Hanne Kjöllers faktafel igen – nu om rasism och Nationalencyklopedin

2014-01-06 13:59:54
Hanne Kjöller, ledarskribent på Dagens Nyheter, gav nyligen ut boken En halv sanning är också en lögn. Denna utsattes för en storm av kritik och stämningar av många människor för faktafel.

Nu klampar Hanne Kjöller i ­klaveret igen. Återigen handlar det om bristande faktakoll.
I sin ledarartikel ”Allt är inte rasism som skorrar” i Dagens Nyheter den 11 december, försvarar hon tidningens annons för boken Invandring och mörkläggning.
Hon skriver att kritiken mot annonsen är riktig ”om man utgår från att rasismpremissen är korrekt”, men den poäng hon gör är att rasismen har en snäv definition.
Hon åberopar Nationalencyklopedin, som hon hävdar menar att definitionen rasism utgår från fem förutsättningar – i huvudsak ”att det är rimligt att dela in människor i raser utifrån yttre kännetecken”.

Låt oss utgå ifrån att Hanne Kjöller inte har läst hela Nationalencyklopedins artikel om rasism, låt oss utgå ifrån att hon inte har någon prenumeration på ne.se (Nationalencyklopedin på nätet). I annat fall blir det väldigt svårt att förstå varför hennes ledare är skriven som den är. I vilket fall som helst är Hanne Kjöllers citat ut Nationalencyklopedin bara en halv sanning – för att parafrasera titeln på hennes bok.
Om man inte har en prenumera­tion på ne.se, så är det som Hanne Kjöller tror är den enda definitionen på rasism det enda som kommer upp.
Men om man har hela Nationalencyklopedin (bokverket alltså), ­eller en prenumeration på ne.se, kan man läsa hela artikeln. Lite längre ned i samma avsnitt står följande:
”Även åsikter och handlingar som inte i alla avseenden motsvarar definitionen ovan kan med viss rätt benämnas rasism, när det rör sig om allmän motvilja mot medlemmar av grupper som definieras genom fysiska, kulturella eller beteendemäs­siga karaktäristika, utan hänsyn till enskilda gruppmedlemmars indivi­duella särdrag. Ofta är dock uttrycket främlingsfientlighet mer adekvat om sådana attityder.”

Hur var det, Hanne Kjöller, det här med en halv sanning som blir en lögn?
Hanne Kjöller tycks över huvud taget ha svårt att få klart för sig vad som menas med rasism och rasist. Hon efterlyser ”litet mer av intellektuell ansträngning hade man kunnat förvänta sig av dem som definie­rar sig som just intellektuella”. Just det menar jag, kan man efterlysa hos Dagens Nyheters ledarskribent.
För den händelse Kjöller eller någon annan nu skulle välja att avfärda Nationalencyklopedins fullständiga definition av rasism med att det ”bara” är ett uppslagsverk, kan jag rekommendera dem att ta del av myndigheternas officiella definition. Det brukar ju vara populärt i liberala kretsar.
Och varför då inte börja med dokumentet ”Sveriges överenskommelser med främmande makter” som finns på Regeringens hemsida.
Där kommer man i Artikel 1 öve­rens om följande officiella ­definition av rasism:
”1. I denna konvention avses med uttrycket rasdiskriminering varje skillnad, undantag, inskränkning eller företräde på grund av ras, hudfärg, härkomst eller nationellt eller etniskt ursprung som har till syfte eller verkan att omintetgöra eller inskränka erkännande, åtnjutande ­eller utövande på lika villkor av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på politiska, ekonomiska, sociala, kulturella eller andra områden av det offentliga livet” (regeringen.se/content/1/c6/06/ 26/24/ 00017b2d.pdf).

Jag arbetar som gymnasielärare i samhällskunskap. Om Hanne ­Kjöller hade varit min elev i årskurs 1 och i kursen samhällskunskap 1 fått i uppgift att redogöra för hur Nationalen­cyklopedin definierar rasism, så skulle hon få F om hon lämnade in en text som hennes ledarartikel. Allt annat vore tjänstefel.

Christer Bergström
gymnasielärare i samhällskunskap och historia

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!