Allt fler drabbas av psykiska besvär på grund av arbetet

2016-10-12 21:01:12

foto: Åstorps Kommun / Flickr CC
När arbetsbördan ökar, ökar även de psykiska besvären.

Mer än tjugo procent av Sveriges arbetare har fysiska eller psykiska besvär som är arbetsrelaterade. Generellt sett drabbas kvinnor till störst del av arbetsrelaterade psykiska besvär, men det ökar nu även bland män enligt en ny rapport från Arbetsmiljöverket.

Den arbetsrelaterade fysiska ohälsan minskar något, medan den psykiska ohälsan ökar både bland kvinnor och män. Det visar Arbetsmiljöverkets rapport Arbetsorsakade besvär 2016 som släpptes i början av oktober. Rapporten visar på en ökning av psykiska besvär även hos män, vilket inte tidigare har setts. Fortfarande är det dock dubbelt så många kvinnor som män som lider av arbetsrelaterad psykisk ohälsa.

22 procent av Sveriges arbetare lider av arbetsrelaterade hälsoproblem. För kvinnor är det 26 procent och för män 19 procent. Sedan 2012 har psykiska problem varit vanligare hos kvinnor än fysiska; idag är det dubbelt så vanligt. För män har fysiska och psykiska problem blivit lika vanliga i år. De fysiska besvären och skadorna minskar något, medan de psykiska ökar fort. 

Åtgärder för att förhindra fysiska skador görs i större utsträckning än åtgärder för att förhindra psykiska problem i arbetet. Det som skapar psykiska problem är framför allt stress, som kan leda till sömnbesvär, ångest, depression, utmattning och utbrändhet. 

Stress på arbetet orsakas ofta av hög arbetsbörda och lite tid att utföra arbetsuppgifterna. Även andra orsaker skapar psykiska påfrestningar i arbetet, framför allt inom kvinnodominerade yrken som vård och omsorg där verksamheten kretsar kring ständig kontakt med människor.

Att 22 procent av alla arbetare har hälsoproblem på grund av sitt arbete visar på ett systematiskt problem, och det är en nedåtgående trend. När nedskärningar görs innebär det en minskad personalstyrka, men med samma behov av utförda arbetsuppgifter. 

När arbetsbördorna ökar, ökar även ohälsan, det kommer sig naturligt. Att arbeta förebyggande för att hälsoproblem hos personal inte ska uppstå är det bästa tillvägagångssättet för att hantera situationen. 

Förebyggande åtgärder är inte bara förbättrade rutiner, utan även en ökad personalstyrka på arbetsplatserna, kortare arbetspass med mer tid för vila och rekreation och med bibehållna eller höjda löner. ■

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

Coronaviruskrisen har slagit till hårt med både en hälsokris och ekonomisk kris. Hundratusentals kastas ut i arbetslöshet och osäkerhet, samtidigt som högerpolitiken har lämnat vården, äldreomsorgen och hela samhället extremt sårbart för en pandemi.

Nu mer än någonsin behövs en röst som försvarar arbetares rättigheter, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!