Dödsfall på behandlingshem – det fanns ingen personal

2014-10-09 13:47:19


Fagerbacken.

I slutet av september dog en 20-åring i sitt rum på behandlingshemmet Fagerbacken i Boden. När detta inträffade fanns ingen personal. Händelsen är polisanmäld samt politiker och tjänstemän JO-anmälda.

Ingen nattpersonal finns på Fagerbacken som är ett kommunalt HVB-hem (hem för vård eller boende, för unga personer eller familjer). Bodens politiker visste om detta och lovade en ändring efter att detta uppmärksammades i en debatt 2013. Nu är behandlingshemmet polisanmält och socialnämnden, socialförvaltningen samt förvaltningschefen har blivit JO-anmälda av André Bengtsson, ordförande i den drogförebyggande föreningen Connextions Norrbotten.

När politiker sparar pengar på missbruksvård kostar det i människoliv. Det var underskott i socialnämndens budget som nu anges som anledning till varför ingen nattpersonal tillsatts. Bosse Englund (V), vice ordförande för socialnämnden, försvarar sig mot kritiken genom att peka på att antalet personer som vårdats och antalet vårdtimmar gått ner senaste året.
Englund menar att besparingar inte ligger till grund för försämrad vård, samtidigt som han anger kostnaden som anledning till att ingen nattpersonal anställts.

Det behövs höjda statsbidrag och en omfördelning av pengarna till vad som är viktigt. Lyxkonferenser och fallskärmar för politiker får idag gå före vård och omsorg. Preventiv drogpolitik och vård är kostnader som är verkliga investeringar, där satsade kronor blir miljonbelopp sparade i framtiden. ■