Grekland: Storstrejk mot regeringens krispaket

2010-02-17 14:33:39
Hundratusentals offentliganställda i Grekland strejkade den 10 februari mot den socialdemokratiska PASOK-regeringens nedskärningspaket.
Denna strejk kommer att följas av en 24 timmar lång generalstrejk från bå­de privat- och offentliganställda den 25 februari.

Det finns en utbredd och djupgå­ende ilska mot de planerade attackerna på jobb, löner, an- ställ- ningsvillkor och pensioner samt över skattehöjningar.
Regeringens åtgärder inkluderar ett lönestopp inom offentliga sektorn och kraftiga nedskärningar på bonusar, vilka utgör en stor del av de grekiska offentliganställdas löner (ibland upp till 90 procent av den formella lönen), skattehöjningar och en höjning av pensionsåldern med i genomsnitt två år över den nuvarande på 65 år.

– Vad de försöker göra är att rulla tillbaka våra hårt förtjänade rättigheter, rättigheter som åttatimmarsdagen och en anständig pension efter ett liv av arbete. Detta är en kris som kommer att göra de fattiga ännu fattigare och de rika ännu rikare. Det är helt­igenom orättvist, menade en av de strejkande den 10 februari.
Stämningarna är dock blanda­de, det finns även resignation och till och med desperation. Många arbetare lamslås också av den snabba utvecklingen och djupet av landets ekonomiska kris.
Ledarna för offentligfacket A­dedy, som utlyste strejken, säger exempelvis att de är emot regeringens krispaket, men lägger inte fram något konkret program för hur kampen ska bedrivas och de erbjuder inte heller något verkligt alternativ till nedskärningarna.

Av de två stora vänsterpartierna har endast Syriza (en koalition av den radikala vänstern) fört fram kravet på förstatliganden av de krisdrabbade bankerna och av förstatliganden eller återförstatliganden av delar av ekonomins statliga sektor, under arbetarkontroll och -styre.
Dessa krav begravs emellertid för det mesta och Syrizas ledare hänvisar inte till dem när de gör uttalanden. Detta innebär att de flesta arbetare inte vet vilka krav Syriza står bakom.
I kontrast till detta använder det grekiska kommunistpartiet KKE, som har en större andel av väljarkåren bakom sig än Syriza har, samt en mer solid arbetar­klassbas, sig av en kraftfullare fraseologi.
Kommunistpartiet manar arbetarna att besegra regeringens och EU:s attacker, men säger inte hur attackerna kan stoppas. Samtidigt fortsätter kommunispartiet med att tillämpa en sekteristisk splittringstaktik genom att organisera separata demonstrationer och hävdar att alla andra (inom vänstern och i facken), förutom kommunistpartiet, är borgarklassens agenter.

I kontrast till detta för anhängare till Xekinima (CWI i Grekland) klart och tydligt fram ett socialistiskt alternativ till krisen.
En av nyckeluppgifterna för socialister i Grekland är att bekämpa den splittringstaktik som delar av vänstern använder sig av, särskilt inom kommunistpartiet, och att driva kampanj för en vän­sterns ”enhetsfront”, i grunden bestående av kommunistpartiet och Syriza, för att forma ett kraftfullt motstånd mot attackerna.
Detta måste knytas till en  kamp för socialism och demokratisk planering.
Xekinima för också fram mer detaljerade krav, som inga lönesänkningar, inga attacker på pensionerna, ingen höjning av de in- direkta skatterna; vägra att betala låneskulderna – använd pengarna till offentliga investeringar; låt pamparna betala tillbaka de 100 miljarder euro som har stulits ur arbetarnas pensionsfonder.
Xekinima kampanjar för att utveckla rörelsen från arbetsplats­aktioner och delstrejker till 24-timmars- och 48-timmars gene- ralstrejker som innefattar alla offentligt och privat anställda.
Anhängare till Xekinima ma­nar också till en internationalistisk respons. Xekinima kämpar mot kapitalisternas EU och för ett socialistiskt förenat Europa.
En massförankrad, internationalistisk och revolutionär vänster måste byggas – för en arbetarregering med socialistisk politik, för att få slut på krisen.

Andreas Payiatsos
Xekinima (CWI Grekland)

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!