Hot och våld mot hbt-personer i EU

2013-05-24 08:34:11

foto: Jonathan Davis /CC
En av fyra hbt-personer i Europa har utsatts för hot eller våld under de senaste fem åren.

En nyligen publicerad undersökning från EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA) visar att var fjärde hbt-person i Europa har hotats eller utsatts för våld under de senaste fem åren. Hälften av alla hbt-personer har blivit utsatta för diskriminering eller trakasserier under det senaste året.

Över 90 000 personer deltog i under­sökningen som är den största av sitt slag hittills. Den hade för avsikt att ta reda på hbt-personers erfarenheter av homofobi, transfobi och övrigt hbt-förtryck.
Undersökningen visar tydligt att hbt-förtrycket runtom i Europa är fortsatt stort. 60 procent har utsatts för homofobisk eller transfobisk mobbning i skolan. 66 procent av alla hbt-personer vågar inte hålla sin partner i handen på offentlig plats av rädsla för trakasserier. Bland homo- och bisexuella män var den siffran hela 75 procent. De grupper som känner sig mest ­diskriminerade på grund av sin sexuella läggning är unga (57 procent), kvinnor (55 procent) och låginkomsttagare (52 procent). Det är inte förvånande då det är mot just dessa grupper som den kapitalistiska krisen har slagit hårdast, med ungdomsmassarbetslöshet och ständiga nedskärningar på kvinnodominerade yrken. Dessutom är hbt-kvinnor utöver homofobiska attacker utsatta för det rådande kvinnoförtrycket genom lägre löner, sex-uella trakasserier och objektifiering.
Hela 26 procent uppger att de har ­blivit utsatta för våld och hot under de senaste fem åren och för transpersoner är den siffran ännu högre, 34 procent. Av alla dessa våldsdåd och hot om våld anmäls endast 20 procent till polisen och det beror på att förtroendet för polisen är såpass lågt. Hälften av de utsatta anser att det är meningslöst att anmäla det till polisen, då det inte skulle resultera i något positivt.
Och rädslan för polisen är befogad för många hbt-personer som själva har blivit utsatta för våld av just ordningsmakten.
Man kan inte förlita sig till den förtryckande apparaten som är det kapitalistiska systemet och dess ordningsmakt, utan man behöver ­själva organisera motstånd via gräsrotsrörelser mot det ökade våldet mot hbt-personer.

Samtidigt som FRA:s undersökning släpptes kom också ILGA:s (International Lesbian and Gay Associa­tion) årsrapport om situationen för hbt-personer i Europa.
Den bekräftar också att hbt-förtrycket består och i vissa fall ökar runtom i Europa. Den tar bl a upp om hur situationen för hbt-flykting­ar är fortsatt kränkande, där beslut angående asyl och uppehållstillstånd fattas godtyckligt och med stor inkonsekvens. Europas myndigheter , på regeringarnas uppdrag, avslår ansökningar från flyktingar som har flytt från bl a Afghanistan, Iran, Guatemala, Ryssland, Saudiarabien, Nigeria och Uganda och de skäl man uppger är att man kan ”leva med sin sexualitet dold” eller ”leva diskret”. Detta är en oerhörd ­kränkning och direkt livsfarligt då dessa människor flyr just på grund av sin sexuella läggning och inte har möjlighet att återvända utan att behöva utstå en fruktansvärd repression och i vissa fall dödsstraff.
Rapporten visar även på hur det blir allt vanligare med hatiska uttalanden och yttringar mot hbt-perso­ner från tjänstemän, politiker och religiösa ledare i Europa.
Detta befäster i sin tur heteronormen och leder till ökad diskrimi­nering och ett ökat statligt och högerextremt våld mot hbt-personer, vilket naturligtvis är en väldigt farlig utveckling. Dessutom undersöker man möjligheterna till ännu fler hbt-fientliga lagar i många länder, främst i Östeuropa, vilket ytterligare försvårar möjligheterna till ett organiserat motstånd mot förtrycket.
En av anledningarna till att etablissemanget har valt att införa repressiva lagar mot hbt-personer i Öst­europa är just den ökade kamprörelsen för hbt-personer och höjda röster för hbt-rättigheter där.

Det står klart att behovet av masskamp för hbt-rättigheter är skriande runtom i Europa. Som socialister är vi medvetna om att kampen mot heteronormen och för fullständiga hbt-rättigheter måste kopplas samman med kampen mot rasism, mot nedskärningar och åtstramningspaket, mot alla olika slags förtryck som har sin källa i klasssamhället och kapitalismen.
Så länge det rådande systemet kvarstår kommer världens ­förtryckta aldrig att kunna slå sig fria.

Robert Bielecki

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!