Förlorar flera tusen kronor

2006-11-01 16:25:51
FÖRLORAR Alla med inkomster mellan 18 700 och 21 371 kronor får efter 300 dagar (eller 450, om man har barn) en minskning av arbetslöshetsersättningen på mellan 1 000 och 2 800 kronor per månad.
SKÄRPT ARBETSVILLKOR Regeringens skärpta arbetsvillkor i a-kassan – från 70 till 80 timmar per månad under de senaste sex månaderna innan arbetslösheten – slår särskilt hårt mot deltidsarbetande kvinnor.
ANTIFACKLIGT Sänkta ersättningsnivåer och kraftigt höjda egenavgifter samt slopat avdrag för a-kasse- och fackavgift sätter press på lönerna nedåt samt hotar den fackliga organisationsgraden. Regeringen vill helt enkelt göra det för dyrt att vara med i facket.
LÅGLÖNEMARKNAD Regeringens förslag till ny, sämre och dyrare a-kassa syftar till att skapa en låglönemarknad inom i första hand tjänstesektorn, som sedan sprids till andra delar av samhällsekonomin.