Finland: Studenter protesterar

2010-03-24 15:31:19
Studenter demonstrerade i Uleåborg torsdagen den 18 mars. Anledningen var ett förslag om att införa avgifter för utländska studenter på universiteten.
Offensiv pratade med Ville Rantanen, en av talarna på demonstrationen.

– Det är ett första steg för att låta alla betala för utbildningen. Regeringen sa igår att man vill ta beslut i frågan redan i år. Förra året kom högerregeringen med ”universitetslagen” och förslaget om avgifter är en konsekvens av denna lag. Universitetslagen är i linje med det som sker i hela Europa. Det är en följd inte bara av Bolognaprocessen utan också av Lissa- bonfördraget, som säger att all offentlig service ska finnas på en privat marknad, berättar Ville Rantanen.
– Det fanns en mindre rörelse i Uleåborg mot universitetslagen, men det har varit svårt att organisera kamp. Mot universitetslagen förra år­et så tog alla studentfack i Finland ett gemensamt uttalande att man var e­mot lagen. Men studentfacket i Uleåborg gick emot – och sa att man var för lagen!
– Nu har man också slutat med att undervisa språk gratis på universitetet i Uleåborg. ”Vi ska inte betala för studenternas hobby” säger universite-tet, trots att språk är nödvändigt för att ta examen i många utbildningar.

Ville Rantanen berättar att det har funnits vissa svårigheter med att organisera kamp underifrån, men att man på senaste ändå har kunnat se en viss ökning av medlemmar i radikala grupper i Uleåborg.
Han avslutar också med att berätta om det ”Nya miljöpartiet” som har bildats i Finland och som har en tydligt antikapitalistisk plattform.

Johanna Evans

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!