Demensvård i kris: Anställda säger ifrån

2010-10-20 15:24:29
Runt årsskiftet 2009-2010 äg­de det rum stora försämring-ar inom äldreomsorgen i Pi- teå. Bland annat demensboenden tappade personal och fick sämre bemanning.

Kommunen gjorde en utjämning då man tog resurser från demensboenden till serviceboenden som hade läg- re grundbemanning, för att få en jämnare bemanning. Det blev en försämring på 2 årsarbetare på demensboen- det på Öjagården i Piteå, men liknan-de försämringar inträffade på alla demensboenden.
– Vi kunde inte gå med på detta, då man inte kunde ge en säker vård med en sådan låg bemanning, berättar Elisabet Swills, anställd på Öjagården, för Offensiv.

Öjagårdens personal har pratat med de högt uppsatta politikerna om de fruktansvärda förhållandena, men trots att politikerna har fått ett medborgarförslag inskickat av Elisa­beth Marklund som är anställd på ett demensboende redan i november 2009 där man krävde att besparingarna in­om vården skulle stoppas, och att det istället skulle satsas mer pengar, hän­de det inget och deras enda argument var att det inte fanns några pengar.
Då gjorde de anställda på Öjagår­den en anmälan till kommun och socialstyrelsen i slutet på april, där de pekade på bristerna i vården på boen­det som uppstod till följd av den lå­ga bemanningen.
Efter att Socialstyrelsen fick anmälan blev det en offentlig handling.
– Medicinskt ansvarig sköterska (MAS) på Öjagårdens boende fick anmälan och gjorde intervjuer med oss i personalen för att se om det var så dåligt som vi hade skrivit. Han an­såg att det inte fanns några missförhållanden, säger Elisabet Swills.

Media kontaktade Öjagården och Uppdrag granskning ville göra ett reportage, så vi kontaktade de anhö­riga till de boende och frågade om det var okej.
– I september efter reportaget blev det action och Socialstyrelsen kom på den inspektion som de hade planerat att göra senare, men eftersom att läget var så akut kom de tidigare, säger Elisabet.

I Socialstyrelsens rapport skriver man att det behövs krav på att man slutar låsa in dementsjuka nattetid. Socialstyrelsen kritiserar äv­en socialnämnden i Piteå kommun för att den inte ha åtgärdat brister på boendet, trots klagomål från personal och anhöriga om bland annat underbemanning.
Senast den 1 december ska socialnämnden redovisa vilka åtgärder som har vidtagits på boendet. (Hela rapporten finns att läsa på Socialstyrelsens hemsida socialstyrelsen.se)
– De som har kämpat för att gö­ra något åt situationen på boendena fick visat för oss att vi haft rätt hela tiden och vi fick upprättelse, berättar Elisabeth och fortsätter:

– Det hade aldrig hänt något om inte Uppdrag granskning gjort reportaget. Det är skrämmande att man inte lyssnar på ”den lilla människan” och att det krävs media för att uppmärksamma detta!
Efter granskningen lovade även Piteås kommunalråd Peter Roslund (S) 15 nya tjänster inom äldreomsor­gen som ska börja vid årsskiftet och på sikt 30 nya tjänster, enligt en artikel på SVT:s Uppdrag gransknings hemsida.
Men Elisabet tycker inte att det är nog:
– Vi vill ha tillbaka dem som jobbade heltid. Det krävs högre beman­ning på demensboenden, då demen- ta kräver mera tid och tålamod.
Elisabet Swills avslutar med att säga:
– Vi vill kunna ge de boende den respekt och guldkant som de förtjänar.

Sara Lindelöf

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!