För ett socialistiskt Nigeria

2018-02-05 13:49:21

foto: CWI
Bara kamp för socialismen kan ta Nigeria ur de fasor som befolkningen lider under.

Registreringen av Socialist Party of Nigeria (SPN) kunde inte ha varit lägligare. Det sker i en tid då nigerianer längtar efter att ta sig ur den misär och plåga som Buhari/Osinbajos kapitalistiska APC-regering har kommit med de senaste tre åren. 

I alla frågor – ekonomiskt, politiskt, otryggheten i landet, anti-korruptionskriget, tillgänglighet till olika tjänster, infrastruktur – har ACP:s Buhari/Osinbajo-regering misslyckats spektakulärt, precis som den föregående PDP-regeringen. Lika tydligt är att de nigerianska massorna inte vill återgå till PDP-eran.
Fler nigerianer lever i fattigdom idag än någonsin förut. Många fler, särskilt unga, är arbetslösa. Vi behöver ett nödprogram för att skapa jobb kopplat till en socialistisk ekonomisk plan som försäkrar att ett stort antal utexaminerade och arbetslösa anställs så snart de går klart sin utbildning. Om inte står Nigeria inför en social implosion.

Den offentliga utbildningen kollapsar snabbt, men regeringen planerar i sin budget att satsa 8 procent mindre på utbildningssektorn under år 2018. Lärare, akademiker och övrig skolpersonal har låg lön, men ändå förväntar sig regeringen att de ska göra allt och lite till på tomma magar.
Vi står i full solidaritet med Kaduna-lärarnas strejk mot massavskedandena. Utbildningssektorn kan inte reformeras genom att sparka lärare. Delstaten Kaduna gör med detta en dålig situation än värre. Vi behöver ökade resurser till skolorna, bättre lokaler för utbildning och ett program för att utbilda lärare. Detta borde vara prio ett för en regering som tar ansvar. Vi manar också regeringen till att omedelbart tillgodose kraven från SSANU, NASU och NAAT (fackföreningar som organiserar lärare och övrig skolpersonal) som just nu är ute i strejk i hela landet.
Den offentliga sjuk- och hälsovården är även den i fruktansvärt dåligt skick. Som ett resultat dör många av behandlingsbara sjukdomar.
Fem år efter privatiseringen av energisektorn är Nigeria fortfarande i mörker. Och trots propagandan är kostnaden hög, medan korruptionen i ledningen är större än någonsin. Regeringen kan inte ens garantera tillgängligheten på prisvärda bränsleprodukter, men kallar sig ändå för en ”regering för förändring”.

Idag är Nigeria som en enda stor kyrkogård med tanke på det dagliga dödandet som äger rum i olika delar av landet. Dödandet står bland annat Boko Haram-upproret, som inte har kvästs ännu, och konflikten mellan boskapsherdar och bönder för.
Konflikten mellan bönder och boskapsherdar har pågått i många år, men har eskalerat de senaste åren och beror bland annat på tillgången till mark för jordbruk kontra boskap. Det finns också etniska och religiösa inslag i dessa konflikter, då större delen av dessa konflikter har ägt rum mellan kristna bönder och boskapsherdar tillhörande det muslimska fulanifolket.
Vi sörjer med folket i Benue, Taraba och andra delstater där den pågående konflikten mellan boskapsherdar och bönder pågår. Detta fruktansvärda blodbad måste få ett omedelbart slut. Vi fördömer hur lite regeringen har gjort i frågan. Vi uppmanar till omedelbara handlingar för att försvara de som utsätts för attacker och arrestera samt åtala förbrytarna och de som stödjer dödandet.
Vart du än vänder dig stirrar APC-styrets fruktansvärda misslyckande dig i ansiktet. En till mandatperiod för denna regim skulle betyda ytterligare fyra år av sorg, vemod och blod. Nu är tiden inne att jaga ut regimen, samtidigt som vi inte får tillåta PDP eller något annat anti-fattiga, pro-kapitalistiskt parti som APGA att ersätta dem. De är alla likadana, då de delar samma kapitalistiska ekonomiska agenda som också dikterar deras politik på alla plan. Vi behöver ett parti som verkligen representerar arbetares, hantverkares, bönders och alla de fattigas intressen och strävanden. Det är därför Socialist Party of Nigeria (SPN) har kämpat så länge för att bli registrerade som ett parti.
Det är inte svårt att laga Nigeria. Att andra politiska partier har misslyckats beror på att de stödjer kapitalism och en ekonomisk politik som slår mot fattiga och arbetarklassen. I motsättning till detta står SPN för ett socialistiskt alternativ som skulle styra Nigeria i arbetarnas och de fattigas intresse. Vi är redo att spela rollen som ett trovärdigt alternativ i de kommande valen i såväl delstaterna som för hela landet år 2019, för alla de som är desillusionerade av status quo och vill ha en annan slags politik.
Valet för folket nu är mellan en politik som gynnar några få på den stora majoritetens bekostnad och ett parti som stödjer en politik som skulle garantera kollektivt ägande av produktionsmedlen och omfördelning av samhällets rikedomar. Detta för att varje nigerian skulle kunna leva ett lyckligt och bekvämt liv.
Vi tror starkt på att i ett land som Nigeria, med sådana enorma rikedomar, behöver ingen nigerian vara fattig, ingen behöver sova hungrig, och ingen behöver vara hemlös eller arbetslös.
Som ett politiskt parti erbjuder vi och kampanjar vi för ett socialistiskt alternativ. Vår huvudagenda är att försvara och skydda det socio­ekonomiska och politiska intresset hos arbetare och fattiga – för avskaffande av kapitalismen. ■

Socialist Party of Nigeria står för:

  • Omvänd alla privatiseringar, kommersialiseringar, avregleringar med mera – förstatliga ekonomins huvuddelar som olje- och gasindustrin, banker och finansiella institut under demokratisk arbetar- och konsumentkontroll för att få ett stopp på korruption och slöseriet.
  • Omvänd privatiseringen av offentlig elektricitet och ställ det istället under demokratisk kontroll underifrån. Massiv satsning på offentlig grundläggande infrastruktur och social service. Gratis offentlig utbildning och sjukvård åt alla.
  • Valda politiker på arbetarlön – ingen ska tjäna mer än vad en genomsnittlig arbetare gör. Inför en politik för lön det går att leva på och pension. Inför minimilön på 56 000 naira (1 236 kronor) och höj lönen i takt med inflationen.
  • Inför progressiv skatt och skifta skattebördan från de fattiga till de rika.
  • Stå upp för och skydda demokratiska fri- och rättigheter för alla minoritetsgrupper och etniciteter.
  • Bekämpa korruptionen genom att ha en öppen, transparent administration och ett styre med massornas insyn och deltagande. Valda representanter från arbetare, olika samfund och sociala grupper jämsides regeringsrepresentanter för en demokratisk och transparent styrd administration på alla nivåer.


Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

Coronaviruskrisen har slagit till hårt med både en hälsokris och ekonomisk kris. Hundratusentals kastas ut i arbetslöshet och osäkerhet, samtidigt som högerpolitiken har lämnat vården, äldreomsorgen och hela samhället extremt sårbart för en pandemi.

Nu mer än någonsin behövs en röst som försvarar arbetares rättigheter, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!