”Förstatliga Japans el- och kärnkraftsbolag”

2011-03-23 15:32:01




Det är snart två veckor sedan tsunamin slog ut kylsystemet vid kärnkraftverket Fukushi­ma 1. De senaste dagarna har läget enlig de japanska myndigheterna förbättrats vid kärnkraftverket. Krisen är dock långt ifrån över och det finns risk för en ökning av de radioaktiva utsläppen.

Efter några dagar av relativ stabilisering utan nya explosioner och stora utsläpp knyts nu hoppet till att el åter har dragits fram till tre av de sex reaktorerna och att kylsystemet har återställts till bassängerna av utbrända bränsle­stavar i två av de tre avställda reaktorerna, 5 och 6.
Ännu har kylsystemen bara återställts i de minst skadade reaktorerna. Stora mängder havsvatten spolades fortsatt på mån- dagen över de läckande reaktorerna 3 och 4. Detta är särskilt allvarligt eftersom reaktor 3 innehåller blandbränslet MOX, som består av både uran och plutonium.
Att faran inte är över visades då en pelare av ljusgrå rök börjat stiga från reaktor 3:s bassäng av utbrända bränslestavar och se­dan vit rök från reaktor 2, vilket tvingade fram en ny evakuering av kärnkraftsarbetarna.
Samtidigt har kraftigt höjd radioaktivitet uppmätts i grönsaker, mjölk och dricksvatten. Äv- en i havet nedanför Fukushima 1 har radioaktiviteten höjts, till 80 gånger normala värden, antagligen för att smittat havsvatten från nödkylningen har tillåtits rin­na ut i havet – vilket nu blir ett nytt dråpslag mot fisket.
Trots att nivåerna inte har bedömts vara hälsovådliga har en rad länder, däribland Kina, Sydkorea, Taiwan och Sverige, beor-drat skärpt kontroll av importe- rade livsmedel från Japan.
Kraftigt höjda, om än inte hälsovådliga, nivåer på radioaktivitet har även upptäckts i regn och i luften långt åt sydväst från Fukushima 1, inklusive i Tokyo.

Även US Nuclear Regulatory Commission, vars ordförande Gregory Jaczko veckan innan kritiserade den japanska regeringens bedömning, kallade ni­vån på strålningen ”extremt hög” och beordrade USA-per­sonal att backa 80 kilometer från Fukushima 1 och talar nu trots allt detta om att det har ägt rum en stabilisering.
Reaktorerna 1, 2 och 3 har alla skador på sina kärnor, men utan att det inre höljet har brustit.
Trots att inga människor ännu har dött på grund av strålskador har elhaveriet redan fått stora ekonomiska konsekvenser. ”Krisen häller kallt vatten över Japans ekonomi. Hushållens kon- sumtion hålls ner av oro över alla elavbrott”, citeras en finansman.
Till detta kommer alla kostnader för att ta vara på det havererade kärnkraftverket och allt återuppbyggnadsarbete av så­väl industrier som av jordbruk och fiske i dess närhet – där många företag nu vänder ryggen åt bygden.

Seizo Shimamura från CWI i Japan förklarar också att den serie av rullande strömavbrott på 3-6 timmar som genomförs av Fukushimas privata ägare Tokyo Electric Power Company (TEPCO) innebär allvarliga störningar även i Tokyoområdet med 35 miljoner invånare, där alla myndigheter och storföretag har sina kontor, och i hela östra Ja- pan. Ändå skulle kapaciteten från västra Japan vara tillräcklig för att undgå detta, om inte frekvenserna vore olika i landets västra och östra regioner. Den rätt okända historiska bakgrunden till detta är enligt CWI Japan att USA:s ockupationsmakt efter andra världskriget medvetet styckade upp och privatiserade Japans dessförinnan statliga elbolag (liksom järnvägsbolaget) mellan privata monopol i nio olika regioner i ett medvetet försök att krossa det dessförinnan mycket inflytelserika och militan­ta facket All Japan Electric Workers Union, som bekämpade ockupationen och för övrigt ock­så motsatte sig kärnkraftsprogrammet.
Allt tyder på att TEPCO, som är världens fjärde största elbolag med en lång historia av att mör­ka och bagatellisera kärnkraftens problem förvärrade reaktor- haveriet genom att av kommer­siella skäl tveka med att inleda den manuella nödkylningen med havsvatten, som gjort kärnkraftverket obrukbart för all framtid genom att det rostar sönder.

CWI i Japan kräver nu ett omedelbart förstatligande av TEPCO och hela elsektorn i det arbetan­de folkets intresse.
Arne Johansson

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!