Brasilien: PSOL framåt i lokalvalen

2008-10-15 14:03:42
Resultaten i de brasilianska kommunalvalen den 5 oktober speglar den relativa stabilitet som rått under det senaste året.
Stormarna på finansmarknaderna har emellertid börjat få effekt i landet, vilket har återspeglat sig i kraftiga börsfall och svängningar i valutakursen.

Alla de 20 borgmästarna i delstatshuvudstäderna (av 26) som ställde upp till omval gick segrande ur den första valomgången. Det var främst de partier som stödjer Lulas regering, i vars koalition det nu ingår hela 14 partier, som gick stärkta ur valet. Dessa parti-er lyckades vinna i 4 036 av de 5 563 städer där det hölls val, en ökning med 20 procent.
Detta beror på den relativt starka tillväxten det senaste året på över 5 procent, vilket har lett till en lägre arbetslöshet, en viss återhämtning av reallönerna (även om stigande matpriser har slagit främst mot lågavlöna-de) och en ökning av konsumtionen (mycket baserat på kreditökningar). Brasilien har haft en positiv handelsbalans och lyckats samla på sig en rekordhög valutareserv på 208 miljar- der dollar (1 500 miljarder kronor). Dessutom har den statliga oljejätten Petrobras under året annonserat stora oljefynd som kan fördubbla eller mer än fördubbla landets oljereserv.

Lula har använt allt detta för att lansera bilden av ett starkt Brasilien, som har en lång period av stabil tillväxt framför sig, samt att de nya oljereserverna ska användas för att lösa landets problem vad gäller utbildning och sjukvård.
Ytterligare en faktor är avsaknaden av opposition, då högeroppositionen i grunden har samma politik och vänstern ännu är för svag och splittrad för att kunna påverka bilden.
Stödet för Lula har därför slagit nya rekord, med 80 procent som tycker att han gör ett bra jobb. Detta stöd är också kopplat till bidragssyste­met för de fattigaste som han infört, som även om det gör väldigt lite för att omfördela inkomsterna har en effekt bland de fattigaste.
Valkampanjen var om möjligt än mer baserad på TV-reklam (som är gratis och fördelas enligt partiernas tidigare valresultat) och betalda valarbetare än tidigare. Sedan PT (Arbetar- partiet, Lulas parti) helt anpassat sig till den nyliberala politiken är valkampanjerna väldigt avpolitiserade, där den med bäst PR-konsult vinner.
PSOL (det nya breda vänsterpartiet som Socialismo Revolucionário, CWI i Brasilien, är med och bygger) ställde upp i sitt första kommunalval och hade den tuffa uppgiften att argu-mentera för ett socialistiskt alternativ i ett läge där många arbetare har en cynisk inställning till val och det råder relativ stiltje i kampen. Partiet lycka­des dock nå ett positivt resultat, med tjugotre kommunfullmäktigeledamöter runt om i landet, varav åtta styck­en i sex delstatshuvudstäder. Det är mycket svårare att vinna en kommun­fullmäktigeplats i Brasilien än i till exempel Sverige. I São Paulo finns det bara 55 fullmäktigeledamöter på 11 miljoner invånare!

Bästa resultat nåddes i Porto Ale­gre där Luciana Genro, som är en av partiets tre ledamöter i kongressens underhus, fick 9,2 procent. I Fortale­za vann partiet en fullmäktigeplats med kandidaten med mest röster. I Maceió drog Heloísa Helena, partiets ordförande och presidentkandidat år 2006, så mycket röster att partiet kun­de få ytterligare en kandidat vald.
I landets två största städer var resultatet något sämre. I São Paulo stod valets viktigaste strid. Valet här var en generalrepetition inför presidentvalet 2010, då Lula inte längre får ställa upp, och PT saknar ännu en stark kandidat.
I Rio de Janeiro fick Chico Alencar, den tredje av PSOL:s ledamöter i kongressens underhus, 59 362 röster (1,8 procent).
Det var betydligt lägre än de 4 procent han hade i opinionsundersökningarna. Han förlorade röster till valets stora överraskning, Gabeira från de Gröna (PV), som låg på sam­ma nivå som Chico Alencar i opini­onsmätningarna för två månader se- dan, men lyckades nå 25 procent och går vidare till den andra valomgång­en. Han sågs som något nytt och fri från korruption, och leder opinionsmätningarna inför den andra valomgången. PSOL lyckades dock omvälja Eliomar Coelho (som bröt med PT och gick till PSOL) som fullmäktigeledamot.

Dessa valresultat visar att det finns utrymme för att bygga ett konsekvent vänsteralternativ, även i den­na relativt svåra period. Men tyvärr har partiet gått åt höger sedan grundandet 2004, vilket visas i en tendens att sätta valresultat som högsta priori­tet, genom att gå till val med ett urvattnat program och genom att gå in i valallianser åt höger.
Det tydligaste exemplet var valkampanjen i just Porto Alegre, där partiet ställde upp i allians med PV. PV är ett borgerligt parti, som i valet 2004 stödde högerpartiet PP i staden. PP är arvtagaren till Arenapartiet, militärregeringarnas parti under diktaturen! Luciana Genros program var väl- digt urvattnat och i TV-reklamen visade hon upp sig med sin far, som är justitieminister i Lulas regering. Till råga på allt tog partiet emot 100 000 realer i bidrag från Gerdau, ett multinationellt företag inom stålbranschen.  
I Macapá, huvudstaden i Amapá i Amazonasregionen, stödde partiet kandidaten från PSB, ett ”center-vän­ster”-parti som är med i Lulas allians. PSB:s kandidat vann den första val-omgången, med möjlighet att gå segrande ur den andra valomgången. Det öppnar upp för att PSOL kan delta i ett borgerligt styre i staden!

Eftervalsdebatten lär bli hård i partiet och av avgörande betydelse för partiets framtid.
Vi inom Socialismo Revolucionario (CWI Brasili­en), tillsammans med andra grupperingar inom partiet som utgör vänsterblocket ”Socialistiskt Motstånd” argumenterade för att partiet bara borde göra allianser med arbetarpartier som bedriver en opposi- tion till vänster om Lula och PT, som PSTU och PCB. Vid partiets valkonferens röstades emellertid en mer ”flexibel” linje igenom. Under valrörelsen vann vårt block ytterligare en gruppering i Rio de Janeiro och mån­ga har reagerat negativt mot det faktum att partiet i Porto Alegre har tagit emot pengar av storföretag.

Marcus Kollbrunner

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!