Avtalsrörelsen 2010 går mot sitt slut

2010-10-20 15:26:03
Årets lönerörelse var historisk i fråga mängden avtal som skulle slutas på arbetsplatserna, men också historisk vad gäller LO och för- bundstopparnas ovilja att ta strid för trygga jobb och rejä­la lönelyft på vinsternas, bonusarnas och aktieutelning- arnas bekostnad. Pappers strejk var ett undantag som visade upp den stridbarhet som krävdes för att få ett avtal.

Utfallet blev dock överlag låga löneökningar och kravet kring användning av bemanningsföretag blev till diskussionsgrupper, olika branschregler och fortsatt oklarhet. Fortfaran­de är inte avtalsrörelsen slut.

De löneavtal som blev klara i förra veckan ligger på ungefär samma nivå som de som slutits tidigare i år.
I augusti slöt Kommunalarbetareförbundet avtal med Vårdföretagarna samt med Sveriges hotell och restaurangföretagare. 25 000 anställda i privata vårdföretag och 3 500 privatan- ställda i kök, på förskolor, äldreboenden och på sjukhus fick då sina nya löneavtal.
Även de fick samma löneökningar som 370 000 anställda i kommuner och landsting, heltidsanställda fick 970 kronor mer i månaden fördelat på två år. Avtalen för kommunalare i den offentliga sektorn och i den privata sektorn skiljer sig åt på så sätt att de offentliganställda har en garantiökning på 200 kronor i månaden, me­dan de privatanställda inte har någon sådan garanti. Löneökningen i övrigt fördelas efter lokala förhandlingar bå­de för de offentliganställda och de privatanställda kommunalarna.
Lägstalönen kommer även i fortsättningen att vara mycket låg. Den höjs t ex för en 19-årig kommunalare till 16 070 kronor i augusti nästa år.
Handels medlemmar ute på lagren har stora problem med arbetsgivarnas användande av bemanningsföretag.
I somras skickade ett 30-tal ordfö­randen in en protestskrivelse till Handels förbundsstyrelse, där de riktade skarp kritik mot ledningens agerande i avtalsförhandlingarna. Framför allt var man missnöjd med att förhandlingarna inte fått till stånd en maxgräns för hur många som kan vara inhyrda på lagren. Förbundsledning­en försvarade sig i september med att det berodde på att den inte fick de övriga LO-förbunden med sig. Den ställer sig dock positiv till skrivelsens förslag om en konferens om bemanningsföretagen i höst, dit avdelningar med lagerpersonal erbjuds att skicka representanter.
En annan avtalsnyhet från förra veckan var att ännu en arbetsgivarorganisation lämnar industriavtalet. Ef­ter Teknikföretagen hoppar nu även Teko av.
Stefan Lundqvist

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!