100 000-tals strejkade i Italien

2018-03-14 13:24:30


Hundratusentals strejkade mot sexismen och kvinnoförtrycket i Italien.

I Italien deltog hundratusentals kvinnor och män i generalstrejken den 8 mars som den feministiska rörelsen Non Una di Meno, som bildades år 2016, tog initiativ till.

Rörelsen, som spreds över hela landet, byggdes upp underifrån av lokala och nationella församlingar där många vänsterorganisationer och feministiska grupper ingår. Generalstrejken stöddes av arbetarfack som USB, Cobas och CUB trasporti.
Huvudgator i städer som Rom, Milano, Neapel, Turin, Bologna, Florens och Palermo fylldes av kvinnliga och manliga arbetare och studenter i kamp mot de stora diskrimineringar mot kvinnor som fortfarande råder i landet. Krav restes på lika lön, lika tillgång till arbete, lika möjligheter och rättigheter, full tillgång till rätten till abort och offentlig landsomfattande sjukvård, mot sexism och mäns våld  mot kvinnor.
I demonstrationerna deltog den nybildade vänsterrörelsen Potere al Popolo (Makten till folket), som stödjer Non Una di Menosrörelsen och kämpar mot sexism, våldet mot kvinnor och ojämlikhet.

Trots att Italien är det sjunde rikaste kapitalistiska landet i världen i BNP räknat är grundläggande rättigheter som tillgången till arbete, jämställda löner, offentlig service med mera inte garanterade för majoriteten, och då särskilt kvinnor.
Kvinnor tjänar 10,9 procent mindre än män och bara 48,5 procent av kvinnor arbetar, många av dem på deltid. Kvinnliga arbetare utnyttjas både som arbetare och som kvinnor, och de ställs varje dag mot den kapitalistiska statens våld som inte tillåter dem att vara ekonomiskt självständiga.
Ekonomisk och materiell självständighet är avgörande för att tillåta kvinnor att leva värdiga liv och bekämpa våldet i hemmen. Över hundra kvinnor dödas av en man varje år i Italien, oftast av en familjemedlem. 7 miljoner kvinnor har i Italien upplevt fysiskt eller psykiskt våld åtminstone en gång i sina liv.

På grund av Vatikanstatens och den katolska kyrkans stora inflytande på Italien nekas i många fall rätten till abort – som officiellt är tillåtet i lagen – eftersom 70 procent av läkarna hävdar rätten att inte utföra abort då det går emot deras ”etiska position”. Och på grund av åtstramningspolitiken som har förts av höger- och ”vänster”-regeringar de senaste 30 åren, med nedskärningar och privatiseringar, är det allt svårare att få tillgång till offentlig sjukvård och utbildning.
Resistenze Internazionali (CWI Italien) stödjer och deltar i Non Una di Menosrörelsen. Vi deltog i demonstrationerna på denna viktiga kampdag i flera städer. Vi spred vårt politiska socialistiska material och står för en enad kamp mot det dubbla förtryck som kvinnor lider under i egenskap av arbetare och kvinnor.
Det kapitalistiska systemet kan inte garantera total kvinnlig frigörelse, eftersom den baserar sig på exploateringen av manliga och kvinnliga arbetare och för att dess inre motsättningar göder könsdiskriminering, ojämlikheter, sexism och våld mot kvinnor. Vi står för en enad kamp av kvinnor och män mot sexism och kapitalism.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

Coronaviruskrisen har slagit till hårt med både en hälsokris och ekonomisk kris. Hundratusentals kastas ut i arbetslöshet och osäkerhet, samtidigt som högerpolitiken har lämnat vården, äldreomsorgen och hela samhället extremt sårbart för en pandemi.

Nu mer än någonsin behövs en röst som försvarar arbetares rättigheter, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!