Föräldrar och elever i skolkamp

2010-03-24 16:50:24
Föräldrar i Göteborg organiserar sig återigen för att räd­da skolorna i Frölunda/Högs- bo och skolstrejk används åt­er som vapen. ”Barnen ska inte betala krisen” är en paroll på allas läppar, mot nedskärningspolitikernas planer på att lägga ned de två skolorna Kvasåsskolan och Slottbergsskolan.

Av taktiska skäl har politikerna beslutat att skjuta upp en nedläggning av Västerhedskolan till nästa år. Men föräldrarna står eniga: ”Kamp för alla skolor”.
Fredagen den 19 mars inleddes strejken på Slottbergsskolan och på måndagen den 22 mars följde Kvas­åsskolan efter.
Detta är en kamp som har pågått länge. Medan politiker i andra stadsdelar har dragit tillbaka vissa nedskär­ningar p g a protesterna, har Socialde- mokraterna i Frölunda/Högsbo varit oresonliga.
I februari försökte 150 föräldrar stoppa politikernas möte då beslutet skulle tas, men politikerna bytte lokaler och klubbade igenom beslutet. 1 500 namnunderskrifter har lämnats över, utan effekt.

Att lägga ned skolorna är otroligt kortsiktigt, samtidigt som vi väntar en tid med ökat antal barn i skolålder. Nedläggningarna kommer att få kata­strofala effekter.
– Det här är som att skotta in barn i friskolorna, säger Niklas Söderholm, förälder och medlem i Rättvisepartiet Socialisterna.
Föräldrars största motstånd mot nedläggning av småskolorna handlar om att det idag är gångavstånd till skolorna, man blir inte anonym utan alla känner varandra. Dessutom har Slottsbergsskolan en integrerad särskola för barn med särskilda behov. På Slottsbergsskolan har lärarna specialkompetens, men vid ihopslagning­en till en stor Frölundaskola säger po- litikerna att lärare blir övertaliga och får sluta. Vad händer då med barnen med speciella behov?
Nu ska alla istället flytta in i gamla Frölundagymnasiet. Barnen kommer inte att kunna gå själv till skolan. Skolvägen är otrygg och skolan är byggd för gymnasieungdomar, inte grundskolebarn. En oro från föräldrarnas sida är att deras barn nu måste gå öv­er torget eller genom Ruddalen för att komma till skolan. Ruddalen är ett tillhåll för missbrukare och där har även förrekommit problem med blottare, vilket inte känns tryggt.

Göteborgsföräldrar mot nedskärningar ger sitt fulla stöd till alla föräldrars kamp för skola och försko­la runt om i Göteborg.
Rättvisepartiet Socialisterna argumenterar för att en gemensam stor skolstrejk borde organiseras över hela Göteborg med gemensamma protester i centrum. Det skulle visa politikerna vilken ilska som finns över att man välter över krisens kostnader på barnen, samtidigt som kommunen år 2009 gick med 200 miljoner kronor i vinst.
Kristofer Lundberg

Tisdagen den 23 mars (då Offensiv redan har gått i tryck) samlas stadsdelsnämnden återigen för ett möte mitt under pågående skolstrejk.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!