De rika snor åt sig allt mer

2007-12-12 13:50:42
Den rikaste procenten av svenskarna äger 40 procent av de samlade förmögenheterna. I genomsnitt tjänar en direktör för något av de 100 största företagen i Sverige motsvarande 34 industriarbetarlöner. Detta är siffror från två nyligen presenterade undersökningar som visar att de rika blir allt rikare och att inkomstklyftorna ökar.

I den första undersökningen har nationalekonomerna Jesper Roine och Daniel Waldenström analyserat ägandet hos den procent av svenskarna som har störst förmögenhet (Dagens Nyheter den 4 december).
I sin studie kommer de fram till att officiell statistik underskattar vad de allra rikaste faktiskt äger.
I Roines och Waldenströms studie inberäknas alla tillgångar som de rikaste har, även de som är bosatta utomlands och de som inte har registrerat sina bolag som svenska.

Det finns pengar

Detta innebär att Ingvar Kamprad (IKEA), familjen Rausing (Tetrapak), Bertil Hult (EF) med flera mycket rika personer inkluderas i uträkningen.
Ekonomerna kommer genom detta fram till att den allra rikaste procenten har tillgångar på sammanlagt 2 700 miljarder kronor.
Detta motsvarar mer än 40 procent av den samlade privata förmögenheten i Sverige. Ur ett historiskt perspektiv får man gå tillbaka till början av 1900-talet för att hitta en lika ojämn fördelning av förmögenheter.
Jesper Roine och Daniel Waldenström visar i sin undersökning också att denna siffra är hög i jämförelse med andra länder.
Ett exempel är USA, där den allra rikaste procenten äger cirka 35 procent av den privata förmögenheten.
– Man blir upprörd när man ser de här siffrorna, menar Tomas Westerström, undersköterska på ett äldreboende i Umeå, och fortsätter:
– År efter år får vi höra att det inte finns pengar och att nedskärningar är nödvändiga. Men sanningen är ju att det finns pengar – men i fel fickor!

Direktörerna drar ifrån

Den andra undersökningen, presenterad i LO-Tidningen, har analyserat inkomsterna för direktörerna i de 100 största företagen i Sverige. LO-tidningen visar att en direktör (vd) i genomsnitt tjänade 8,3 miljoner kronor ifjol.
Detta motsvarar 34 industriarbetarlöner och innebär en ökning från år 2003 då en genomsnitts-vd tjänade ungefär 22 industriarbetarlöner.
Löneökningen för direktörerna blev hela 57 procent mellan år 2003 och år 2006.
LO-Tidningen visar att detta är sju gånger mer än för en genomsnittlig industriarbetare som fick ett lönelyft på åtta procent under samma tidsperiod.
– Det här är upprörande, säger Tomas Westerström, och säger vidare:
– Man ska ju också komma ihåg att varje procents ökning naturligtvis är mer i kronor på en direktörslön än på en arbetarlön!
Utöver detta har många vd:ar stora kapitalinkomster (ränteinkomster, aktieutdelning, realisationsvinster vid försäljning av fastigheter, aktier eller andra värdepapper), som även dessa har ökat.
Om man räknar in kapitalinkomster är finansmannen Fredrik Lundberg – storägare i exempelvis skogsbolaget Holmen och industriföretagen Cardo samt Sandvik – den direktör som tjänar mest.
Lundberg har en totalinkomst på hela 413,2 miljoner kronor.

Frank Pettersson

Direktörernas lönetopplista 2006

Vd
Företag
Inkomst av tjänst, i miljoner kronor
Löneökning 2003-2006
Sören Mellstig
Gambro
67,8
740 %
Hans-Holger Albrecht
MTG
25,1
35 %
Carl-Henric Svanberg
Ericsson
24,9 43 %
Lars-Johan Jarnheimer
Tele2
23,2
19 %
Thomas Erséus
Kungsleden
23,0
ny
Lars Pettersson
Sandvik
20,7
173 %
Källa: LO-Tidningen nr 39-2007

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!