5 000 personer varslas varje vecka

2009-01-07 15:16:46
Sedan oktober i fjol har 5 000 personer i veckan varslats om uppsägning och Arbetsförmedlingen räknar med att de höga varseltalen fortsätter i år. Totalt varslades över 92 000 anställda om uppsägning under 2008. Bara under 1990-talets värsta krismånader var det fler som varslades än sista kvartalet 2008.

Sedan den 1 oktober har 54 201 personer varslats om uppsägning. Det är nästan lika många som under de nattsvarta höstmånaderna krisåret 1992. Då varslades 62 000 personer om  uppsägning under oktober, november och december. Varseltalen har nu också satt sina spår i arbetslöshetsstatistiken. I december i fjol var närmare 200 000 inskrivna som arbetslö- sa hos Arbetsförmedlingen, 25 000 fler än i decem­ber 2007.
– Ungdomsarbetslösheten ligger redan på cirka 18 procent och risken är stor att den blir mycket högre de kommande åren, varnade Arbetsförmedlingens generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist i slutet av förra året.
Minskade skatteintäkter till följd av krisen och den ökade arbetslösheten tillsammans med att statsbidragen till kommuner och landsting inte räknas upp i takt med inflation och kostnadsökningar gräver stora hål i kas- sorna. Enbart minskningen av skatte-intäkterna jämfört med tidigare beräkningar motsvarar enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) närmare 10 000 jobb 2009-2010.
Men regeringen har ännu inte gett nå­gra signaler om att man är beredd att ge några extra pengar till kommuner­na. Inte heller är regeringen redo att satsa mer resurser på arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det man hittills spenderat är mycket mindre än vid tidigare kriser.
Följden blir ökad öppen arbetslös­het.

Bara genom kamp och organiserade masskampanjer kan jobben försvaras och pengar frambringas till in- dustriell uppbyggnad, ”gröna” satsningar, nya pengar till vård, omsorg och skola samt kortare arbetstid.
Om den fackliga ledningen inte är beredd att ta kamp, måste kampen organiseras underifrån genom gräsrotskommittéer.
Alternativet till kapitalism och högerpolitik stavas socialistisk politik som utgår från behov, inte profitjakt. Banker och storföretag måste förstat­ligas under arbetarnas demokratiska kontroll och styre för att skapa förutsättningar för en demokratisk planering av ekonomin för jobb, välfärd  och hållbar utveckling.
Per Olsson

 Fakta ▼

 • Under oktober, november och december 2008 varslades nästan 20 000 personer om uppsägning varje månad. Motsvarande månader 2007 låg antalet varsel på 3 000 per månad.
 • Enligt Svenskt Näringslivs senaste prognos försvinner 200 000 jobb fram till 2010.
 • Över 50 000 arbetslösa – 32 procent – var i mitten av december 2008 utan a-kassa och hade max 7 040 kronor i månaden före skatt att leva på. År 2006 var andelen arbetslösa utan a-kassa 15 procent.
 • Av de arbetslösa som får a-kassa får sju av tio ut mindre än 80 procent av sin lön i ersättning.

För ett socialistiskt program mot krisen ▼

 • Bekämpa kapitalismens kris och öppna räkenskapsböcker­na – låt direktörerna och spekulanterna falla utan fallskärm.
 • Facklig kamp och vetorätt mot nedläggningar, personalinskränkningar och omorganisationer.
 • Förstatliga bankerna, bilindustrin och andra storföretag under arbetarnas demokratiska kontroll och styre.
 • Förkortad arbetstid i stället för varsel – 6-timmars arbetsdag utan lönesänkning.
 • Återställ a-kassan och sjukförsäkringen.
 • Försvara kollektivavtalen – nej till lönedumpning, Lavaldomen och Lissabonfördraget.
 • Rädda hyresrätten – stoppa hotet om marknadshyror och bygg bort bostadsbristen.
 • Stoppa privatiseringarna – offentliga miljardsatsningar på vård, skola, omsorg, byggande, klimatomställning och gratis kollektivtrafik.
 • Demokratisk plan för jobb, välfärd och omställning av samhället till en hållbar utveckling.
 • Demokratiska och kämpande fack – för ett nytt socialistiskt arbetarparti.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!