Bankerna plundrar kunderna

2009-10-28 13:52:05
Bankerna fortsätter att tjäna mer och mer på sin utlåning i Sverige.
Genom dyrare krediter här hemma försöker bankerna kompensera för stigan- de kreditförluster i exempelvis Baltikum och Ukraina.

Det är genom att låna ut dyrt och ge sina sparare minimal eller ingen ränta som bankernas ägare tjänar pengar.
Räntenettot – skillnaden mellan vad bankerna får in i ränta på utlåna­de pengar och vad kunderna erbjuds i form av sparränta – har ständigt ök­at. I fjol tjänade de fyra storbankerna – Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank – nästan 112 miljarder kronor på räntenettot.
”För helåret 2009 väntas räntenettot öka med drygt åtta miljarder till totalt 120 miljarder kronor, jämfört med ifjol”, skrev Sydsvenskan den 20 oktober.

I skydd av statliga garantier, billiga lån från Riksbanken och regeringens löfte om att rädda bankerna om Balti-kum devalverar har storbankerna, med undantag från Swedbank, kunnat dra in vinster till sina aktieägare.
Staten, skattebetalarna, får stå för eventuella förluster medan ägarna och bankdirektörerna får dela på de vinster som görs. När SEB i början av oktober presenterade resultatet för tredje kvartalet i år passade man samtidigt på att meddela att nästa år höjer man chefslönerna och det blir fritt fram för bonusar igen.
SEB och Swedbank är de banker som sitter på de största kreditförlusterna. Anledningen är den katastrofa­la lånefest som dessa banker skapade i Baltikum.

Med hejdlös kreditgivning och uppköp tävlade man med varandra om att bli störst i Estland, Lettland och Litauen. Swedbank gjorde dessutom detsamma i Ukraina, när krisen redan var ett faktum och landet var på väg mot statsbankrutt. Utan statens stöd och intäkter i Sverige skulle Swedbank ha gått omkull för länge sedan.

Swedbank är ett paradexempel på att ”staten tar på sig risken om det går snett, och tar symboliskt betalt, me­dan aktieägarna får full pott om det går bra”, skrev Svenska Dagbladet i somras och påminde om att: ”Banken har hållit sig på fötter mycket tack vare hjälp från svenska staten. Vid halvårsskiftet hade banken lånat upp 309 miljarder kronor under det statliga garantiprogrammet. Banken har också lånat 166 miljarder hos Riksbanken”.
Swedbank är den enda av storbankerna som inte redovisar någon vinst på hela sina verksamhet. Hittills i år har den gjort en förlust på hisnande 8,7 miljarder kronor och kreditförluster på 20 miljarder kronor, varav det mesta från den baltiska respektive uk­rainska bankrörelsen.

Men i Sverige gör Swedbank fortsatta miljardvinster och SEB, som också har stora kreditförluster i öst, redovisar till och med en växande vinst på sin inhemska verksamhet.
SEB ökade sin vinst i den svenska rörelsen med 9 procent under årets tre första kvartal, från 4,5 miljarder kronor i fjol till nästan 5 miljarder kronor i år.
Bankernas utlåningsmarginal (vinst på lån) har sedan oktober 2008 legat på en högre nivå än före krisen, menade Finansinspektionen i en rapport som gavs ut i september.
Bankernas utlåning till hushållen har ökat snabbt under de senaste månaderna, främst handlar det om bolån med rörlig ränta.

Fler bolån och ökade konsumtionskrediter (dyra kontokortsköp) märks också i att hushållens skuldbörda är rekordstor och allt fler får svårt att betala sina skulder.
När räntorna åter börjat stiga och luften går ur den av bankerna skapade bobubblan kommer än fler att bli fast i skuldfällan.
Bara genom ett förstatligande av hela kreditväsendet kan bankernas plundring och utpressning stoppas. Ett förstatligande skulle ge möjlighet till både billiga krediter och skuldavskrivning samt att bankernas tillgång­ar användes för att finansiera investe- ringar i infrastruktur, byggande, klimatomställningar och andra nödvändiga samhällsnyttiga satsningar.

Per Olsson

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!