60 miljoner på flykt i världen

2015-06-24 12:57:03


Inte sedan andra världskriget har så många människor varit på flykt.

Krig, förtryck och fattigdom tvingar allt fler på flykt. Nära 60 miljoner människor i världen, hälften av dem barn, är på flykt. Det är den högsta siffran sedan andra världskriget. Aldrig tidigare har antalet flyktingar ökat så mycket som under år 2014.

I fjol flydde 42 500 personer varje dag från Syrien och andra krigsdrabbade länder, enligt FN:s flyktingorgan UNHCR:s nya skakande rapport rubricerad World at war (En värld i krig). Det är fyra gånger fler än för fyra år sedan.

– Vi bevittnar ett paradigmskifte. Vi befinner oss i en tid när flyktingströmmarna och de hjälp­insatser som krävs saknar motstycke, sa António Guterres, FN:s flyktingkommissarie och UNHCR:s högste chef, när rapporten offentliggjordes den 18 juni. 

I slutet av år 2014 var 59,5 miljoner människor på flykt mot 51,2 miljoner året innan och 37,5 miljoner för tio år sedan. Det betyder att 1 av 122 invånare i världen har tvingats fly sitt hem. Om antalet flyktingar i världen skulle samlas i ett land skulle det befolkningsmässigt bli världens 24:e största.  

Fler krig och våldsamma konflikter är den huvudsakliga orsaken till de senaste årens dramatiska ökning av antalet flyktingar. Den enskilt största orsaken till varför fler tvingas på flykt är Syrienkriget som har pågått i över fyra år.

Inbördeskriget i Syrien har sedan år 2011 drivit mer än 11 miljoner av landets invånare på flykt (7,6 miljoner av dem är flyktingar i Syrien) och nära 4 miljoner lever som flyktingar i andra länder, merparten i de angränsande länderna Turkiet, Libanon, Jordanien, Irak och Egypten. Av Libanons drygt 4 miljoner invånare är 1,2 miljoner flyktingar från Syrien.

Merparten av de rika länderna har hela tiden hållit gränsen stängd för flyktingar från Syrien, men under senare tid har även gränserna börjat stängas i de angränsande länderna. Med tvång har grannländernas myndigheter börjat att skicka tillbaka flyktingar till inbördeskrigets Syrien. 

”De restriktioner som genomförts [i de fem angränsande länder] har nära nog gjort det omöjligt för människor att fly den fortsatta krisen i Syrien”, skriver Amnesty International i en ny rapport om den globala flyktingkrisen.

Nio av tio som har flytt sitt land lever som flykting i medel- eller låginkomstländer. En fjärdedel av alla flyktingar finns i  länder som FN rankar som de ”minst utvecklade”. Det extremt fattiga Etiopien hyser exempelvis flest flyktingar i Afrika och är på plats fem på listan över länder med flest antal flyktingar i världen.

Samtidigt som västländernas regeringar stänger gränser och bygger bildligt och bokstavligt talat allt högre flyktingmurar, har man blivit allt mer ovillig att ge ekonomiskt stöd till exempelvis FN:s arbete för att lindra flyktingars nöd. ”För första gången sedan konflikten i Syrien bröt ut 2011 har FN:s livsmedelsprogram, WFP, tvingats ställa in humanitär hjälp till människor på flykt. Matkuponger till 1,7 miljoner syrier i grannländerna dras nu in som en följd av att finansieringen till matbiståndet har tagit slut”, larmade FN i december i fjol.

– Bristen på pengar till hjälpinsatser och omvärldens ovilja att samarbeta gör att människorna som är drabbade av krig överges. Det krävs ett ökat engagemang för tolerans och för att skydda dem som flyr från konflikter och förföljelse, manar António Guterres, FN:s flyktingkommissarie. 

Men de imperialistiska makterna har inget till övers för denna och andra liknande uppmaningar. Det är imperialismens krig, söndra och härska-taktik och plundring av de fattiga länderna som bär ansvaret för dagens flyktingkatastrof.

Väpnade konflikter krävde över 100 000 stridsrelaterade offer år 2014. Det är den högsta dödssiffran sedan år 1989.

”De senaste fem åren har minst 15 konflikter brutit ut eller flammat upp på nytt:

I Afrika: Elfenbenskusten, Centralafrikanska republiken, Libyen, Mali, Nigeria, Sydsudan och senast Burundi;

I Mellanöstern: Syrien, Irak och Jemen;

I Europa: Ukraina;

I Asien: Burma, Pakistan och Kirgizistan.

Få av dessa kriser har nått en lösning och tvingar fortfarande människor att lämna sina hem. Under år 2014 kunde endast 126 800 flyktingar återvända till sina hemländer, det lägsta antalet på 31 år”, skriver  UNHCR i sin  rapport om bakgrunden till dagens flyktingkatastrof – den värsta sedan andra världskrigets slut.

Uppgiften om att nära 60 miljoner är på flykt kom nästan samtidigt som Ungerns högerregering deklarerade att man ämnar bygga en fyra meter hög mur för att stoppa flyktingar från att komma in i landet och Danmark gick till val efter en valrörelse där de etablerade partierna tävlat med varandra om vem som är mest flyktingfientlig.

I mitten av juni kom uppgifter om att Australiens sittande högerregering och den förra socialdemokratiska Labourregeringen har tagit hjälp av flyktingsmugglare för att hindra båtflyktingar från att ta sig till Australien. 

”Under de senaste fyra åren ska  Australiens säkerhetstjänst ha betalat flyktingsmugglare i Indonesien. I förra veckan blev allt detta offentligt när Fairfax Media rapporterade att australienska myndigheter betalar besättningen på en båt med flyktingar 5 000 USA-dollar [drygt 40 000 kronor] för att de skulle vända båtarna till havs och föra flyktingarna till Indonesien”, skrev The Sydney Morning Herald den 15 juni.

De kapitalistiska regeringarnas politik förvärrar den nuvarande flyktingkatastrofen och orsakar nya flyktingkatastrofer. ■

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!