Finland: Fackens kampanj fick regeringen att backa

2009-03-25 19:52:34
Finlands ekonomi faller djupt nedåt. Högerregeringen, ledd av Centerpartiet, försöker använda krisen som en ursäkt för nya attacker på arbetarna. I februari aviserade regeringen att man ville höja pensionsåldern, vilket fick den i vanliga fall så tama oppositionen att hota med generalstrejk. Det var ett tecken på att motsättningarna skärps, vilket också Telia Sonera-arbetarnas strejk i förra veckan – mot ”den råa personalpolitiken” – gav besked om.

För varje dag förmörkas den ekonomiska himlen över Finland. De senaste prognoserna pekar mot att landets bruttonationalprodukt (BNP) sjunker med 5  procent i år och att arbetslöshet stiger till 8,5 procent innan årets slut.
”Exportindustrin, byggbranschen och de branscher som direkt förser dem med tjänster gjorde en djupdykning i oktober-november 2008. Lågkonjunkturen har fördjupats under de senaste månaderna och industrins orderbok är hälften mindre än för ett år sedan. Exporten för 2008 stannade på samma nivå som föregående år, och i år kommer exportens värde att sjunka med uppskattningsvis 15-20 procent. Bruttonationalprodukten förutspås sjunka 3-4 procent i hela landet i år. Jämfört med början av 2000-talet är situationen nu mycket svårare, eftersom förändringen sker snabbare och är mer omfattande. Under årets tredje kvartal kommer ekonomin att officiellt befinna sig i depression”, skrev statliga Arbetskrafts- och näringscentralerna (TE-centralerna) i en rapport rubricerad Risk för att den ekonomiska recessionen övergår i depression sommaren 2009 för två veckor sedan.

Åren 1991-93 plågades Finland av sin djupaste ekonomiska kris någonsin. BNP sjönk under de åren med 10,5 procent och arbetslösheten ökade från 3,5 procent till 20 procent. 1990-talets kris var värre än 30-tals- krisen. Varför krisen blev så djup i Finland berodde delvis på stalinismens kollaps i Sovjetunionen 1990-91, Sovjet hade fram till 1990 tagit emot en femtedel av den finländska exporten. År 1991 hade den sovjetiska marknaden upphört att existera, men förutom förlorade marknader brottades den finska kapitalismen i början av 1990-talet med många finansiella bubblor som spruckit, hög skuldsättning och en åtstramningspolitik som förvärrade krisen. Det skulle ta ända fram till 1996 innan konsumtionen nådde samma nivå som före krisen och även i de högkonjunkturer som sedan följt har arbetslösheten legat som lägst kring, eller strax under, 7 procent.  Efter krisen 1991-93 har nyfattigdomen blivit bestående.
I Finland har dessutom ”skillnaderna mellan fattig och rik ökat snabbare [efter 1995] än i andra utvecklade industriländer enligt en ny OECD-rapport” (Helsingin Sanomats internationella upplaga den 13 november 2008).

Finland är på nytt på väg mot ekonomisk depression. Dagens kris äger rum mot bakgrund av en global kris, vilket omöjliggör för den finländska kapitalismen att som under 1990-talets kris ersätta förlorade marknader i Sovjet med ökad export till andra länder. Inte heller är det troligt att Nokia kan fortsätta sin exempellösa expansion, snarare tvärtom. Nyligen varslade Nokia 1 700 personer, varav 700 i Finland.
Redan råder massarbetslöshet bland byggnadsarbetarna. En fjärdedel av Byggförbundets (finska Byggnads) medlemmar beräknas vara utan jobb den sista mars. Risken är överhängande för att arbetslösheten inom byggsektorn, som totalt sysselsätter 180 000 personer i Finland, stiger till närmare 50 procent.

Skogs- och pappersindustrin, en av den finska kapitalismens grundpelare, som står för en femtedel av varuexporten ”närmar sig en strukturell kollaps. Skogsindustrin producerar nu en tredjedel mindre papper, massa och sågverksprodukter än man gjorde i början av 2008” (Helsingin Sanomats internationella upplaga den 11 mars).
Skogsjättar som Stora Enso och UPM Kymmenä har trots vinster avskedat och lagt ned flera fabriker i Finland under senare år. Mellan 2005 och 2008 försvann nästan vart tredje jobb i de båda bolagen.
Förra året lade Stora Enso, som delvis ägs av finska staten, ner cellulosafabriken i Kemijärvi i norra Finland. Detta trots protester, inkluderat ockupation av fabriken och kommunstyrets krav på att regeringen skulle expropiera fabriken. Men Stora Enso stängde fabriken i fjol och med det dömdes Kemijärvi till att bli en spökstad.
Innan nedläggningen fanns utredningar som varnade för att arbetslösheten skulle stiga till 42 procent om fabriken försvann, men det struntade regeringen i och hänvisade till att: ”De fria marknadskrafterna måste råda och att en industri som inte står på sina egna ben är dömd” (statsminister Matti Vanhanen).
Samme Vanhanen föreslog i början av året att pensionsåldern skulle höjas från 63 år till 65 från år 2011. ”Jag var ute och åkte skidor och så fick jag den här idén och så ringde jag finansministern”, sa Vanhanen när han skulle förklara varför han ville höja pensionsåldern i ett läge där arbetslösheten stiger, särskilt bland de som är över 56 år. Bland äldre ökar arbetslösheten idag snabbare än under 1990-talets kris. Krisen sänker också pensionsåldern, som för de flesta är drygt 59 år idag.

Enligt Vanhanen och regeringen var höjd pensionsålder en ”principfråga” och man hoppades att kunna köra över facken, men man gjorde en felkalkyl. I kampen mot höjd pensionsålder förenades alla fackliga organisationer. Krav restes på proteststrejker och även den i vanliga fall så tama politiska oppositionen hotade med generalstrejk. På en vecka samlade facket in 172 000 namn mot förslaget.
Regeringen tvingades till sist att retirera för att undvika strejker och en djup politisk kris som kunde ha inneburit början till slutet för Vanhanen. Istället för höjd pensionsålder från 2011 ska arbetsmarknadens parter och regeringen gemensamt utarbeta en tidsplan för en framtida höjning – till år 2025 – av pensionsåldern med tre år. Att facket fick regeringen på knä var förnedrande, sa en förtvivlad centerpartist efteråt.

Den fackliga ledningen, som pressats till att agera mot pensionerna, ville med sin kampanj ge Vanhanen & Co en påminnelse om att de måste samråda med facket innan man lägger förslag. Facktopparna ville inte fälla regeringen utan är fortfarande inställda på samförstånd med arbetsgivarna och regeringen samt nya sociala kontrakt mot arbetarna, sam- tidigt som oppositionen i riksdagen nöjer sig med att kräva lite mer stimulanser.

Kampanjen mot höjd pensionsålder visar den styrka som facken har och vad som är möjligt med aktiv kamp. Nu gäller det att gå vidare och organisera liknande kamp för jobben mot företagens ständiga varsel och permitteringar, nedskärningar samt arbetsgivarnas lönenedpressningar.
Finlands löntagare saknar ett eget politiskt parti som är berett att ta strid mot den ekonomiska och politiska eliten. Fackligt aktiva tillsammans med andra kämpar i olika kampanjer och gräsrotsrörelser behöver komma tillsammans för att kunna ta de första stegen mot ett socialistiskt arbetarparti som är berett att ta strid mot regeringarnas högerpolitik och arbets- givarnas allt mer provokativa hållning.
Per Olsson

CWI Finland kämpar för ▼

  • Masskampanjer mot jobbslakt och högerpolitik
  • Kortare arbetstid – utan lönesänkning.
  • Nej till nedskärningar – miljardpaket till kommunerna.
  • Omedelbar höjning av barnbidrag, studiestöd, arbetslöshetsstöd, socialbidrag och  pensioner.
  • För ett nytt kämpande, demo kratisk och socialistiskt arbetarparti.
  • Förstatliga storföretag och banker under löntagarnas kontroll och styre
  • För en demokratisk planerad ekonomi i folkflertalets intresse – för jobb åt alla, regional utveckling och miljön.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!