Fortsatt vårdslakt i Västra Götaland

2009-10-01 15:36:06
Sahlgrenska Universitetssjukhuset ska spara ungefär 500 miljoner kronor under 2009 och 2010. Tidigare har Offensiv skrivit om personalnedskärningar och tätare helg- tjänstgöring. Nu vill ledningen ta bort en avdelning på medicinakuten (MAVA) och minska antalet vårdplatser från 39 till 20.

Ett av resultaten av detta är att antalet vårdtillfällen halveras från 7 000 till 3 500, vilket oundvikligen leder till längre vårdköer samt överbeläggning­ar. Marianne Lindfors från Vårdförbundet säger till Göteborgs-Posten den 7 september att minskningen av MAVA-platserna kan innebära problem både för patientsäkerheten och för arbetsbelastningen.
Områdesche­fen Lars Ekström, som tidigare varit i hetluften för sitt privata bolag som vid sidan av hans chefslön drygat ut hans inkomst till nästan 900 000 kronor (enligt Aftonbladet 2003), använder sig av falsk matematik i sitt resonemang:
– Vården skall inte försämras för akut sjuka patienter.
Han fortsätter och påstår att ”effektiviseringarna” kommer att innebära kortare vårdtider och att fler pa- tienter kommer att vårdas i öppen-  istället för slutenvård.

Att patienter kommer att flyttas till öppenvården är en möjlighet, men att detta skulle korta vårdköerna är ett högst osäkert antagande.
Eftersom många av de patienter som vårdas på MAVA är personer med psykiska och missbruksproblem, kan man också ifrågasätta huruvida en flytt till öppenvården tjänar patien-tens intressen.
Samtidigt som detta sker måste SU och övriga västsvenska sjukhus börja välja bort behandlingar och operationer för att spara pengar. Arbetet med att fastställa prioriteringar är idag inte klart, men enligt utsago kommer det att röra sig om sjukvård där hälsorisken bedöms som liten om man avstår från behandling eller operation.
I högre utsträckning än idag kommer alltså läkare att tvingas fatta beslut som står i direkt motsats till patientens behov.
Mölndals kommun varslade i början av sommaren 100 anställda till följd av den dåliga ekonomin.
I mitten av semestern fick 26 lokalvårdare besked om uppsägning och enligt Kommunal Västs medlemstidning (september 2009) är resten av de varslade framförallt under- sköterskor och vårdbiträden.

När uppsägningarna kommer att verkställas är idag oklart. Kommunals sektion har nu ställt hårda krav på arbetsgivaren om att göra uppföljningar av arbetsmiljön.
– Vi för en dialog med arbetsgivaren för att rädda så många jobb som möjligt och vi är också igång med en samrådsgrupp för att hjälpa varslade och uppsagda medlemmar.
I gruppen ingår förutom varslade och fack även arbetsförmedling, försäkringskassa och vuxenutbildning, säger Lena Sohlberg, sektionsordförande, till medlemstidningen.
Återigen genomför politikerna nedskärningar som gynnar de privata aktörerna inom sjukvården.
Samtidigt som sjuka går utan vård fortsätter nu nedskärningspolitikerna i Västra Götalandsregionen det systemskifte som tagit ny fart i och med lanseringen av VG Primärvård.
Det som behövs nu är att fackförbunden mobiliserar sina medlemsled till massiva demonstrationer och bemöter den propagandaoffensiv från politiker och media som hyllar privati-seringar som den enda vägen framåt.
När mer ”traditionella” fackliga metoder som skyddsronder och krav på uppföljning av arbetsmiljön inte hjälper krävs mer beslutsamma aktioner, likt sophämtarnas i Stockholm och Lagenaarbetarnas strejker i Haninge.
Vi arbetare har inget behov av ett fack vars roll allt mer decimerats till att vara någon man tecknar hemförsäkring genom.
Om facktoppen vägrar att ta kampen måste striden organiseras underifrån. Om något ska finnas kvar av vård, skola och offentlig sektor har vi inte tid att vänta längre!

Stefan Berg

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!