En historisk kongress

2007-01-24 14:08:17
CWI:s (Committee for a Workers’ International/Kommittén för en arbetarinternational) nionde världskongress den 13-20 januari bekräftade att CWI har kunnat ta stora steg framåt sedan den förra världskongressen i slutet av 2002.

Kongressen samlade 130 socialister från världens alla kontinenter – den största kongressen CWI anordnat sedan den kongress och samtidiga studiekonferens för medlemmar i Europa som CWI anordnade i mitten av 1980-talet.
Vid den förra världskongressen stod Bushimperiet på sin höjdpunkt och var just i begrepp att inleda sitt krig mot Irak. Förutom CWI var det inte många som då menade att USA-imperialismen går att besegra och att kriget mot Irak kommer att följas av kris och en ny instabil världsordning.

Bushimperiets fall

I början av 2007 står det dock klart att USA-imperialismen har förlorat kriget i Irak. Nederlaget i Irak äger rum jämsides med att kapitalismens plundring och nyliberalismen har fött en folklig revolt, särskilt i Latinamerika (Mitt under kongressen kom rapporter från en CWI-medlem i Bolivia om den revolutionära kampen i Cochabamba).
Bush desperata upptrappning ger ny kraft till den globala antikrigsrörelsen och förstärker den våg av antiimperialism som svept över världen.
En fråga som kommer att fortsätta diskuteras efter kongressen är statens roll och karaktär i Kina.
CWI-medlemmar från bland annat Grekland och Sverige anser att Kina är kapitalistiskt och att statens uppgift i dag är att försvara kapitalismens intresse, på hemmaplan och globalt. CWI:s ledning menar däremot att Kina visserligen är på väg mot kapitalism, men att staten fortfarande har stort inflytande över ekonomin och kommer att försöka behålla sin kontroll. Det vill säga: statens klasskaraktär är ännu inte avgjord. Men det finns total enighet om CWI:s program och uppgifter i Kina, samt att dagens utveckling är kontrarevolutionär.
Många som talade på världskongressen gav exempel på att stämningarna i dag präglas av framtidsoro, otrygghet och utanförskap. Men också av en vilja att protestera. Ett av kongressens motton var: ”Vi lever i en era massprotester”.
Det är ur denna kamp som nya socialistiska partier kommer att växa fram. Det första kapitlen i denna utveckling har redan börjat skrivas, t ex i form av P-SOL i Brasilien. André Ferrari från CWI:s brasilianska sektion Socialismo Revolucionario har suttit i P-SOL:s styrelse sedan partiet bildades. Ytterligare ett exempel är WASG i Tyskland. Sozialistische Alternative, CWI:s tyska parti, blev snabbt WASG:s socialistiska gren.
Men som också exemplet WASG visar kommer nya grupperingar som utvecklas ur kampen att till sin natur vara instabila, och de kan mycket snabbt gå till höger om man inte är beredd att bryta med kapitalismen (I april går WASG samman med L.PDS – motsvarande svenska vänsterpartiet. Samgåendet har föregåtts av högervridning och minskat medlemstal).
Bygget av nya stora socialistiska arbetarpartier börjar stå på dagordningen i nästan varje land där CWI arbetar; i USA kämpar CWI för ett nytt parti, i Nigeria driver kamraterna en kampanj för att bilda ett massparti som samlar det arbetande folket, i Belgien utgör CWI stommen i en kampanj för ett nytt arbetarparti (CAP) o s v.
En av huvuduppgifterna under de kommande åren är att ytterligare stärka CWI:s ställning i Venezuela, ett land där CWI nu har medlemmar som ger ut en tidning.

Med CWI mot G8-mötet

CWI har under de senaste åren även lyckats vinna framgångar i val: antalet kommunfullmäktigeledamöter har ökat från 11 till 36 sedan 2002.
I år innan maj är det parlamentsval i Irland. CWI:s mål är att försvara Joe Higgins plats i parlamentet, vilket inte blir lätt efter att valkretsen ritats om till Joes nackdel, och få ytterligare en parlamentsledamot,Clare Daly.
Den 6-8 juni håller rikemansklubben G8 möte på ett lyxhotell utanför den tyska staden Rostock. 100 000 demonstranter väntas dit för att protestera mot krig och fattigdom. På världskongressen beslöts att genomföra en stor kampanj i alla europeiska sektioner för att mobilisera till protesterna och till det läger som CWI samtidigt anordnar.
I kommande nummer av Offensiv blir det fler artiklar och intervjuer från CWI:s nionde världskongress.
De tre resolutioner som antogs med små ändringar; om världsrelationerna, om Europa och om Ryssland och de forna Sovjetstaterna, kan beställas från RS eller laddas ned från CWI:s hemsida:
www.socialistworld.net

Per Olsson

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!