Demokratisk plan för hållbar utveckling

2008-05-28 16:21:30
Det finns få områden i samhället där behovet av att bryta storföretagens makt och ersätta den med en demokratisk planering är tydligare än inom elbranschen.

Det ligger i sakens natur att alla viktiga beslut inom elsektorn är långsiktiga. Det handlar om att ­investera många miljarder kronor i kraftverk och ledningar. Investeringar som ska hålla i många årtionden.
Men detta är motsatsen till hur kapitalismen fungerar. Här gäller det att på kort sikt få ut största möjliga vinst för att aktieägare och direktörer ska bli nöjda.

En dyr affär

Det är det som förklarar många av de absurda fenomenen som har beskrivits i artiklarna på denna sida. Det i det närmaste totala investeringsstoppet under tio år, försöken att med alla till buds stående medel pressa upp priserna, satsningen på gaskraftverk med stora växthusgasutsläpp och kampanjen för nya ­stora vattenkraftssatsningar är några exempel på hur en kapitalistiskt styrd elmarknad blir oerhört dyr för hushåll med normala inkomster och för miljön.
En socialistisk miljöpolitik ­skulle omedelbart dra in elbolagens supervinster för att använda dem till att omvandla energisektorn.
Återinfört stöd till omställning från direktverkande el skulle fortfa­rande kunna ge ganska rejäla minskningar av elförbrukningarna.
Nog så viktigt är stöd till att använda bästa möjliga teknik för att bygga energisnålt.
Tekniken finns idag för att minska energiåtgången för uppvärm­ning med mer än hälften. Hindret för att göra det är att investeringskostnaden är ganska hög.
Skrota elcertifikatsystemet som innebär att konsumenterna betalar miljardbidrag till elbolagen. Ålägg elbolagen att genomföra den utbygg­nad de hur som helst skulle kunna göra utan bidrag från miljoner människor som har betydligt tunnare plånböcker än elbolagstopparna.

Tandlösa myndigheter

Det behövs en återinförd prisreglering på elmarknaden. Industrin och hushållen måste kunna veta på förhand ungefär vad elen kommer att kosta. Osäkerheten är i sig ett gigantiskt slöseri.
De statliga myndigheterna har visat sig vara helt tandlösa i ­kontrollen av de stora elbolagen. Det avgörande för att åstadkomma en ­förändring kommer att vara frågan om vem som har kontrollen.
De fackliga organisationerna må­ste ha full kontroll över underhåll och säkerhet vid kärnkraftverken och när det gäller ledningsnätet. De måste ha full insyn i vad det faktiskt kostar att producera elen för att en kontroll av priserna till rimliga nivåer ska vara möjlig.

Socialistisk miljöpolitik

Om de tre stora elbolagen skulle kontrolleras av anställda och konsu­menter skulle det vara möjligt att genomföra en demokratisk ­planering för en snabb och miljövänlig utbygg­nad av elproduktionen. För det är klart att det i ett europeiskt perspektiv finns enorma behov av en ökad produktion av förnyelsebar el.
Det är självklart att inget av partierna i den så kallade oppositionen i riksdagen kommer att driva en sådan politik. De har inte drivit någon i grunden annan politik än den borgerliga regeringen. Det krävs ett nytt socialistiskt arbetarparti för att kampen för en annan energipolitik ska kunna drivas med framgång.

Krister Ahrén

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!