Hbt-flyktingar skickas i döden

2013-07-28 19:46:44


Svenska myndigheter anser inte att hbt-personer borde propagera för sina rättigheter i deras ursprungsländer. Sveri­ges groteska flyktingpolitik behöver få ett slut.

Behovet av kamp för hbt-flyktingars rätt till asyl är av yttersta vikt än idag. Fortfarande avslår Migrationsverket asylansökningar med avskyvärda och direkt kränkande motiveringar.

I den mycket läsvärda bloggartikeln av Aino Gröndahl på Skyddsvärd från femte juli i år finns att läsa om många fruktansvärda exempel på Sveriges inhumana flyktingpolitik och Migra­ionsverkets bemötande mot hbt-flyktingar.
En kvinna från Kenya vars partner bränts ihjäl av människor som tidiga­re hotat dem till livet fick höra av Migrationsverket att ”inget konkret hade hänt henne” och att ”trots hoten kunde ni inte acceptera att dölja er sexuella läggning utan valde istället att propagera för era rättigheter”.
Svenska myndigheter är uppenbarligen emot kamp för ökade rättig­heter och kamp mot förtryck då man tycker att hbt-personer inte borde propagera för sina rättigheter.

Karim från Uganda flydde till Sverige då hans partner skjutits ihjäl av polis och han själv blivit utsatt för misshandel vid flera tillfällen. Han var dessutom hivpositiv och skulle avlida utan bromsmediciner, dock har inte hbt-personer tillgång till vård i Uganda. Från Migrationsverkets sida ifrågasatte man varken hans sexuella läggning, fängelsestraffet för hbt-personer i Uganda, lagförslaget om dödsstraff eller otillgängligheten till vård.
Ändå ansåg man att Karim inte löpte någon risk för förföljelser och avslog därmed hans asylansökan.
Detta är bara några få exempel på den vardag som är hbt-flyktingarnas liv i Sverige och övriga Europa. Ett otal vittnesmål och undersökningar ger en liknande bild av hur hbt-flyktingar möts av en kränkande och direkt livshotande behandling i ­Europa, bland annat i ILGA:s (International Lesbian and Gay Association) årsrapport 2013 om situationen för hbt-personer i Europa.
Enligt rapporten fattas beslut angående uppehållstillstånd och asyl godtyckligt och med stor nkonsekvens där Europas myndigheter, på regeringarnas uppdrag, avslår ansök­ningar från flyktingar som har tvingats fly från bl a Iran, Guatemala, Af­ghanistan, Ryssland, Saudiarabien, Uganda och Nigeria. Alla är länder där hbt-personer får utstå en fruktansvärd statlig och social repression i form av våld, hot, förföljelse och ibland döden.

Vi vet att kamp är nyckeln till framgång och Rättvisepartiet ­Socialisterna (RS) har flera gånger stoppat utvisningar genom blockader vid flyktingförvar, demonstrationer mot den rådande flyktingpolitiken, protester mot Migrationsverket m m.
RS var en av de grupper som orga­niserade Asylforum under förra årets Stockholm Pride, vilket lyfte frågan om hbt-flyktingars situation. Dess­utom är RS tillsammans med HBT-socialisterna och en rad andra organisationer med i Asylrörelsen, ett nätverk som kämpar för flyktingars rätt till asyl och för ett stopp mot ­Sveriges inhumana flyktingpolitik.
Att som borgerliga politiker och medier säga att det inte behövs någon vidare hbt-kamp i det ”jämställda Sverige” och det ”demokratiska Europa” är som att säga att det inte behövs syre för att andas.

En enad kamp som kopplar hbt-kampen med kampen mot högerpolitiken, rasism, rätten till asyl och andra olika förtryck är absolut nödvändigt för att bryta sig fri från det rådande förtrycket.
Detta kan göras genom att bygga rörelser som fokuserar på kamp med styre från gräsrötterna där bland annat ungdomsgrupper, arbetarorganisationer, fackföreningar ingår i.
Något som bland annat görs i Grekland med de antifascistiska kommittéer som finns där.

Robert Bielecki

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!