Allmännyttan är dödligt hotad

2008-02-27 16:09:43
Allmännyttan är idag dödligt hotad, och därmed också spärren mot galopperande hyror. Just nu skapar högerpropagandan för ombildningar och utförsäljningar en känsla av växande otrygghet och osämja mellan grannar i Stockholmsregionen, men också motståndsvilja.
Bara i mars genomförs nya bilda bostads-möten i Bagarmossen, Bandhagen och Hagsätra, där känslorna kommer att svalla. Och i Skärholmen baxnar nu högeralliansens egna politiker sedan biblioteket varslats om en 60-procentig hyreshöjning av det brittiska bolaget Boultbee, som köpte det kommunala Centrumkompaniet.
Men det handlar inte bara om de direkta privatiseringshoten.
När miljonprogrammet en gång byggdes för att göra slut på bostadsbrist och slum, krävdes en statlig lågräntepolitik och en reglerad kapitalmarknad. När en tilltagande bostadsbrist även i dag kräver nyproduktion i större skala och det gamla miljonprogrammet nu står i trängande behov av omfattande renoveringar och energisparprogram finns inget av detta – bara avreglerade räntor och vinstmaximerande banker och byggbolag.
Sedan 2007 är hyresrätter 20 procent dyrare än övriga boendeformer. Då tog Reinfeldt och Borg bort både det statliga stödet till nyproduktion och räntebidraget till hyresbostäder, samtidigt som avdragsrätten behölls för ägare av villor och bostadsrätter trots den slopade fastighetsskatten.
”Ingen neutralitet finns i beskattningen. Och nu förvärras det. Alla medel används för att styra mot ägt boende. Regeringen hatar bidrag men älskar avdrag, och då blir det så”, kommenterade Hyresgästföreningens ordförande Barbro Engman.
Konsekvensen är ett tvärstopp i nyproduktionen och orimliga kostnader för renoveringen av miljonprogrammet. Före väckte detta ett ramaskri bland Husbys hyresgäster. Svenska Bostäder uppskattade behovet av höjd hyra i det så kallade Järvalyftets referenskvarter till 74 procent.
Men nu handlar det inte bara om privatiseringar och orimliga kostnader för att renovera lägenheter. 18 april kommer Michaël Koch i utredningen om Allmännyttans villkor att ställa ”affärsmässiga kommunala bostadsföretag” som alternativ till ”självkostnadsstyrda kommunala bostadsföretag”. Sedan får landets kommuner, hyresgäster och andra sommaren på sig att yttra sig, innan regeringen föreslår en ny lag.
Utredningens förslag om ett slopande av taket för hyreshöjningen och efterfrågestyrda hyror är ett beställningsverk av Fastighetsägarna. I framtiden är inte längre allmännyttan hyresnorm, utan en vägning av privata och kommunala vinstdrivande hyresrätter.
Allmännyttan försvinner som begrepp när de kommunala bolagen i stället ska vara vinstmaximerande. Är det stor bostadskö i ett område ska kraftiga hyreshöjningar kunna genomföras under en följd av år, så att till exempel hyrorna i Stockholms innerstad på tio år kan höjas med 60 procent, enligt en uppskattning av fastighetsekonomen Hans Lind på KTH. Hur mycket hyrorna kan tillåtas stiga ska hyresnämnden avgöra, bland annat med hänsyn till prisskillnaderna mellan bostadsrätter. Då bostadsbristen tilltar i hela Stockholm kommer hyrorna även i ytterstaden att stiga. I Oslo fördubblades hyrorna sedan hyresmarknaden avreglerades.
Som i Skärholmen ryggar nu till och med politikerna i Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) enhälligt inför konsekvenserna. Om de kommunala bolagen inte får ta andra hänsyn än kravet på vinstmaximering försvinner även deras möjlighet att politiskt styra de kommunala bostadsföretagen, även när det gäller utförsäljningar eller att som i Järvalyftet skapa ”blandade boendeformer” utifrån andra motiv.
Men även deras egen ”tredje modell”, där ”de kommunala bostadsföretagen bedrivs så affärsmässigt som möjligt men ändå har ett kommunalt ändamål” (Anders Knape, ordförande i SKL), innebär en glidning åt samma håll. Även i denna modell försvinner allmännyttans hyresnormerande roll, hindras kommunerna att ge billigare lån och tas utdelningsspärren på bostadsföretagens vinster bort.
Det här blir en strid mot ett nytt nyliberalt systemskifte som vi inte har råd att förlora.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

Coronaviruskrisen har slagit till hårt med både en hälsokris och ekonomisk kris. Hundratusentals kastas ut i arbetslöshet och osäkerhet, samtidigt som högerpolitiken har lämnat vården, äldreomsorgen och hela samhället extremt sårbart för en pandemi.

Nu mer än någonsin behövs en röst som försvarar arbetares rättigheter, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!