Fortsatt nedrustning av äldreomsorgen

2007-05-23 12:17:35
Den nya högerstyret i Stockholms stad fortsätter tydligen de nedskärningar av den kommunala äldreomsorgen som det förra s-ledda styret påbörjat.

Bromma stadsdel vill nu avveckla Ceremoniens äldreboende med servicelägenheter och ålderdomshem. Sammanlagt är det 138 lägenheter som försvinner och nästan hundra anställda som förlorar sina jobb. Under några år lades ett femtontal servicehus och andra äldreboenden i Stockholm ner, eller ”omvandlades” som det heter på nutida politikersvenska.
Bromma stadsdel ville inte vara sämre än andra och la för några år sedan ned det servicehus som hade minst handikappanpassade lokaler.
Men det gav tydligen mersmak trots protester från de boende.
År 2005 ville man därför ”omvandla” inte mindre än två äldreboenden till. Man hänvisade till statistik som sades peka på att färre äldre kommer att behöva äldreomsorg i just denna stadsdel. Och det är säkert möjligt att visa att antalet invånare i hög ålder blir några procent färre på 2010-talet.
Men hur man kan veta att det bara kommer att behövas hälften så många platser på ålderdomshem och i servicelägenhet som nu måste man nog vara kommunalpolitiker för att förstå.

Backade inför valet

Bromma stadsdel fick emellertid inte igenom sina beslutade nedskärningar 2005.
När det gäller Ceremonien ville man omvandla servicelägenheterna till seniorlägenheter utan kommunalt ansvar, men behålla ålderdomshemsavdelningarna. Miljön ansågs dock omodern och i behov av omfattande renovering. Alternativen var renovering, om det var möjligt, flytt till ett annat hus eller nybyggnation.
Den massiva kritiken mot stadsdelarnas servicehusslakt gjorde att den centrala ledningen i Stockholm backade.
Det var ju valår 2006 och politikerna stoppade tills vidare omvandlingar och nedläggningar.

Förslag i denna vecka

Men i denna vecka kommer förslaget om nedläggning av Ceremonien att presenteras för de boende och personalen. Bakgrunden är fortfarande de omoderna lokalerna och kritik från Arbetsmiljöverket mot bland annat för små badrum. Att renovera eller bygga nytt anses tydligen bli för dyrt.
Beslutet om nedläggning tas troligen av stadsdelsnämnden redan i slutet på maj.
Den föreslagna avvecklingen gäller 68 lägenheter i servicehus och 70 på ålderdomshem. Kvar blir bara femton platser på gruppboende, vilka flyttas till Mälarbacken, före detta Blackebergs sjukhem. Om Mälarbacken kommer att få utökade resurser framgår inte av förslaget; troligen inte.
Sedan det förra nedläggningsförslaget 2005 har det varit uthyrningsstopp för servicelägenheterna och idag är 35 av 68 uthyrda. Nu föreslås stopp även för ålderdomshemslägenheterna. Men det är alltså över hundra pensionärer som berörs av avvecklingen och hur denna ska ske framgår inte av förslaget.
Troligen har de flesta så stort omvårdnadsbehov att de behöver service utöver vad vanlig hemtjänst kan erbjuda. För många kan det därför bli nödvändigt att flytta till andra äldreboenden.

”Privata alternativ”

Men det talas också om ”privata alternativ” som en lösning. Kanske hoppas politikerna att privata vårdbolag ska erbjuda billiga alternativ eller att personalen ska ”knoppa av” inför hotet om arbetslöshet, vilket i detta fall innebär att personalen bildar bolag och lämnar anbud på att få driva verksamheten vidare. ”Avknoppning” är i alla fall en hjärtefråga för borgarmajoriteten.
När det gäller personalen arbetar idag 94 personer på Ceremonien. Om förslaget går igenom, och även godkänns av kommunstyrelsen, förlorar i stort sett alla sina arbeten i takt med att avvecklingen genomförs. Tidigare hade Stockholms stad ett Trygghetsavtal för sina anställda, vilket innebar att man inte kunde förlora sin anställning, utan behöll den under tiden som man letade efter annat likvärdigt arbete inom kommunen.

Svårt att hitta jobb

Vid årsskiftet 2005/06 ersattes det gamla avtalet med Utvecklingsavtalet, som innebär förtur till lediga tjänster, men att anställningen upphör om man inte hittat ny tjänst inom en viss tid. Här handlar det om nästan hundra personer som behöver en ny tjänst. Att hitta nya jobb i en kommun som skurit ner hårt i äldreomsorgen och som nu satsar hårt på privatiseringar blir inte lätt. Personalen har levat länge med hotet om flytt eller omvandling, men att det handlar om en total nedläggning är säkert en chock för många och ytterligare ett svek från politikernas sida.
Hoppet står nu till att de boende, deras anhöriga och personalen ska protestera mot avvecklingsplanerna. En demonstration vid stadsdelsnämndens nästa möte kan bli ett första steg.
Cissi Lamke

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!