Högerregeringens kontrarevolution och motståndet

2007-12-05 13:15:46

foto: Kristian Christensen
14 december 2006 (bilden) och 18 september 2007 har det hållits större, breda protester mot högerregeringen.

Valet 2006 markerade en vändpunkt i den politiska utvecklingen i Sverige. Högerregeringen har trappat upp det systemskifte som har pågått i snart 20 år. Klassklyftorna växer nu dramatiskt på alla områden.
Privata företag tränger ut en underminerad offentlig sektor vad gäller boende, utbildning, vård och omsorg o s v. Första och andra klass existerar redan idag för vård och utbildning, och nu kommer både business class och tredje klass.

Raserandet av fungerande kollektivtrafik, el- och energiproduktion, apotek, post m m pågår sedan 1990-talet.

Socialförsäkringar och arbetslöshetsförsäkringar rivs upp som ett led i att skapa en ny låglönemarknad, där offentligt subventionerade pigjobb är en av branscherna.

Baklängesrevolution

Det som pågår är en kontrarevolution som den svenska kapitalistklassen haft på dagordningen sedan mitten av 1970-talet.
Men det är samtidigt inte en stark regering som driver igenom systemskiftets nya fas.
Under regeringen Reinfeldts första år har den kunnat luta sig emot en stark högkonjunktur, men ändå rasat kraftigt i opinionen.

Regering utan stöd

Regeringens nyliberala extremism har inget stöd.
Finansmarknaderna är sedan sommaren 2007 i början av en kris, vilket har lett till ytterligare politiska svårigheter för den första svenska regering som tillsatt en ”finansmarknadsminister”, Mats Odell, och som har bundit upp sitt enorma privatiseringsprogram till skandalbolaget Carnegie.
Hur kommer arbetarklassen och lågavlönade att svara? Vilket motstånd, vilken kamp, kommer vi att få se under de närmaste åren? Vilka nya organisationer kommer att växa fram ur kampen?
Detta är avgörande frågor för det svenska samhällets utveckling under 2000- och 2010-talen.
En slutsats som dras i denna Offensivspecial är att dagens fackliga ledningar utgör en avgörande del av hindren för att åstadkomma en verklig kursändring av politiken i Sverige. Arbetarnas organisationer måste vara kämpande, demokratiska och ha ett politiskt alternativ för att kunna utmana nyliberala politiker och kapitalister.
Det handlar om att återuppväcka arbetarklassens kamptraditioner från decennier av hård klasskamp mot kapitalister och en politisk höger som stod i vägen för varje steg framåt.

Proteströrelse

Protestdagen den 18 september 2007, då 5 000-6 000 samlades till demonstrationen i Stockholm, visade på stämningarna och var en föraning om möjligheterna att bygga en verklig proteströrelse.
Aldrig förr har den svenska utvecklingen varit mer beroende av globala ekonomiska och politiska trender.
Plötsliga händelser – ekonomiska krascher, krig, terrordåd, miljökatastrofer – kan snabbt, om än kanske bara tillfälligt, förändra situationen.
Syftet med denna Offensivspecial är att synliggöra de grundläggande processer som nu utvecklas.

Denna Offensivspecial återger Rättvisepartiet Socialisternas (RS) kongressmaterial, som diskuterades och antogs av RS kongress den 2-4 november i år.
Nästa Offensiv blir ett ”vanligt nummer” och kommer ut den 13 december.
Offensivs redaktion

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!