Angered: Kamp mot nedskärningarna

2018-03-21 11:45:32

foto: Kristofer Lundberg
RS kommer ta kamp mot nedskärningarna och inbjuder fackföreningar, lokalföreningar med flera att ingå i motståndet.

När Angered stadsdelsnämnd (SDN) skulle besluta om massiva nedskärningar på ett extrainsatt nämndmöte den 12 mars placerades mötet i ett konferenshotell i Alingsås. Där beslutade SDN bakom stängda dörrar om nedskärningar på hela 88 miljoner kronor.

Mötet var tänkt att hållas hemligt, men när mötet och planerna på då 100 miljoner kronor läckte ut beslutades det om stängda dörrar för mötet.
Stadsdelsnämndens politiker och förvaltningschefer ville inte låta sig påverkas av protester. De förstår vilken ilska och mobilisering som detta kommer att leda till.
Redan i slutet av 2017 stod det klart att individ- och familjeomsorgen hade överskridit budgeten, men detta är ett resultat av de behov som finns i stadsdelen.
Kostnadsökningarna är ett resultat av de många utredningar där barn placerats i vård utifrån LVU (Lagen om vård av unga) och socialtjänstlagen.
Det är också ett resultat av bostadsbristen och hemlösheten där kostnaderna har ökat för sociala boenden samt akut hemlöshet vid våld i nära relationer.
Kostnadsökningen beror således på ett stort behov inom lagstadgade insatser för att människor ska ha en skälig levnadsnivå.
Sett till den bistra sanning som avslöjades i Jämlikhetsrapporten 2017 är det inte konstigt att Angered har drabbats av ökade kostnader. Att pengarna inte räcker till  handlar om att budgeten inte har tillgodosett behoven.
Angered har högst andel personer med långvarigt försörjningsstöd i hela Göteborg.
Skolan är redan hårt drabbad av tidigare nedskärningar, vilket har resulterat i en hård arbetsmiljö för personalen och skolresultat där 4 av 10 elever går ut grundskolan utan fullständiga betyg.

Hemlösheten och trångboddheten är utbredd. 17 procent av hushållen lever i extrem trångboddhet. Redan 2015 slog Rättvisepartiet Socialisterna larm om boendesituationen i Göteborg och hur den leder till barnhemlöshet och ökade kostnader för stadsdelarna. Sedan de första larmrapporterna kom 2013 har vi sett en skrämmande utveckling med bostadslösa barn.
Idag bor 683 barn med sina 235 familjer i tillfälliga boenden i Göteborg, och värst drabbat är Angered. På bara på ett år har siffran ökat med 171 personer.
Antalet bostadslösa i staden ökar dramatiskt och kostnaderna för att ge tak över huvudet likaså. I Angered ökade kostnaderna från år 2013 till 2014 med 40 procent. Den utvecklingen har bara fortsatt och är således inget nytt fenomen.

På grund av bostadsbristen tvingas socialtjänsten köpa platser av privata aktörer till skyhöga kostnader som i sin tur tär på stadsdelens ekonomi, vilken inte får någon ersättning av kommun eller stat.
Bostadslösa familjer har inget alternativ och söker sig allt oftare till socialtjänsten med sina barn för att få en bostad. Bostadsbristen tvingar socialtjänsten till tillfälliga lösningar som att skicka runt familjerna till olika vandrarhem och hotell med en hög kostnad som följd.
Sedan 2013 har socialtjänstens kostnader för socialt boende stigit med nästan 100 miljoner kronor varje år. 2016 betalade stadsdelarna i Göteborg sammanlagt 819 miljoner kronor för olika boendelösningar till hemlösa.
Detta är de ekonomiska siffrorna. Sedan kan vi tala om vad det gör med en familj som tvingas flytta runt varannan eller var tredje dag: sjunkande skolresultat, stress, försämrad koncentrationsförmåga och depression. Detta lägger ett stort ansvar på skolan, dess lärare och kuratorer, men dessa kan inte lära eller samtala bort bostadsbristen. Skolan drabbas också av ytterligare nedskärningar.

Sett till de ökade behoven behöver Angered mer resurser, inte mindre. Göteborg är en delad stad där klassklyftor och nedskärningar har skapat ett hårdare samhällsklimat. Utslagning har lett till kriminalitet och gängbildning som ett resultat av att samhället inte har fullföljt sitt ansvar. Trots detta har inte Stadsdelsförvaltningen gjort någon risk­analys eller konsekvensbeskrivning av vad nedskärningarna kan komma att innebära för personal och invånare i stadsdelen.
Budgeten för stadsdelsnämnden innehåller både visioner och mål för verksamheten, men inget väger så tungt för politikerna som en budget i balans. När budgetramarna inte nås försvinner alla visioner om förbättrade skolresultat, minskad fattigdom och minskad bostadsbrist.
”Varför har inte SDN kallat in till några extrainsatta möten för larmrapporter om minskade skolresultat, ökad fattigdom och skenande bostadsbrist?”, frågade sig Rättvisepartiet Socialisterna på ett protestmöte i fredags i Angered Centrum.
Rättvisepartiet Socialisterna förbereder nu för en talarturné mot besparingarna i hela Angered med uppmaning till samtliga verksamheter, fackföreningar och lokalföreningar att tillsammans mobilisera mot nedskärningarna.

SDN Angered skär ner:
• Individ- och familjeomsorgen, 77 miljoner kronor.
• Skolan, 4,5 miljoner.
• Äldreomsorgen, 2 miljoner.
• Kultur och fritid, 1,3 miljoner.
• Ekonomi-, HR-, kommunikation- och utvecklingsavdelning, 4,7 miljoner.
• Beslutet innebär att 19 tjänster dras tillbaka inom stadsdelens verksamheter.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

Coronaviruskrisen har slagit till hårt med både en hälsokris och ekonomisk kris. Hundratusentals kastas ut i arbetslöshet och osäkerhet, samtidigt som högerpolitiken har lämnat vården, äldreomsorgen och hela samhället extremt sårbart för en pandemi.

Nu mer än någonsin behövs en röst som försvarar arbetares rättigheter, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!