Åtta av 10 hamnarbetare emot utförsäljning

2009-10-21 15:20:56
Den 12 oktober klubbade styrelsen för Göteborgs Hamn ett förslag på hur privatiseringen av hamnen ska gå till, rapporterar Sveriges Radio.
Ett kommunalt bolag med tre dotterbolag ska bildas, och dessa ska säljas externt. Samtidigt fortsätter diskrimineringen av Svenska Hamnarbetarförbundet (SHF) och fortfarande har man inte tecknat kollektivavtal.

På ett möte med hamnledningen den 9 oktober framfördes kritik från fack­et eftersom hamnledningen inte godkänner facklig tid enligt en schablon som tidigare avtalats fram. Ledningen sa då att man skulle vara generös, men fortfarande har den inte ändrat hållning och fortsätter alltså att särbe-handla Hamn4an jämfört med Tran­sport. Precis som Svenska Hamnar- betarförbundet förutspådde har nedskärningarna av personalstyrkan fått konsekvenser. Antalet blixtarbetare (arbetare som kallas in med kort varsel) är högt och övertidsuttaget för dem som fått behålla jobben har ökat.
– Det rör sig om 50-100 extra man per dag. Företaget har som målsättning att extrapersonalen ska utgöra 20 procent av arbetsstyrkan, och det är mycket när man samtidigt sparkar folk, säger Peter Annerback, ordförande för Hamn4an, till Offensiv.

De som fick sparken är nästan dagligen ute på samma arbete som det de fick lämna i augusti. Skillnaden är att de nu är timanställda, med allt vad det innebär vad gäller sämre villkor och trygghet.
Fortsatta samtal om kollektivavtal ska hållas i veckan, men Annerback tycker att det är svårt att gå in i en avtalssituation när man inte vet hur anställningsförhållandena kommer att se ut inom en så pass nära framtid som nästa år.
– Privatiseringen har blivit den största frågan för oss för tillfället, folk är oroliga för vad som ska hända, sä­ger Annerback.
En undersökning som de tre fack­en i hamnen har genomfört visar att 8 av 10 anställda är emot en utförsälj­ning.
I mars kommenterade kommun­styrelsens ordförande Anneli Hulthén (S) detta i Metro, då hon sa att hon inte visste huruvida man skulle ta hänsyn till de anställdas åsikt. Nu är det kommunstyrelsen som ska beslu­ta om hamnens framtid.

Hamnarbetarna planerar fortsatta aktioner mot privatiseringsplanerna. Så sent som i september de- monstrerade Hamn4ans medlemmar utanför kommunfullmäktige och nu har man inlett samtal med Transport, som säger sig vara beredda att vara med på kommande manifestationer.
Nu gäller det att sprida protester­na till fler arbetargrupper.
Motståndet mot privatiseringar är stort i Göteborg och ute i förorterna sjuder kampen mot de massiva nedskärningarna. Skulle de olika nätverken, som redan har stoppat planerade stängningar av nattis och fritidsgårdar, sammanlänkas med protesteran­de arbetare, som de i Hamn4an, skul- le kampen kunna stärkas och nå ännu längre.
Stefan Berg

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!