Fort Europa: Flyktingar tvångsutvisas från Grekland till Turkiet

2016-04-04 15:21:46


De första båtarna har nu börjat transportera deporterade flyktingar från Grekland till Turkiet.

Måndagen den 4 april tvångsdeporterades de första flyktingarna från Grekland till Turkiet – i enlighet med det skamliga, omänskliga avtal som EU slöt med Erdoğans krigsregim två veckor innan.


Varje flykting som förvisades ledsagades av polis eller Frontexpersonal till båtarna. På Lesbos möttes avvisningarna av demonstranter som bland annat samlades bakom banderollen: ”Båtar för legala, säkra flyktvägar – inte för deportationer”. Bland de första flyktingarna som anlände till Turkiet var många från krigets Afghanistan.

Innan tvångsdeporteringarna inleddes hade de tidigare flyktinglägren omvandlats till gigantiska interneringsläger där flyktingarna hålls fångna som brottslingar under vidriga förhållanden. Det fick hjälp- och människorättsorganisationer att lämna lägren.

”Vi avslutar våra insatser eftersom vi inte vill vara delaktiga i EU:s omoraliska och inhumana spel där människor förvandlas till spelpjäser. Vi gör det för att vi, som humanitär organisation, vägrar att bli indragna i en cynisk byteshandel där en syrier ska få tillstånd att bosätta sig i Europa för varje flykting som Grekland skickar tillbaka till Turkiet. För oss är detta inte humanitärt. För oss är det en del av en politisk agenda som inte har någonting att göra med de humanitära principerna som utgör kärnan i vår verksamhet”, skrev Läkare Utan Gränser efter beslutet att lämna Morialägret på Lesbos i slutet av mars.


För varje syrisk flykting som Turkiet tar emot ska EU, enligt avtalet, ta emot en syrisk flykting från Turkiet i utbyte, dock högst 72 000. Merparten – 54 000 flyktingar – ska placeras inom ramen av de tidigare besluten om att 160 000 flyktingar ska fördelas mellan EU-länderna och som aldrig genomfördes. Hittills har bara 953 flyktingar omfördelats.

De flyktingar som inte är från Syrien och som inte anses ha asylskäl kommer att utvisas från Turkiet. Det gäller även flyktingar från krigsländer och diktaturer som Afghanistan, Somalia och Eritrea.

EU:s uppgörelse med Turkiet gjorde flyktingar till en bytesvara. Den var ett led i en allt omänskligare flyktingpolitiken, vilken EU:s ”regeringschef” Donald Tusk sammanfattade med orden: ”Oavsett var ni kommer ifrån: Kom inte till Europa” och som enligt Österrikes utrikesminister Sebastian Kurz bör slå fast att ”de som lyckas ta sig till Grekland inte ska tillåtas fortsätta sin resa”.


Med Turkiets hjälp och en ytterligare militarisering av flyktingpolitiken ska Fort Europas yttersta utposter göras ointagliga. För sitt deltagande i byggandet av nya EU-murar har den turkiska regeringen fått löfte om 6 miljarder euro (55,5 miljarder kronor) i ekonomiskt stöd. Uppgörelsen innebär att EU ger ytterligare politiskt stöd till en allt mer diktatorisk regim som bedriver ett krig mot såväl landets kurder och opposition som mot kurdiska styrkor i Syrien, vilka har varit den enda inhemska kraft som har kunnat slå tillbaka Islamiska statens (IS) terrorarméer.

Trots kriget mot kurderna som sedan juni ifjol skördat tusentals människors liv har EU gett Turkiet status av ett säkert tredje land dit flyktingar kan utvisas. Turkiet har också fått löfte om att förhandlingar om EU-medlemskap ska intensifieras. I Turkiets finns inga förberedelser för att ta emot de flyktingar som mot sin vilja utvisas från Grekland.

EU sänder flyktingar till ett Turkiet som från januari systematiskt har skickat tillbaka tusentals syriska flyktingar till Syrien. Enligt Amnesty International har det skett tvångsdeporteringar i grupp över gränsen nästan varje dag sedan mitten av januari.

Redan år 2013 kom de första uppgifterna om att syriska flyktingar hade dödats av turkisk militär när de försökte korsa gränsen. Och i förra veckan rapporterade brittiska Independent, med hänvisning till uppgifter från Syrian Observatory for Human Rights, att turkiska gränssoldater under de senaste fyra månaderna skjutit ihjäl minst 16 syriska flyktingar som hade försökt korsa gränsen Syrien-Turkiet.


Uppgörelsen mellan EU och Turkiet har också följts av att de enskilda EU-länderna, likt Sverige, genomför nya lagar mot asylrätt och flyktingars rättigheter. Efter att först ha infört ett tak på hur många flyktingar som landet skulle ta emot i år – 37 500 flyktingar och maximalt 80 ansökningar per dag från 90 000 i fjol – har Österrikes koalitionsregering mellan Socialdemokraterna och motsvarande Moderaterna nu i praktiken stängt gränsen mot Slovenien och förbereder massutvisningar. Österrikes regering har även skickat ytterligare polis och militär till landets gräns mot Italien för att hindra flyktingar som börjat ta den längre och farligare vägen över Medelhavet (från Libyen till Italien) för att nå Europa.

Med pepparspray och batonger gick den österrikiska polisen till attack mot de som i helgen demonstrerade mot de upptrappade gränskontrollerna. Det ger en bild av hur staten kommer att svara mot de flyktingar som vill vidare in Europa via Brennerpasset och andra gränsövergångar.

Istället för säkra och legala flyktvägar tvingar EU, efter uppgörelsen med Turkiet, människor på flykt undan krig och fattigdom att söka än farligare och längre vägar för att nu Europa. Det göder flyktingsmugglarna i exempelvis Libyen där IS via sin kontroll över stora land- och kustområden får stadigt ökade inkomster från flyktingsmuggling.


Den längre sjöresan från Libyen till Italien tillsammans med nya östliga landsvägar kommer oundvikligen innebära att fler flyktingar dör på väg till Europa. Bara under årets första tre månader har det ägt rum en kraftig ökning av antalet flyktingar som kommit till Italien via Libyen. Risken är överhängande för nya drakoniska åtgärder för att förhindra att flyktingar når Italien eller angränsande länder.

– Tvångsåtgärder måste ibland användas i flyktingpolitiken, även i Sverige, sade migrationsminister Morgan Johansson (S) när han försvarade avtalet EU-Turkiet efter att FN:s flyktingorgan UNHCR kritiserat åtgärderna för att inte ta hänsyn till humanitära behov eller skyddsbehov hos asylsökande och migranter.

Med det vill han ha sagt att tvångsåtgärderna mot flyktingarna i Grekland ligger i linje med den svenska regeringens politik. Krävs det fler argument för att trappa upp kampen för asylrätten och mot högerpolitikens attacker på flyktingar.


Rättvisepartiet Socialisterna (RS) och Offensiv säger:
• Försvara asylrätten – nej till tillfälliga uppehållstillstånd och gränskontroller.
• Riv regeringens och EU:s flyktingmurar. Riv upp avtalet mellan EU-Turkiet. Säkra vägar till Europa för flyktingar. Avskaffa Dublinförordningen.
• Masskampanjer mot rasism, attentaten mot och skuldbeläggning av flyktingar.
• Stoppa tvångsutvisningarna – gemensam kamp för jobb, välfärd, bostad och ökade resurser till kommunerna.
• Nej till låglönemarknad – lika rättigheter och kollektivavtal.
• Skrota kapitalets krisande EU & EMU. För en demokratiskt planerad ekonomi.
• Internationell solidaritet. Global kamp mot imperialismens krig och plundring.
• För ett demokratiskt och socialistiskt Europa i en socialistisk värld.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!