Girjas sameby vann mot staten

2016-02-10 10:55:12


Domen är en seger mot den rasistiska diskrimineringen som samer får utstå.

Girjas sameby vann i tingsrätten den första ronden i striden mot staten om rätten till jakt och fiske inom samebyns åretruntmarker (ovan odlingsgränsen). Domen är en seger mot rasistisk diskriminiering och statens ständiga inskränkningar i möjligheterna för samer att överleva.

Det finns en växande samisk kamprörelse som förtjänar allt stöd, samtidigt som den måste breddas och inte bara gälla renägade samer i samebyar.

Sedan lagen om fri fjälljakt antogs år 1992 är det staten via länsstyrelserna som har kontrollerat jakt och fiske på ”statens mark” ovan odlingsgränsen. Förutom samer har lokalbefolkning, jägare och fiskare utifrån kunnat köpa jakt och fiskekort. Samebyar har endast kunna avlysa områden om jakt eller fiske direkt skulle störa rennäringen.

Att Girjas sameby har tagit frågan till domstol ska inte bara ses mot bakgrund av jakt- och fiskerättigheter. Det handlar också om en ”fight back” där samisk kultur och näring har trängts tillbaka när gruvnäring, skogsindustri och så vidare har intensifierats, men där det nu finns en växande vilja till organisering och protester.

Redan innan domen föll i förra veckan har målet varit mycket uppmärksammat, inte minst på grund av staten och justitiekanslerns agerande i rätten. Staten hävdade att detta var en ”politisk process”, att samerna inte har någon annan rätt än rennäringslagstiftningen och att samernas ställning som ursprungsfolk saknar betydelse i målet. 

– Sverige har inte några internationella förpliktelser att erkänna särskilda rättigheter till samerna vare sig dessa anses vara ett urfolk eller inte, sade statens ombud Hans Forssell under sin sakframställan.

Dessutom använde staten genom sitt ombud det rasistiska ordet ”lappar” för att benämna renskötande samer under rättegången. För många samer är detta ekon av den rasistiska politik som har förts mot samer under århundraden, där marken togs ifrån dem med den rasistiska ursäkten att de ”ej var kapabla” och där rasbiologiska experiment som skallmätningar fortgick ända fram till mitten av 1900-talet.

I domen bekräftar tingsrätten Girjas samebys bevis om att de har levt på markerna i minst 1 000 år och att det gör att samebyn har förvärvat ensamrätt till jakt och fiske enligt vad som kallas urminnes hävd. Staten har inte heller kunnat visa på något markägande före första renbeteslagen år 1886, och inte heller några dokument som visar att staten har tagit tillbaka samernas rättigheter. Om Girjas sameby vinner, i en process som troligen går ändå upp i högsta domstolen, får domen sannolikt betydelse för jakt- och fiske i stora delar av renskötselområdena i norra Sverige.

Bland lokalbefolkningen som inte är samer finns nu oro för inskränkta möjligheter till fritidssysselsättning, något som tillbakavisas.

– Vi har hela tiden poängterat att vi inte vill försämra för lokala jägare och fiskare. Bosätter man sig här uppe är det mycket för jakt, fiske och friluftslivet. Den möjligheten ska inte begränsas. Vi vill har en mer lokal och bättre förvaltning än vad vi har idag, säger Mats Berg, ordförande i Girjas sameby.

En kanske större fråga är om domen riskerar att öka klyftan mellan icke-renägande samer och de renägande samerna i samebyar (en splittring staten skapade och har förstärkt ända sedan den första ”renbeteslagen” år 1886). Enligt Samiskt informationscentrum är 

2 000 av 20 000 samer idag medlem i någon sameby. Girjas-domen kan alltså leda till att bara den minoritet av samer som tillhör en sameby ges jakt- och fiskerättigheter. 

Andra grupper samer som ironiskt nog historiskt har levt av till exempel jakt och fiske blir alltså i denna dom utan rättigheter, även om de kan hävda samma urminnes hävd som renägande samer.

Framförallt innebär Girjas-domen ändå ett ökat självförtroende och inspiration för den samiska kampen för rätten till möjligheter att överleva ekonomiskt och utveckla den samiska kulturen. För fortsatta framgångar behöver kampen motarbeta försök till splittring och förena både icke-ren­ägande och renägande samer samt ske i dialog med övriga lokalbefolkningen. ■

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!