Husby: Vad bör göras?

2013-08-30 12:09:09
Efter en serie på fyra möten under sommaren i Husby inbjuder nu arbetsgruppen för ett stadsdelsråd till ett stormöte i Husby träff tisdag kväll den 3 september. Syftet är att diskutera gemensamma krav och hur vi kan kämpa för dessa efter vårens kravaller. Mobiliseringen kommer framförallt att ske under Husbyfestivalen nu på lördag den 31 augusti.

Bakom arbetsgruppen för ett stadsdelsråd står ett 40-tal eldsjälar från en rad lokala nätverk och föreningar. Initiativet togs av nätverket Järvas Framtid, som den 22 maj samlade cirka 500 personer till ett ­protestmöte på torget mot de kravaller som fortfarande pågick och orsakerna till dessa.
”Vi kan inte stillatigande se på medan vårt samhälle slits isär av outhärdliga klass- och inkomstklyftor. Polisens upprörande dödsskjutning av en 69-årig man följt av vårens destruktiva upplopp har skakat om Husby.
Vårt alternativ är gemensam kamp för riktiga jobb, likvärdig utbildning och social upprustning”, heter det i det underlag till plattform som ska diskuteras på stormötet.

Plattformen slår fast att kravallerna hade sin grund i arbetslöshet, segregering och frustration. Men det påminner också om att Husby ända sedan stadshusets lansering av de extrema planerna på rivningar och lyxrenoveringar 2007-2008 har en histo­ria av gemensamt agerande mot ökade klyftor och social nedrustning, som också har inkasserat några viktiga segrar – senast mot den rivning av gångbroarna och den trygga trafiksepareringen som föreslogs i den så kallade strukturplanen.
Att någon ska behöva gå arbetslös i ett Stockholm som växer med storleksordningen av ett nytt Malmö vart tionde år slås fast som absurt. Detta orsakas framförallt av att bostadsbyggandet står stilla och att all välfärd i dag är kraftigt underbemannad.
Plattformen manar därför till gemensam kamp med Hyresgästföre­ningen och de boende i alla miljonprogramområden mot den groteskt orättvisa beskattningen av ­hyresrätter som hämmar bostadsbyggandet och renoveringarna.
Den manar också till gemensam kamp för att stoppa alla nyliberala nedskärningar och privatiseringar tillsammans med personal, brukare och fackföreningar – närmast tillsammans med Folkkampanj för Gemensam Välfärd den 21 september.
I plattformen krävs en haveriutredning om skolans misslyckande med att garantera förortens unga ­deras rätt till en likvärdig utbildning.
Stora språksvårigheter, många nytillkommande elever och en samtidig flykt av elever till andra skolor kräver mycket mindre klasstorlekar och mycket större resurser för att garantera rätten till en likvärdig skola.

Arbetsgruppen kräver vidare en nystart för det havererade Järvalyftet under kontroll av de boende, liksom en kraftig satsning på jobb och utbildningar för de 30-40 procent unga som idag går utan både jobb och utbildning. Dessa måste erbjudas en andra chans med komvux, folkhögskoleutbildningar, ­yrkesutbildningar och körkortsutbildningar m m, bland annat genom att den i dag ­tomställda Dalhagsskolan ska göras till ett allaktivitetshus och nav för möten, utbildningar och utveckling.
Vidare aktualiseras kravet på en Fryshusetliknande satsning på norra Järva.

Arne Johansson

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!