Den sjuka kött- och jordbruksindustrin

2006-12-10 16:54:54
Frågan om säker matförsörjning är en fråga på liv och död. H5N1 och andra epidemier ställer viktiga frågor om dagens matindustri. Vad är det vi äter? Varför drabbas vi av BSE, H5N1 och andra sjukdomar? Hur ska vi göra produktionen säker och giftfri? Hur ska de 850 miljoner människor som lider av kronisk hunger mättas?

Idag dog ytterligare 30 000 barn av hunger och hungerrelaterade sjukdomar – som alla andra dagar om året. Svälten är dagens riktiga ”pandemi”. Fågelinfluensan är bara en av de faktorer som förvandlar jordens matförsörjning till en svältfråga, trots den överproduktion som skapats av den kapitalistiska konkurrensen.
Bananer odlas i plastpåsar fyllda med gift, vilket gjort att medelåldern för arbetare på vissa plantage är nere på 37 år enligt bananalink.se.uk. Med de spanska jordgubbarna, som nu finns i våra matbutiker, är det samma sak. Spannmål görs sterila, så att storföretag garanterat får sälja utsäde varje år. Nya djursjukdomar, som BSE, uppkommer på grund av onaturlig djurhållning.

Stressad produktion

Sjukdomar bland djur uppstår hela tiden, men för att de ska spridas är trängseln en avgörande faktor. Det går att jämföra med ett dagis; är det tätt mellan barnen finns det en uppenbar risk att barnen smittas i större utsträckning än om de var färre och hade större utrymme.
Kycklingindustrin är ett kapitel för sig. För några decennier sedan värpte hönsen runt sex kilo ägg per år, idag värper de cirka tjugo kilo per år enligt Svenska Naturskyddsförbundet. Slakttiderna har halverats från 60-70 dagar till 35 dagar och de trängs på extremt små ytor. Dagens slaktkycklingar skulle inte klara av att bli mycket äldre på grund av sin överdimensionerade kropp. Kycklingarna matas konstant med antibiotika, för att minska sjukdomsrisken. Resultatet blir att kycklingarna saknar immunförsvar och ändå drabbas av sjukdomar.
Djurfodret innehåller också rikligt med animaliska produkter, också i fodret för normalt gräsätande idisslare som kor.
För att sänka omkostnaderna i animalieproduktionen tog Thatcherregimen under 1980-talets första hälft bort det krav som funnits på upphettning av kadavermjöl före utfodring. 1985 påträffades det första fallet av BSE i England och 1988 tvingades man införa förbud mot benmjölet. Först 1994 förbjöds det i EU och inte förrän 1997 i USA. Idag säger producenterna att situationen är under kontroll, men senast i förra veckan upptäcktes ett nytt fall i USA. Det är det tredje sedan 1997, vilket kan tyda på att det fortfarande finns animaliska produkter i djurfoder. Totalt har nittio personer avlidit av den mänskliga varianten av BSE, jakob kreutzfeldts sjukdom.
Det går åt otroliga mängder energi för att framställa kött. För varje kalori nötkött krävs det mellan 11-17 kalorier djurfoder. 80 procent av sojabönorna äts av djur i väst.

Gifterna i djurfordret

Kor, grisar och kycklingar står för 70 procent av konsumtionen av antibiotika i USA. Kraftfodret är ett onaturligt fett för att djuren ska lägga på sig mer vikt. Samtidigt kan miljarder människor inte tillgodose nödvändigt kaloriintag.
Fiskeindustrin är också genomsyrad av gifter. Fiskuppfödningen i Norge skakas just nu av en avslöjande rapport om gifter som medvetet tillsätts i hanteringen. Laxen föds upp på antibiotika och insektsgifter, köttet färgas rött med det syntetiska pigmentet astaxanthin och impregneras med det cancerogena ämnet nitrit. Det norska livsmedelsverket varnar gravida kvinnor för att äta lax mer än två gånger per vecka. Liknande varningar har kommit ifråga om Östersjölaxen. Den finns längst upp i näringskedjan och koncentrerar därför all skit som finns i Östersjön.
Grunden för giftanvändningen är kapitalismens vinsthunger. För att försvara sina monopol ställer WTO upp till den ”ofria” marknadens försvar med patentlagstiftningen i högsta hugg.

Genmanipulation

Monsanto är det företag i världen som har flest patent på olika utsäden.Enligt Vandana Shiva har 40 000 indiska bönder tagit livet av sig de senaste tio åren efter att ha odlat genmanipulerade bomullsplantor, som kostat dem otroliga summor och inte gett utlovad avkastning. Monsanto söker nu patent på tolv avelsstammar för grisar i EU – trots att det handlar om gener som finns naturligt hos alla grisar.
Så länge profiten står högst upp på dagordningen, kommer djur att ses som produktionsenheter och köttmaskiner. Gäss tvångsmatas för att få fet lever, kalvar hängs upp på krokar och töms på blod levande för att köttet ska bli vitt.
Djurindustrin är idag global. Subventionerad mat från EU dumpas på de ”fria” marknaderna i tredje världen. Detta leder i längden till en ohållbar beroendesituation, där lokala bönder blir utkonkurrerade. När de internationella priserna stiger, förvärras situationen radikalt för de fattiga i Syd. Många av dagens svältkatastrofer är direkt skapade av kött- och spannmålshandeln.
I Sverige och i EU har det stiftats lagar som ska skydda djuren från lidande och försäkra deras rätt att bete sig naturligt. Men djur behöver betydligt större ytor än vad som kan erbjudas i dagens köttindustrier för att leva naturligt. Ska djurens välmående garanteras och människor förskonas från sjukdomar måste kött få kosta.
Dagens globala matmarknad måste decentraliseras. Att en vanlig frukost transporteras flera varv runt jorden är inte hållbart.
Om maten producerades lokalt i största möjliga mån skulle konsumentinsynen öka. Maten skulle vara säkrare och belasta miljön mindre.
Fungerar inte matindustrin, fungerar inte samhället. Därför måste den stå under demokratisk kontroll, med en hållbar produktion för både natur och människor.

Joel Eriksson

Ett socialistiskt program för djur- och jordbruket
• Förstatliga livsmedelsjättarna och de stora jordegendomarna – demokratisk planering för garanterad matsäkerhet och långsiktighet.
• Djurenheterna och jordbruket måste återanpassas till ekologiska växelbruk med naturligt kretslopp för att minska besprutning, konstgödsling, samt garantera den biologiska mångfalden. En plan för decentralisering av djurenheterna behövs för att öka lokalt inflytande och kontroll, skapa större rörelseytor för djuren, minska transporterna och stoppa djurplågeriet.
• Förstatliga läkemedelsindustrin.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!