400 ville folkomrösta om vinstfri välfärd

2018-03-14 12:43:30

foto: Arne Johansson
De 400 deltagarna krävde en folkomröstning om vinster i välfärden.

Nätverket för gemensam välfärd har dragit igång en kampanj för en folkomröstning vad gäller vinster i välfärden.

Med en ”Stödgala för en vinstbefriad välfärd” i ett smockfullt ABF-hus i Stockholm startade på måndagskvällen Nätverket för gemensam välfärd upp en kampanj för folkomröstning om ett rakt ”ja eller nej till vinster i välfärden”.
Folkkära artister som Johan Rabaeus, Ronny Eriksson, Staffan Hellstrand, Coste Apetrea och Anders Linder & Kerstin Wikström bidrog starkt till en närapå fullsatt Z-sal. Fakta om läget gavs av Kent Werne och starka inlägg gjordes av företrädare för Hemtjänstuppropet, Elevintresse före vinstintresse och En annan vård är möjlig.
Gunilla Andersson från Gemensam Välfärd avslutade med slagkraftiga argument för en folkomröstning, som ska rikta fokus mot bristen på demokratisk och politisk representation i denna ödesfråga. Bifallet från de nära fyrahundra deltagarna var också enhälligt.