Bryt pampväldet!

2008-03-05 17:00:57
Sedan den kommunala fackklubben grundades på Blå Stjärnans Djursjukhus i Göteborg har turerna varit många kring de fackliga frågorna.

– När vi började vår verksamhet fanns det mycket att rota i, säger Anna-Lena Westman, tidigare vice ordförande i klubben.
– Under flera års tid arbetade vi enligt fel heltidsmått, vi talar om en period som vi fastställde till minst tio år. Detta var något som påtalats även innan vi bildade klubben, men inget hade gjorts från fackets sida, fortsätter Anna-Lena.
När diskussionerna började mellan Kommunal och arbetsgivaren fanns det ingen enighet i frågan. Arbetsgivaren och deras organisation Sveriges Lantarbetsgivare (SLA, en del av Svenskt Näringsliv) tyckte att man skulle glömma det som varit och istället se framåt. Som ett led i detta beslutades att man skulle skriva ett lokalt avtal som bland annat reglerade arbetstidsfrågorna och olika lönetillägg.
Förhandlingarna började hösten 2005 och blev klara på våren 2006. Men i slutskedet av förhandlingarna fick inte de lokala representanterna vara med.
– På det sista mötet fick inte vi sitta med vid förhandlingen och diskussionen skedde mellan arbetsgivaren och avdelningsombudsmannen. När vi sedan fick det färdiga och påskrivna avtalet i handen fanns det med punkter som vi motsatt oss från första början. Det rörde sig om saker som var en direkt försämring jämfört med det centrala avtalet.
Den 31 maj 2007 löpte det centrala avtalet ut och det var dags att påbörja de lokala förhandlingarna igen. Nu hade andra frågor dykt upp som var viktiga för medlemmarna på arbetsplatsen, men trots att en ny ombudsman var ansvarig så hände samma sak igen.
– Det var som en upprepning av förra avtalsomgången. I slutskedet stängdes dörren och vi fick ett avtal som vi inte kunde försvara inför medlemmarna. År 2006 gick vår ombudsman i pension direkt efter att avtalet var underskrivet, och ombudsmannen vi hade nu försvann på studier. När vi frågade ombudsmannen som blivit tillsatt för att skriva under sa hon bara att hon inte kunde hållas ansvarig för det. Jag kände mig totalt överkörd och frustrerad.

Öppet brev

Efter detta skrev klubbstyrelsen ett öppet brev till Kommunal avdelning Väst och förbundet, ett brev som fortfarande inte har blivit besvarat trots påtryckningar.
I brevet kräver fackklubben att medlemmarna eller deras lokala representanter ska godkänna framtida avtal innan de undertecknas.
– Rekryteringssituationen på Blå Stjärnan har blivit näst intill omöjlig, säger Anna-Lena vidare till Offensiv.
– Hur ska man kunna motivera sina arbetskamrater att gå med i facket när de ser hur det fungerar?

Avtalet ut på omröstning

På klubben senaste årsmöte bestämdes det att man ska skicka en motion till sektionens årsmöte, där man ber sektionen att föreslå förbundsstyrelsen att låta medlemmarna delta i en omröstning före att nya avtal skrivs under.
Situationen på Blå Stjärnans Djursjukhus är inte ovanlig. På många arbetsplatser utkämpar arbetsplatsombuden en kamp där de inte bara måste lägga mycket energi på kontakten med arbetsgivaren, utan även på att försöka hävda sin rätt mot den fackliga byråkratin.
Den enda lösningen på den här problematiken är att återinföra kamptraditionen i fackföreningsrörelsen. Besluten och initiativen måste ner på arbetsplatsnivå, där de valda ombuden måste ges det rörelseutrymme de behöver för att fullfölja sina uppdrag. Sektioner och avdelningar ska verka som stöd och hjälp – inte som gigantiska bromsklossar – i kampen för goda arbetsvillkor.
De fackliga ombuden ska inte vara privilegierade, utan tjäna lika mycket som en vanlig arbetare. Deras uppdrag måste också direkt kunna dras tillbaka om de inte sköter sina jobb. Om LO och Kommunal skulle tillåta medlemsomröstningar om avtalen skulle den negativa trenden av medlemsavhopp kunna vändas. Tillsammans med ett återställande av arbetslöshetsförsäkringen skulle arbetare återigen se en god anledning till att inte bara organisera sig, utan även ta fackliga uppdrag. Om facken ska bli kämpande demokratiska organisationer i arbetarnas intresse, måste pampväldet brytas.
Ett första steg mot detta skulle vara om Kommunal anslöt sig till Septemberalliansen och deltog i protesterna mot högerregeringen.

Stefan Berg

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!