Enad kamp för Luleås skolor

2015-10-07 11:38:07
Motståndet mot Socialdemokraternas skolslakt i Luleå växer. Tidningarna svämmar över av insändare och intervjuer med barn, föräldrar och personal som nästan uteslutande säger nej till stordriftsplanerna för skolan. Nu börjar dessutom de tio nedläggningshotade skolorna formera sig i en gemensam kamp. Startskottet var stormötet i Svartöstaden den 30 september.

Förra veckans stormöte i Svartöstaden samlades ett 80-tal föräldrar, barn och boende för att diskutera hotet om skolnedläggning. Mötet präglades av en stor kampvilja och omedelbart startades ett antal olika arbetsgrupper som delat upp arbetet emellan sig. Många blev upprörda när de fick veta att kommunen inte ens hade bemödat sig att göra något underlag för sitt förslag om att lägga ned tio skolor, en mängd förskolor och två högstadium. 

Svartöstaden har räddat sin skola tre gånger tidigare – kamperfarenheterna finns.
– Men denna gång är det på en helt annan skala. Trots att de vill hävda motsatsen handlar det hur som helst om att ”spara” pengar. De kommer att driva lärare och annan personal ännu hårdare. Det handlar om stordrift, att det precis som i industrin är lönsamt med fabriker, sade Liv Shange, med­lem i Rättvisepartiet

Socialisterna och med två barn på Svartöstadsskolan, under mötet och fortsatte:
– Det här handlar om ett systemskifte, och kommunledningen kör på samma linje inom massa områden i samhället. De kommer att försöka splittra lärare, barn och områden och ställa dem mot varandra. Därför gäller det att samarbeta för att se till att de inte kör över oss.

En mycket viktig del av mötet var också den gemensamma träff för representanter för olika skolor som ägde rum i slutet.  Nu samordnas arbetet och utbyte av information, och samma dag som denna tidning går i tryck har representanter från åtta skolor och en förskola en gemensam pressträff med ett protest­utlåtande (se nedan).

Även Studenter Mot Rasism har engagerat sig för att försvara skolorna. Kalle Blomqvist och Amanda Hellström har gått ut på sina gamla nedläggningshotade grundskolor för att prata med sina gamla lärare.

Annika Axhammar är lärare på Hedskolan.
– Vi ser förslaget om nedläggning endast som en kostnadsbesparing. Hedskolan är en ganska liten skola med ungefär 170 elever där alla känner alla. Om skolan läggs ner och vi blir ihopsatta med en eller flera skolor kommer vi att förlora den tryggheten som redan finns på skolan, och det kommer att ta väldigt lång tid att bygga upp samma trygghet som vi har på Hedskolan.

Tror ni att en nedläggning kommer att ha några som helst fördelar?
– Nej, inga alls. Vi tror att en nedläggning bara kommer att ha negativa följder, speciellt på vårt område Bergnäset där vi inte alls har haft problem med lärarbrist eftersom Hedskolan och Mandaskolan har kunnat ta hjälp av varandra.
– Det vore extra dåligt att lägga ned Hedskolan eftersom vi är en skola som har allt, som matsal, idrottshall och slöjdsal. Detta är en väldigt gammal skola där vi till och med har en smedja, vilket är väldigt unikt för grundskolor.

Sin vana trogen försöker S-ledningen att piska in oliktänkande i ledet. I en insändare skriver hertsöbon och socialdemokraten Gustav Uusihannu om dolda hot och hur han har kallats för populist, ”icke lyssnande” och ”ej lever upp till förväntningar” när han har ifrågasatt nedläggningarna på Hertsön. Även S-föreningen i Sunderbyn har gått emot nedläggningen av högstadiet på Kråkbergsskolan.

Det finns uppenbara sprickor i nedskärningsfasaden, men det kommer att krävas än mer för att stoppa förslaget. Den enade kampen som har börjat byggas upp mellan olika skolor måste utvecklas än mer, samtidigt som mobiliseringen i respektive område fortsätter och en offensiv kamp förs för att få alla berörda i hela kommunen att ställa upp bakom de som kämpar. ”Det politiska priset skulle bli skyhögt” för Socialdemokraterna om förslaget skulle bli verklighet, skriver Gustav Uusihanni. Det är genom gemensam kamp vi kan göra priset så ”skyhögt” att de inte har något annat val än att dra tillbaka förslaget.

Vill du hjälpa till i kampanjen? Mejla livshange@gmail.com eller ring 0920-22 08 74. ■


Pressmeddelande från aktiva och berörda i Luleås skolor

Framtidens skola ska prioritera barnen! Tisdag den 6 oktober startar Barn- och utbildningsförvaltningens ”medborgarmöten” om förslaget till ny skolstruktur, kallat ”Framtidens skola i Luleå”.
Förslaget innebär ett systemskifte som drabbar ALLA barn i grund- och förskolan i Luleå. När stordrift ersätter närhetsprincipen slås lokalsamhällen sönder, tryggheten försämras och personalen ska än mer täcka upp för varandra för att skapa effektivitet på barnens bekostnad.
Vi har en helt annan målbild för framtidens skola i Luleå. Där står barnens behov i centrum. Där finns det en förståelse för att barnens välmående och resultat hänger ihop med fungerande lokalsamhällen och trygga skolor. Och där garanteras personalens arbetsmiljö genom tillräckliga resurser.

Vi anser också att processen kring genomförandet av ”Framtidens skola i Luleå” är under all kritik. Våra lokala arbetsgrupper har förgäves försökt få ut det underlag som ”Framtidens skola” är byggt på. Orsaken verkar vara att det inte finns något underlag!!!
Nu ska hela Luleå skolstruktur göras om utan underlag och den enda diskussionen med de som berörs, är två timmar långa möten för hela skolområden, där allt från förskolor, F-6-skolor, högstadieskolor och frågor om skolskjutsar, barn i behov av särskilt stöd, samhällsutveckling, lärartillgång, skolgårdar, ökade klimatutsläpp, elevvård, skolvägar, segregering och så vidare ska avhandlas. Det är en parodi på dialog och medinflytande!
Istället för ett riktigt faktaunderlag är presentationsmaterialet för ”Framtidens skola” fullt av svepande och även felaktiga formuleringar. Vi kommer på vår gemensamma pressträff inför det första ”Medborgarmötet” i Sunderbyn till exempel presentera de verkliga siffrorna för pensionsavgångar och rekryteringsbehov.

Vi är eniga – stordriften löser inte skolans utmaningar och ska stoppas. ■


Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!