Fortsatt organisering mot marknadshyra i Västra Sverige

18 Aprilkommittén vill bli en landsomfattande rörelse mot marknadshyror (Foto: Sari Hevosaho).

av Offensivs reportrar

Under söndagen (den 10 maj) höll 18 Aprilkommittén ett nytt möte för aktivister mot marknadshyra. Mötet samlade hyresgäströrelsen i bred bemärkelse, vilka valde en plattform att verka efter och valde en interimstyrelse som kan leda arbetet fram tills ett årsmöte kan hållas. Mötet slog fast vägen fram för en nyorganisering. 

Syftet som slås fast är att ”aktivera och mobilisera hyresgäster att ta aktiv ställning mot marknadshyra, utförsäljning, ombildning och renovräkning, för rätten till en bra bostad för alla och en social bostadspolitik som en självklar del av välfärden.”
18 Aprilkommittén konstaterar att ”kampen mot marknadshyra kommer att vara en prioriterad del under hela utredningstiden, men alla frågor hänger ihop. Det handlar om kampen för  hyresgästernas makt över sitt boende och lokalområden. Att verka för en demokratisk och kämpande hyresgäströrelse och lägga grunden för denna.”

18 Aprilkommittén antog en målsättning med målet ”att stoppa förslaget om marknadshyror, att stoppa ombildningar, utförsäljning och renovräkning, att stärka hyresgästkollektivet genom att skapa en tillräckligt stor bostadspolitisk rörelse som gör det omöjligt att genomföra försämringar för hyresgästerna.” 
Kommittén konstaterade att ”en sådan rörelse har potential att växa och utvecklas till en offensiv, bred och politiskt radikal hyresrättsrörelse som kan forma egna visioner om vilket samhälle vi vill att våra barn och barnbarn växer upp i.”
Den organisationsform som rörelsen valt att arbeta efter är ”en rörelse och plattform som enskilda kan sluta upp till och som samverkar och samarbetar med andra föreningar och organisationer som delar visioner och värdegrund. (…) Ett gemensamt forum för organisering, spridande av material, information, nyheter och annan kommunikation. 
Plattformen konkurrerar inte med andra organisationer, utan syftar till att stärka hyresrätten och samla bredd i frågan som redan finns och vara ett forum för organisering, debatt, diskussion och folkbildning för de som så önskar stärka sitt engagemang i frågan.”

Mötet konstaterade att de brister som finns inom andra föreningar när det kommer till öppenhet och demokrati inte ska vara inom 18 Aprilkommittén. En ledning valdes ”att leda arbetet fram till ett ordinarie årsmöte kan utlysas efter coronakrisen”. Ledningen har en förankring i viktiga rörelser som arbetar i frågan som exempelvis Hyresgästföreningen, fackföreningar, partier och idéburna organisationer. 
I den plattform som mötet antog slår de fast att ”Vi lägger grunden i Västra Sverige, men med målet en landsomfattande rörelse.” 

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!