För ett nytt alternativ den 7 juni

2009-04-29 18:27:53
Nu är det nog! Någon måste våga säga sanningen. Kapitalismen som nyss framställdes som oövervinnerlig och fira­de triumfer i alla etablerade politiska läger störtar samhället i fördärvet.

När vår jords samlade krafter borde ansträngas för att möta klimathot och världsfattigdom kollapsar det system som byggts på det rika fåtalets vinstjakt. Massarbetslöshet, sociala nedskärningar och rädsla för framtiden drabbar allt fler. I världspolitiken ökar riskerna för stormaktskonflikter och krig om energi och knappa resurser.
Här hemma varslas tiotusentals arbetare, vård och omsorg skärs ned, skolan sparas sönder, pensionärer blir fattigare.
Det politiska etablissemang som nyss hyllade eller anpassade sig till den så kallade kvartalskapitalismens dagordning står handfallet. Den borgerliga alliansregeringen pumpar miljarder skattekronor till bankkapitalet och låter arbetarna i produktionen ta smällen.

”Oppositionen” i riksdagen saknar alter- nativ och lovar att hålla fast vid budgetdisciplin och utgiftstak.
Men dagens kapitalistiska kris är ingen liten svacka som snart är förbi.
Det handlar om en djup systemkris som ba- ra kan jämföras med depressionen på 1930-talet.
Den kan inte lösas genom ännu mer av det som ledde fram till kraschen; att göda finanskapitalet på samhällets och löntagarnas bekostnad.
Runt om i Europa – från Grekland till Island, från Frankrike till Lettland – växer motståndet mot försöken att vältra över finanskrisens kostnader på arbetarna och låginkomsttagarna. Men också medvetenheten hos allt fler om att finans- systemet och kapitalismen står i vä­gen för rimliga mänskliga lösningar.
I Sverige har vi hittills bara sett begrän­sad kamp – sopstrejk, lärardemonstrationer, vårdprotester. Fack- föreningsledningarna har än så länge inte organiserat någon som helst kamp för jobben. Passiviteten ökar risken för rasism och rasistiska partier.

Inför årets val till Europaparlamentet samlas därför en opposition underifrån på europeisk nivå för att sprida budskapet att kapitalismen måste bort för att jobben, välfärden och klimatet ska kunna räddas. Som en del av denna europeiska antikapitalistiska budkavle, med det franska Nya Antikapitalistiska Partiet (NPA) som en viktig inspirationskälla, har vi beslutat att föra fram en svensk antikapitalistisk kandidatur i årets EU-val. Vi vill med denna kandidatur sprida det växande europeiska motståndet och understryka behovet av nya kämpande arbetarpartier. Vi vill lyfta fram både behovet och möjligheten av att bryta kapitalismens förödande grepp och sätta, som det en gång hette, folkets väl före storfinansens.

Kamp för jobben – stoppa varslen – alla kvar i produktionen! – klimatomställning!

 • Uppsägningar och nedskärningar måste omedelbart stoppas. Staten ska garantera jobben under omställning till samhällsnyttig och hållbar produktion. Istället för uppsägningar, dela på jobben genom arbetstidsförkortning utan lönesänk- ning.
 • Facklig vetorätt mot avsked och kontroll över bolagsvinster och företagsledning. Stopp för bonusar, fanta-silöner och aktieutdelningar.
 • Förstatliga Volvo och SAAB under demokratisk löntagarkontroll – för omställning av fordonsindustrin till klimatanpassade alternativ.
 • En krisplan för demokratisk och snabb klimatomställning av hela transportsektorn med koldioxidfria fordon, kraftigt utbyggt järnvägsnät och höghastighetståg. Utbyggd och fri kollektivtrafik.

Utveckla den gemensamma välfärden – stopp för nedskärnin­gar och privatiseringar!

 • Bryt den ekonomiska politikens tvångströja; massiva statliga och kommunala satsningar på offentliga arbeten inom vård, skola, omsorg, kollek- tivtrafik, fritid och kultur. 200 000 jobb behövs!
 • Återta privatiserade verksamheter i offentlig regi, satsa på skolan, högskolan och vuxenutbildningen – nej till högerns elitskolor och religiösa privatskolor.
 • Stoppa privatiseringen av sjukhus, vårdcentraler och ojämlika ”vårdval” – för en rättvis och offentlig vård, de mest behövande först!
 • Renovera miljonprogrammets bostäder på hyresgästernas villkor, energi- och klimatanpassa, stopp för utförsäljning av allmännyttan, återinför bostadsstödet, nej till alla former av marknadshyror, bygg billiga hyreslägenheter för unga.
 • Klimatomställ trafikpolitik och stadsplanering. Energisektorn under samhällskontroll för förnyelsebara, rena energikällor och hushållning i­stället för kärnkraft.

Omfördela överflödet – nej till fattigdom – mänskliga livsvillkor för alla

 • Återställ a-kassan och sjukförsäkringen till 90 procent, höj taket och sänk avgifterna. Bort med karensdagar.
 • Stoppa jakten på sjuka och arbetslösa – rätt till sjukskrivning, förtidspension och delpension för dem som slitits ut.
 • Kamp för höjda kvinnolöner och lägstalöner – ingen med heltidsarbete ska tjäna mindre än 18 000 kronor i månaden. Höj socialbidragen.
 • Dra tillbaka sänkningen av pensionerna, riv upp ”pensionsreformen” och åt­erskapa ett solida- riskt system. Tryggad ålderdom ska inte göras till spekulationskapital på börsen.
 • Förstatliga banksystemet, inte skulderna – demokratisk planering av resurserna för samhällsnytta och klimatomställning.
 • Solidariskt skattesystem för att dela på bördorna – skatt efter bärkraft. Återställ förmögenhetsskatten. De rika måste betala sin egen kris!

Försvar av arbetsrätt – mot rasism och diskriminering

 • Försvara de fackliga rättigheter­na – bekämpa Vaxholmsdomen, slå vakt om kollektivavtalen, inga kompromisser om strejkrätten.
 • Bekämpa växande ojämlikhet, arbetarförakt, kvinnoförtryck, homofobi och rasism.
 • Stopp för chefsbonusar, fallskärmar och elitisering, minska löne­klyftorna. Samma löne-, sjuk- och pensionsvillkor för politiker som för väljarna.
 • Lika lön oavsett kön. Stoppa våldet mot kvinnor. Öka stödet till kvinnojourerna.
 • Kamp mot diskriminering – för hbt-satsningar och ökad tillgänglighet för funktionshindrade.
 • Återinför asylrätten, stoppa jakten på papperslösa invandrare – rätt till sjukvård, skola och avtalsenliga löner – och ett liv utan rädsla för utvisning.
 • Stoppa rasismen och rasistpartier i EU-valet.
 • Utvidga demokratin – nej till FRA-lag och övervakningssamhälle. Ungdomar behöver frihet och framtidstro – inte mer överhetskontroll.

Nej till EU – Internationell solidaritet för fred och klimatkamp

 • Nej till Lissabonfördraget och kapitalets EU/EMU. Inget svenskt deltagande i EU:s armé och NATO:s militärallians. Ta hem de svenska trupperna från Afghanistan.
 • Solidaritet med Gaza – för ett fritt Palestina. Åtala Israels krigsförbrytare.
 • Mot imperialism, fundamentalism, islamofobi och antisemitism – för mänskliga rättigheter och internationell solidaritet mellan alla världens förtryckta.
 • Vi har bara en jord! Militarismens miljarder till global klimatkamp och livsmedelsproduktion mot världsfattigdomen.

En annan värld är möjlig – för ett nytt arbetarparti

 • Återupprätta arbetarrörelsens demokratiskt socialistiska ideal och motstånd mot kapitalismen i samverkan med den nya europeiska antikapi-talistiska rörelsen.
 • För demokratiska och kämpan-de fackföreningar i medlemmarnas händer. Medlemsomröstning om avtalen. Fackliga företrädare ska inte ha högre löner än dem de företräder.
 • För ett nytt kämpande arbetarparti – kvinnor och män, unga och äldre, svensk- och utlandsfödda – i en ny global rörelse mot massarbetslöshet, fattigdom och klimatkris. En an­nan värld är möjlig. Men då krävs masskamp för att avskaffa kapitalismens rovdrift.

Mot kapitalets EU
för ett demokratiskt och socialistiskt Europa

Bli valarbetare – beställ valmaterial ▼

 • ArbetarInitiativet behöver valarbetare. Unga, arbetare, pensionärer – alla kan hjälpa till med att dela ut flygblad, affischera m m. På valdagen den 7 juni behövs extra många. Anmäl dig till Rättvisepartiet Socialisterna: rs@socialister­na.org (073-740 39 54) eller direkt till arbetarinitiativet@gmail.com
 • Du kan också beställa material som massflygbladet ovan – fyra sidor i fyrfärg om ArbetarInitiativet, att dela ut i brevlådor, på arbetsplatser och gator & torg.
 • E-posta eller ring oss (se adresser ovan) med tips och idéer om kampanjaktiviteter, frågor vi bör ta upp m m. ArbetarInitiati­vet hänger på gräsrotsaktivitet.

Turné med talare från franska NPA

Möten landet runt den 6-11 MAJ▼

Stockholm onsdag 6 maj:
Offentligt möte med Margaux Le­duc från Nouveau Parti Anticapitaliste i Frankrike. ABF-huset, Svea- vägen 41 Tid: kl 19.00.

Luleå torsdag 7 maj:
Offentligt möte med Margaux Le­duc från Nouveau Parti Anticapitaliste i Frankrike. Lulebo samlingslo- kal, Västra Brogatan 8b.
Tid: kl 19.00

Umeå fredag 8 maj:
Margaux Leduc besöker Universitetet kl 14.00. Offentligt möte med Margaux Leduc från Nouveau Parti Anticapitaliste i Frankrike.
Café Pilgatan. Tid: kl 18.30.

Sundsvall lördag 9 maj:
Offentligt möte med Margaux Le­duc från Nouveau Parti Anticapitaliste i Frankrike. Hedbergska gym- nasiet. Tid kl 14.00.

Göteborg måndag 11 maj:
Offentligt möte med Margaux Le­duc från Nouveau Parti Anticapitaliste i Frankrike.
Folkets Hus, Järntorget.
Tid: kl 18.30.

Malmö måndag 11 maj:
Offentligt möte med Virginia Marconi från Nouveau Parti Anticapitaliste i Frankrike.
Ungdomens hus, Café Barbro,
N Skolg 10B. Tid kl 19.00.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!