Gräddfiler och vård efter plånbok

2008-06-25 14:14:38
Under en valdebatt mot Göran Persson gav Fredrik Reinfeldt hösten 2006 ett högtidligt löfte att inte sälja ut akutsjukhusen. Med den s k Startlagen förra året svek högerregeringen detta löfte genom att ta bort de sista spärrarna för en privatisering även av universitetssjukhusen. Den 10 juni i år följde så sjukvårdsborgarrådet Filippa Reinfeldt och Stockholms läns landsting upp fribrevet med klartecken för gräddfiler och vårdgallerior på Stockholms sjukhus.

Beslutet innebär inte bara att redan privatiserade men offentligt finansierade sjukhus som Capioägda S:t Göran nu får ta emot försäkringspatienter. Även de offentligt ägda sjukhusen öppnas för privata företag. Dessa ska ­kunna flytta in i sjukhusen och precis som i vilka kommersiella gallerior som helst få hyra lokaler av landstinget, ta över verksamheter och öppna gräddfiler för privata försäkringspa­tienter.

Privatpatienter

Även de verksamheter på sjukhusen som fortfarande drivs i offentlig regi ska kunna ta emot privatpatienter, om än ”på marginalen” där vården inte omfattas av offentlig finansiering. Som exempel nämns skönhetsoperationer. Samtidigt debatterar landets sjukvårdspolitiker om snävare gränser och riktlinjer för offentligt finansierad vård.
I ett taffligt försök att dölja vad som sker med dimridåer av orwellskt nyspråk har vad som först kallades ”Privatfinansierad vård vid offentligt finansierade sjukhus” i beslutet ändrats till ”Förbättrade möjligheter för sjukhusen att nyttja sina resurser effektivt och därmed skapa en ökad patientnytta”.
Men detta är bara toppen på isber­get. I ett Sverige, som till exempel enligt professor Göran Dahlberg sedan länge tagit täten inom EU för privatiserad vård, är regeringens ­politik enligt årets vårbudget ”inriktad på att öka konkurrensen på områden där det offentliga idag svarar för en betydande del av produktionen… Regeringen bereder frågan om ökad konkurrens och valfrihet i välfärdssystemen, främst inom primärvård och äldreomsorg”.
I ett försök att runda den enligt marknadsliberalerna alltför tröga Lagen om offentlig upphandling (LOU) ska nu Vårdval Stockholm, där patienten/brukaren/kunden får välja ­mellan vård i auktoriserade (godkända) och i allt större utsträckning ­avknoppade (av landstinget bortslumpade) vårdföretag, bilda ­modell för hela landet.

Massiv kritik

Detta sker trots massiv och ­växande kritik. Många har till exempel uppfattat det som ren stöld av allmän egendom när vårdcentralen på Serafen avknoppades till två läkare för 700 000 kronor, d v s till en bråkdel av priset för en centralt belägen bostadsrätt. Reaktionerna har också varit starka mot hur privata vårdcentra­ler i innerstan omedelbart har gynnats på bekostnad av vårdcentraler i Stockholms fattiga förorter, som förlorat uppåt 30 procent av sin budget då ersättningen fördelas på grundval av antalet läkarbesök, utan sociala eller medicinska hänsyn till vårdtyngden.
Enligt LOV, den nya lag om val­frihetssystem som regeringen vill in­föra från den 1 januari 2009, ska kommuner och landsting i hela landet uppmuntras till att låta patienter­na/kunderna få välja utförare av vård och omsorg, som allt oftare ­kommer att vara privata entreprenörer. Det ska ske utifrån lokalt bestämda ramverk för behov och biståndsbedömning. Utöver det biståndsbeslut som tas för den enskil­de får denne sedan välja tilläggstjän­ster, som dock endast kan utföras av privata entrepre­nörer – inte av kommunen.

Egenfinansiering

I takt med att antalet äldre ökar snabbare än tillväxten av de kommunala resurserna är det en ganska säker prognos att egenfinansi­eringen kommer att öka. Vård och omsorg kommer alltmer att ges uti­från tjockleken av den enskildes plånbok.
Enligt en blogg av Berry Lilja, socialdemokratiskt oppositionsråd i Vaggeryd, har högeralliansen där direkt sett möjligheten att därmed ytter­ligare höja ribban i biståndsbedömningen och sänka kostnaden för den kommunalt finansierade äldreomsorgen.
Föreningen Gemensam Välfärd överlämnade den 10 juni ett upprop mot gräddfiler och vårdgallerior till finanslandstingsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (m). Uppropet har under­tecknats av många enskilda och organisationer, däribland ­LO-distriktet, flera lokala fackföreningar, vänsterpartiet, socialistiska partiet och Rättvisepartiet Socialisterna.

Arne Johansson

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!