Blodiga angrepp på demonstranter

2007-10-03 13:45:46
I ett försök att hugga huvudet av proteströrelsen i Burma har militärregimen slagit till hårt mot munkar och demonstrationsledare i Burma. Minst 200 har dödats och 6 000 arresterats. Trots militärens våld visar regimen tydliga svaghetstecken.

Sedan onsdagen i förra veckan har militären besvarat demonstrationer med en ”skjut för att döda”-strategi. Trots heroiskt motstånd från demonstranter, har protesterna avtagit i omfattning och på tisdagen (när denna tidning går i tryck) pågår endast mindre demonstrationer.
Regimen har försökt hemlighålla våldet genom att skära av kommunikationerna med omvärlden. Telefoner och internet har varit ur funktion. Ändå sipprar informationen ut. Juntans taktik har varit att stoppa protesterna genom att angripa dess ”ledning”, framförallt munkarna.
De mest aktiva klostren har stormats av militären, som misshandlat och arresterat alla munkar. Från klostret i Ngwe Kyar Yan utanför Rangoon kommer fruktansvärda rapporter om att nästan alla av de 200 munkarna där har misshandlats till döds. Många kloster hålls nu under bevakning dygnet runt för att hindra munkarna att gå ut på gatorna.

Tecken på svaghet

Trots det massiva våldet finns tecken på svaghet inom militären.
Enligt uppgift var det juntaledaren Than Shwe själv som tvingades ge order om att använda dödligt våld för att militären i Rangoon skulle lyda.
Det finns också flera exempel på hur soldater har vägrat att skjuta på demonstranterna.
Mest uppmärksammat är den 33:e bataljonen, som lade ner sina vapen inför munkarnas protester i staden Mandalay. Det religiösa centret Mandalay verkar också vara den stad där de protesterande har haft den starkaste ställningen. Militären har inte vågat använda samma våld som i Rangoon.
Det finns också uppgifter inifrån militärjuntan om splittring mellan den högste ledaren Than Shwe och ”nummer två”, general Maung Aye, som står för en mer försiktig linje.
Ingen av dem har förstås någon sympati med massprotesterna, men Maung Aye verkar vara mer rädd för myteri inom militären, om den går för hårt fram.

Myteri i protest?

– Meniga soldaters familjer lider av höjda mat- och energipriser lika mycket som de som demonstrerar, samtidigt som toppofficerarna blir makalöst rika, förklarar Win Min, en Burmaanalytiker baserad i Thailand, angående risken för myteri.
Även om protesterna för tillfället har minskat i omfattning verkar regimen inte ha krossat rörelsen.
I femmiljonersstaden Rangoon finns idag stora möjligheter för demonstranterna att omgruppera och organisera sig, trots 20 000 militärers närvaro.

Motståndet omgrupperas

Ledande munkar och studentaktivister har nu bildat en gemensam strejkkommitté i Rangoon. I Mandalay har protesterna minskat, men utan samma våld och arresteringar som i Rangoon.
FN pratar om en ”dialog” mellan juntan och folket som lösning. FN:s sändebud Ibrahim Gambari har rest till Burma för att försöka få till stånd en uppgörelse mellan juntan och oppositionspartiet NLD:s ledare Aung San Suu Kyi.
På tisdagen träffade Gambari Than Shwe, Maung Aye och Aung San Suu Kyi. Som vanligt förhandlar FN långt över huvudet på vanligt folk.
Under den senaste månadens massrörelse mot juntan har NLD stått nästan helt vid sidan av. Istället är det unga munkar tillsammans med gamla studentledare och ungdomar som har stått i ledningen för protesterna.

Vägen framåt

FN och Gambari vill dock förhandla fram en uppgörelse med en stabil västvänlig partner, vilket NLD har visat sig vara.
Partiet begränsar sin kamp till enbart ”demokrati” och förordar en kapitalistisk ekonomi, där Väst har fri tillgång till Burmas råvaror.
Att kunna få kontroll över Burmas naturtillgångar och vinna allierade i regionen väger alltid tyngst i stormakternas agerande.
Det är därför som Burmas militärer backats upp av regimerna i Indien, Ryssland och Kina.
Erfarenheterna från upproret 1988 visar att ”dialog” bara är ett sätt för juntan att vinna tid för att sedan slå till med våld. Därför kan de protesterande bara lita till sin egen styrka och organisering och till solidariteten från arbetare och fattiga i resten av världen.

Jonas Brännberg

Kamp för demokrati och socialism:

 • Stoppa militärens förtryck – avsätt juntan!
 • Frige alla politiska fångar!
 • Generalstrejk för att störta diktaturen!
 • För demokratiska rättigheter – som rätt att samlas, att organisera och bilda partier!
 • För oberoende kämpande fackföreningar!
 • För ett massparti för arbetare och lantarbetare!
 • Fria val och en konstituerande församling!
 • För en demokratiskt socialistisk arbetarregering baserad på arbetares, lantarbetares, bönders och de fattigas intressen!
 • Förstatliga olje- och gastillgångarna samt de största företagen och bankerna under demokratisk kontroll!
 • Frihet åt alla minoritetsfolk!
 • För en demokratisk och socialistisk federation i Sydostasien!

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!