Dålig luft i Umeå

2006-08-11 19:25:10
På senaste kommunfullmäktige (24 april) krävde Rättvisepartiet Socialisterna (RS) besked om vad socialdemokraterna tänker göra åt den dåliga luften i Umeås centrum.

Debatten blev dagens livligaste, och fick stor uppmärksamhet i lokala media. Bakgrunden är att Umeå inte klarar miljökraven för kvävedioxid. Halterna överskrids alltför ofta längs Västra Esplanaden, den stora E4-genomfarten i centrala Umeå.
Problemen har varit kända länge, ändå har väldigt lite hänt. Men de styrande socialdemokraterna har i varje debatt om den dåliga luften i Umeå hänvisat till det så kallade Vägpaketetet. E4:an ska dras om och en ringled ska byggas kring Umeå. Ringleden kommer lösa alla problem och i väntan på den behöver inget göras – ungefär så har resonemanget från s varit.
Men som vi och andra många gånger påpekat, är problemen redan idag akuta. I takt med att Umeå nu växer snabbt, blir problemen med köer och luftföroreningar värre. Ringleden kommer att vara klar tidigast 2015-2020! Det är ytterst tveksamt om den löser några problem. Vägverkets egna beräkningar har visat att effekterna på luften blir små.
SMHI har också kommit fram till att Umeås klimat gör problemet med luftföroreningarna större. Fler dagar med kallt och vindstilla väder medför att avgaserna stannar kvar nära marken. De blandas inte upp med ren luft utan koncentreras ytterligare. Att detta gör luftföroreningarna i Umeå speciellt hälsovådliga för barn, säger sig självt.

Fick inga svar

I debatten efterlyste vi de konkreta åtgärder som åtgärdsprogrammet ska innehålla. Men miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande, Lena Karlsson-Engman s, kunde inte ge några svar. Det var en rent pinsam debatt för socialdemokraterna.
Vi i Rättvisepartiet Socialisterna påpekade då att kommunen kan råda över är kollektivtrafiken. Men inte heller där har man satsat. Istället har resurserna skurits ner med 20 procent sedan år 2000 och var femte passagerare har försvunnit sedan 1999.

Satsa på kollektivtrafiken

RS föreslog en satsning på tätare turer och fler direktlinjer samt försök med gratis kollektivtrafik. Man kunde t ex testa gratis buss på lördagar, då trycket på centrum är som störst. Detta borde vara ett av flera inslag i ett åtgärdspaket där även en utbyggnad av gång- och cykelnätet och samordning av godstrafiken måste ingå. Dessutom borde ringleden (som vi hela tiden varit emot) nu omprövas mot bakgrund av aktuell forsning.

Ingrid Eriksson

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!