Frontalkrock om Risingeplans framtid

2013-04-28 08:42:39

foto: Risingeplans framtid
Fastighetsbolaget Tornets fuskreno-vering följdes av chockhöjda hyror.

En ny proteströrelse bland de unga i fastighetsbolaget Tornets hyreslägenheter på Risingeplan i Tensta har den senaste tiden gett stora rubriker både i lokaltidningarna och övriga Stockholmsmedia. De vill inte finna sig i fortsatta Östermalmshyror med 9 600 kronor för en trea och 12 500 kronor för en femma, efter en fuskrenovering med nya mögel-skador och trasiga elkontakter redan efter tre år.

Det började en kväll i slutet av mars med två nedbrända miljöstugor, två brända bilar och samtidiga klotter med budskapet ”Sänk hyran” på ett flertal väggar, metoder som ingen av de boende vi talat med försvarar.
Nu har protesterna fortsatt desto mer konstruktivt sedan en grupp ungdomar i tjugoårsåldern bildat en facebookgrupp med namnet Risinge-plans framtid, som snabbt gillades av flera hundra personer.
Två av dem, Sami Bouih och Amir Alkazaz, berättar för Offensiv om hur gruppen redan har genomfört ett uppmärksammat gårdsmöte efter att ha gått runt på gårdarna med megafon, lämnat flygblad i brevinkasten och förmått flera hyresgäster att hänga ut röda tygstycken från sina fönster.
De tar tydligt avstånd från all vandalisering. Ändå tillägger de med ett stänk av ironi att ingen egentligen har lyssnat förrän sådana händelser inträffat.
– En journalist vi talat med sa till och med att ring igen om det brinner en bil.
Nu är de fast beslutna att vända situationen på ett organiserat sätt till något som innebär en förändring till det bättre för de boende.

Bakgrunden till oron är att hyrorna i den hälft av Tornets lägenheter på Risingeplan i Tensta och Hyppingegränd i Rinkeby som renovera­des för 3-4 år sedan chockhöjdes med 50 procent. Det väckte redan då upprörda reaktioner, när till exempel många hyresgäster i Rinkeby inte ansåg sig ha råd att flytta tillbaka och många lägenheter därför länge stod tomma trots den akuta bostadsbristen.
Längst drevs protesterna på Risingeplan i Tensta, där en lokal hyres­gästförening inte ville finna sig i de 50-procentiga hyreshöjningar som hyresgästföreningens förhandlare gått med på efter hyresnämndens ”medling” högt över deras huvuden. Dessvärre misslyckades deras försök att överklaga avtalet om hyreshöjningar­na, först i hyresnämnden och sedan i hovrätten. Det hjälpte inte att hyres­gästföreningen i Stockholm till sist anlitat en oberoende advokat och att det redan då fanns belägg för en illa genomförd renovering.
Återstår att se om det kan bli tredje gången gillt för hyresgästförening­en i Stockholm, som i alla fall varit snabba med att rycka ut trots att den lokala hyresgästföreningen inte ­längre finns.

Enligt hyresgästföreningens talesperson P-O Brogren ska hyresgäst­föreningen öppna ett kontor i områ­det, varifrån 15 jurister, ­boutvecklare och förhandlare ska genomföra en egen inventering av området.
– Det är bra, men vi vill själva följa med dem och filma allt, säger ­Sami och Amir, som inte tänker låta sig bli sidsteppade.
P-O Brogren hoppas att det nu ska finnas en ny möjlighet att driva frågan i hyresnämnden en tredje gång.
– Efter inventeringen vet vi vad det är hyresgästerna är så missnöjda med, säger han och tillägger:
– Vi hade inga bra jämförelsematerial tidigare. Men nu kan vi kanske visa att det inte går att jämföra ­Tornet med Svenska bostäders ­renoveringar i Husby och Kämpingegränd i Tensta.
De lägenheterna har efter striden mot de ursprungliga planerna på lyxrenoveringar i Husby byggts om till mindre än hälften så stora hyreshöjningar (cirka 20 procent) som i Tornet, trots en betydligt mer ambitiös ombyggnad.
Även om det lagliga stödet för hyresgästerna är mycket svagt när det gäller ombyggnationer ska hyran i varje fall på papperet vara skälig vid en jämförelse med likvärdiga lägenheter på orten som ägs av kommunala bolag.
Offensiv har också talat med Tornets vd Göran Wendel, som värjer sig med att det var den tidigare ägaren Fabege som genomförde renove­ringen, strax innan Tornet tog över ägandet 2009.
Men det räcker med en snabb koll på Tornets egen hemsida för att se att Fabege fortfarande är en av Tornets två huvudägare.

Hyresrevolten innebär en frontalkrock mot Tornets utvecklingsprojekt som skulle innebära en extrem förtätning av den redan ­mycket tätt bebyggda Risingeplan.
Enligt det utvecklingsprojekt i Tensta som stadsbyggnadskontoret var färdigt att godkänna, men som ­ytterst få ens har hört talas om, har Tornet bland annat planerat att bygga på alla hus med nya radhus i två våningar på taken och dessutom bygga ihop alla gårdar med nya tornhus i nio våningar!
– Nu har det projektet lagts åt sidan tills vidare, säger vd:n Göran Wendel till Offensiv.
Det är ett ironiskt sammanträffande att Tornets hyresgäster nu tvingas ta strid mot samme Göran Wendel som tidigare var vd i ­Svenska bostäder, men som mycket snabbt avgick efter att ha fått bakläxa i form av massiva protester mot de planer på rivningar och lyxrenoveringar han varit ansvarig för i Husby.
Nu säger han att han givetvis är beredd till en motsvarande dialog om de nya byggprojekten i Tensta, som han tvingades gå med på i Husby.
Men när Offensiv frågade P-O Brogren om det så kallade utvecklingsprojektet, visade det sig att han inte ens kände till det. Om Tornets vd kanske man kan säga att det är svårt att lära en gammal hund sitta.
Det är uppenbart att Risingeplans framtid behövs och att de behöver all solidaritet som kan mobiliseras till stöd för nya samlande protester.

Arne Johansson

 RS / Offensiv säger ▼

■ Stoppa hyresplundringen efter Tornet/Fabeges fuskrenovering.
■ Omedelbar besiktning och upprustning – under de boendes kontroll.
■ Sänk hyrorna – miljonprogrammets renovering får inte bli en fattigdomsfälla.
■ Tvångsförvaltning om inte fastighetsägaren backar.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!