De gröna – valets uppstickare

2006-11-15 14:14:58
De gröna (The Greens) var det största parti som ställde upp på ett självständigt, antikrigs- och företagskritiskt program i kongressvalet.
De hade 382 kandidater i 38 stater. Men eftersom valsystemet är utformat för att stödja de två stora partierna, fick de gröna kandidaterna ett begränsat antal röster.
I ett par fall fick dock de gröna ett avsevärt stöd. I Illinois fick de grönas guvernörskandidat Rich Whiney 11 procent.
I Richmond, Kalifornien, valdes en av de gröna till borgmästare.
2004, då en majoritet av de gröna stödde David Cobbs presidentvalskampanj istället för Ralph Naders, som motsatte sig såväl republikaner som demokrater, lanserade den radikala falangen inom de gröna ”Greens för Democracy and Independence” (GDI).
För att kunna spela en roll i att förbereda vägen för ett nytt massparti som kan representera arbetarna i USA, borde de grönas radikala falang ha tagit upp alla de frågor som berör arbetare.