Haninge: Nedskärningarna i äldreomsorgen är en skam

2015-11-04 18:15:22
På Träffpunkten Djurgårdsplan i Vendelsö, Haninge, sitter ett gäng med kaffe och kortspel i högsta hugg. 

Det är både hurtiga seniorer och äldre i behov av hemtjänst som kommer hit och umgås. ”Man ska vara glad att man är frisk nog att komma hit”, säger en av seniorerna. ”Det kan ju lätt bli ensamt hemma om man inte orkar ta sig nånstans”. Vi sitter och pratar om tillståndet i Haninges kommunala hemtjänst.

En av de äldre hade på en vecka fått besök av inte mindre än 36 olika personer från hemtjänsten. Antalet besök av hemtjänsten kan inte räknas som umgänge. Det är ”snabbt in, snabbt ut” och nya personer som kommer hela tiden.

När en av de äldre fick en permobil skulle hemtjänsten skicka någon att visa hur den fungerar. Men det kom aldrig någon, trots upprepade samtal från brukaren och anhöriga. 

Permobilen stod orörd i en månad innan vännerna på Träffpunkten erbjöd sig att komma över och visa hur den fungerar.

Nu planerar politikerna att ta bort fyra tjänster från träffpunkterna. En effekt kommer att bli att äldre med stort vårdbehov kommer att ha det svårare att komma till träffpunkterna. 

”De friskare seniorerna ska uppmuntras att ta ett större ansvar”, sägs det det lite käckt bland politikerna. Det saknas bara att kommunen gör det officiellt att ”de friskare seniorerna också tar över ansvaret för alla de äldres permobiler”.

Samtidigt som vårdbehoven och antalet äldre i behov av omsorg ökar drastiskt i Haninge ska ytterligare 56,5 miljoner kronor skäras ned i äldreomsorgen. 

Färre anställda på träffpunkterna är bara en av 23 nedskärningsåtgärder. Lokaler kommer att avvecklas och samutnyttjas med andra förvaltningar. 

Dagverksamheten ska ta hand om fler äldre med oförändrad personalstyrka. Vakanstiden för dödsfall på boende kortas, där den avlidnes tillhörigheter efter sju dagar ska vara ute och en ny vårdtagare inflyttad. 

Bland punkterna finns också att utreda höjning av avgifter samt att utreda möjligheten att hela kommunens hemtjänst på Dalarö privatiseras. 

Varför privatisera hemtjänsten på Dalarö? De lägger för mycket tid på de äldre! 

Förvaltningen skriver att ”verksamheten ligger under den kritiska gränsen för optimalt resursutnyttjande (…) Normalt ska denna personalresurs [5,65 årsarbetare] kunna utföra cika 680 h [timmar] per månad”. Detta jämfört med vårterminens 540-628 timmar per månad.

Bland nedskärningsåtgärderna finns även att schablontiderna för serviceinsatser ska ses över. På ren svenska vill de alltså att de anställda i hemstjänsten ska få stressa ännu mer. 

En nedskärningsåtgärd, som absolut inte är en kostnadsbesparing på sikt, är att minska förebyggande hembesök för 75-åringar, något som riskerar att förvaltningen missar personer med behov av kontakt med äldreomsorgen.

En av nedskärningsåtgärderna är riktigt mörk humor: Den lokala kundundersökningen om hur nöjda de äldre är med äldreomsorgen avvecklas…

Rättvisepartiet Socialisterna är det enda partiet som har opponerat sig i kommunfullmäktige. 

Beslutet om de 23 nedskärningsåtgärderna togs i en enig Äldrenämnd av alla de andra partierna. Samverkanssystemet, som innebär att de fackliga organisationerna ska vara med i processen, har helt åsidosatts. Samrådet med personalen har varit obefintligt. 

Det går att stoppa nedskärningarna. Men det är bråttom. Om de fackliga organisationerna, främst Kommunal, kallade till protestmöten för att diskutera vad som kan göras skulle det få ett stort stöd från både de anställda och allmänheten. ■

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!