Fler fattiga barn i storstäderna

2006-12-10 17:53:37
Nästan hälften av de barn som räknas som fattiga i Sverige idag, har ensamstående föräldrar. Också barn med någon form av utländsk bakgrund är särskilt utsatta. Enligt Rädda Barnen löper de fyra gånger så stor risk att växa upp i fattigdom – detta gäller framförallt barn som bor i storstädernas segregerade hyresområden.

Svenska Dagbladet tar Rågsved som exempel på ett ”segregerat hyresområde”. Av Rågsvedsskolans elever var bara 56 procent av de som gick ut nian 2005 behöriga till gymnasiet – ingen av innerstadens skolor hade en siffra under 90 procent.
Nio av tio av Rågsvedsskolans elever har ett annat modersmål än svenska. Det gör undervisningssituationen svårare, vilket kan vara en bidragande orsak till att skolor som Rågsvedsskolan får dåligt rykte och förlorar elever till friskolor, lockade av möjligheter till mer materiella resurser som bärbara datorer.
Affärsidén på friskolor är oftast självstudier och eget ansvar, och Svenska Dagbladet skriver att erfarenheten på Rågsvedsskolan har varit att eleverna kommer tillbaka, något som rimligen bara förstärker känslan av utanförskap.
Vad skolorna i förorterna är beroende av för att kunna tillgodose alla elevers behov är fler lärare. Trots detta är lärartätheten lägst i storstadsförorten, där i genomsnitt trettio procent av lärarna dessutom saknar behörighet. I ljuset av detta är inte skillnaderna i betyg mellan innerstaden och förorten särskilt mystiska.

Politikerna lovar tunt

1997 var målet för Stockholms politiker att minska segregationen, men Svenska Dagbladet skriver att den snarare ökat. Klyftorna mellan bostadsområden blir djupare, höginkomsttagare söker sig till vissa stadsdelar, låginkomsttagare och andra ekonomiskt marginaliserade hänvisas till andra. Bostadsmarknaden förstärker detta.
I innerstaden domineras lägenheterna av bostadsrätter: 2004 omvandlades 14 hyreslägenheter till bostadsrätter – per dag. I Rågsved är alla bostäder hyresrätter.
Tillbaka till de fattiga barnen. I Sverige beräknas en kvarts miljon barn leva i familjer som är fattiga, det vill säga har inkomster som är för låga för att täcka nödvändiga utgifter. Bland dessa är ensamstående föräldrar överrepresenterade.

250 000 fattiga barn

Även om Rädda Barnen visar på att det har skett generella förbättringar av barnfamiljers situation under de senaste åren, har dessa inte alltid kommit de allra fattigaste till del. Den miljard som regeringen 2005 budgeterade till ekonomiskt utsatta barnfamiljer, i form av till exempel höjda barn- och bostadsbidrag, har i många kommuner lett till en sänkning av socialbidraget med motsvarande belopp.
Precis som man kan förvänta sig, visar forskning att också familjer med extremt låg inkomst försöker ge barnen så mycket de kan – helst lika mycket som barn i familjer med mycket högre inkomster kan få. Men också barnen själva känner ett ansvar för familjens ekonomi.
I Rädda Barnens rapport säger en flicka att hon förstår att mamma måste betala hyran innan hon kan få nya kläder. Flickan är ett exempel på hur barn till fattiga tidigt får bära en del av den ekonomiska bördan.
Idag styrs barns förutsättningar av vilket område de bor i, vilken skola de går till och hur mycket deras föräldrar tjänar. De utjämningsförsök som görs blir effektlösa när tillskjutandet av statliga medel utjämnas av kommunala besparingar – motiverade av budgetkrav och den ”ekonomiska verkligheten”. Priset får betalas av de barn som är mycket medvetna om vilken ekonomisk verklighet deras föräldrar lever i.

Ulrika Waaranperä

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!