Girjas: Rätt utan inflytande

2018-02-05 13:49:21

foto: Public domain
Dags att skifta från juridik till politik. I grunden behövs en enad kamprörelse mot rovdrift och för samisk frigörelse.

Girjas sameby har bättre rätt än staten att råda över småviltsjakten på sina marker, men inte ensamrätt. Så kan den dom som hovrätten nu har levererat i målet mellan Girjas och staten sammanfattas. 

Den rådande ordningen – att staten har kontrollen – förändras inte automatiskt, trots att en andra dom nu slår fast att staten inte har rätten på sin sida. Det är ännu inte klart om domen överklagas.
Domen antyder att det nu är dags att skifta fokus från juridik till politik, att arbeta för nya lagar och ett nytt sätt att förvalta markerna.
Efter nästan nio år i rätten levererade hovrätten i förra veckan sin dom i målet mellan Girjas sameby och staten. Målet gäller vem som har rätt att råda över småviltjakten och fiske på samebyns åretruntmarker, renbetesmarkerna i fjällen.

År 2016 gav Gällivare tingsrätt Girjas sameby rätt: enligt urminnes hävd fick samebyn ensamrätt över jakträttigheterna, en dom som staten kallade ”omvälvande” och överklagade. Nu har hovrätten i en enig dom slagit fast att Girjas äger bruksrätt för småviltsjakt och fiske på markerna. Hovrättspresident Margareta Bergström menar dock, till skillnad från tingsrätten, att den här bruksrätten inte är en ensamrätt. Domen medför därför inga automatiska konsekvenser.
Staten, genom Länsstyrelsen, fortsätter kontrollera av vem, hur och när det får jagas och fiskas. Staten anses ändå som förlorare och får betala hela rättegångskostnaden på drygt fyra miljoner kronor.

Företrädarna för Girjas, och partnern i målet Svenska Samernas Riksförbund (SSR), uttryckte en försiktig glädje över domen.
Men som SSR:s förbundsjurist Jenny Wik Karlsson sa till SVT:
– Om den här domen skulle stå sig måste politikerna börja ta sitt ansvar och börja titta på hur ska framtiden ser ut förvaltningsmässigt. Det är väldigt märkligt om man har en bättre rätt, men ändå inte har något inflytande över den rätten.
Om striden nu förflyttas till den politiska arenan finns det tunga kampfrågor att lyfta, något som inte minst den upprivande rättsprocessen har satt ljuset på.
I rättssalen har statens ombud gång på gång försökt att hävda statens äganderätt baserat på det koloniala söndrandet och härskandet över Sápmi och de spår detta genom historien har lämnat i lagtexterna. Mest uppmärksammat blev användningen av det rasistiskt laddade ordet ”lapp”. Det var ingen språklig miss, utan ett konsekvent val grundat i statens försök att återigen befästa den påtvingade uppsplittringen av det samiska folket i renägare (enligt statens juridiska ombud lika med ”nomader” eller ”lappar”) och ”jakt- och fiskesamer”. Idag faller 90 procent av landets samer in i kategorin icke-renägande samer.
Oscar Sedholm, ledamot i Sametinget för partiet Jakt- och Fiskesamerna, skriver på SVT Opinion den 24 januari:
”Även om Girjas sameby skulle få rätt i Högsta domstolen och domen blir prejudikat, som kan komma att gälla andra samebyar, så står vi, den stora majoriteten av samer, fortfarande bortom möjligheterna att utöva den rätt som tillerkänns oss som folk enligt urminnes hävd. Jag ser endast en rimlig väg framåt: en politisk process som bryter upp de koloniala klyftor som Sverige har skapat och kan börja att läka alla de sår som finns kvar idag”.
Girjasmålet har varit en viktig plattform för att höja medvetenheten och självförtroendet för den återuppvaknande kampen för samisk frigörelse.
Koloniseringen, utsugningen, ”lapp-ska-vara-lapp”-politiken, rasbiologin, rasismen och allt som förnekas samerna som folk idag – Sápmi skriker efter en kamprörelse som enar såväl samer inom som utom renskötseln och icke-samer, och ta strid mot rovdriften på människor och natur. Uppgörelsen med förtrycket av samerna är sammanbunden med hela arbetarklassens frigörelse från kapitalismen – den storföretagens diktatur som svenska staten förvaltar och försvarar. ■


Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

Coronaviruskrisen har slagit till hårt med både en hälsokris och ekonomisk kris. Hundratusentals kastas ut i arbetslöshet och osäkerhet, samtidigt som högerpolitiken har lämnat vården, äldreomsorgen och hela samhället extremt sårbart för en pandemi.

Nu mer än någonsin behövs en röst som försvarar arbetares rättigheter, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!