Haninge: Stoppa de förödande nedskärningarna på Socialnämnden

2018-05-30 15:59:08

foto: Natalia Medina
Haninge fortsätter skära ned – RS fortsätter kämpa emot det.

Nya stora nedskärningar i Haninge kommer att slå hårt mot brottsförebyggande arbete, missbruksvård, psykiatri och LSS-verksamhet.

En enig Socialnämnd beslutade om de förödande nedskärningarna på 15 miljoner kronor: S, MP, C, M, KD, L och SD.
På förra kommunfullmäktigemötet föreslog Rättvisepartiet Socialisterna (RS) och Vänsterpartiet (V) att det då kända underskottet på 1,6 miljoner kronor skulle strykas, vilket de andra partierna röstade ned. Men nu blir det helt plötsligt nedskärningar på hela 15 miljoner kronor.
Rättvisepartiet Socialisterna kräver att Haninge använder sitt stora överskott och stoppar nedskärningarna. Flera av nedskärningarna kommer dessutom att skapa större kostnader i framtiden. Volymökningarna och behovet av fler vårdinsatser måste täckas. Haninge måste kräva att statsbidragen täcker alla volymökningar! 

Nedskärningarna innebär bland annat:
• Minskat föreningsbidrag, Mans­centrum och kvinnojouren kan drabbas hårt av detta.
• Höjning av egenavgift för besök hos Familjerådgivning.
• Minskade medel till förebyggande arbetet (Förebyggarteamet) bland barn och unga.
• Minskning av Mini-Marias verksamhetslokaler (missbruksvård).
• Minskning av personal inom öppenvård av beroende.
• Hårdare bedömningar av placeringsbeslut inom missbruksvården.
• Sammanslagning av olika dagliga verksamheter för funktionsnedsatta.

Den 11 juni lägger Rättvisepartiet Socialisterna en skuggbudget som utgår från behoven som alternativ till S-MP-C-styrets nedskärningsbudget. Det behövs protester från anställda, brukare och de fackliga organisationerna nu om välfärdsslakten ska stoppas.