I Haninge är Rättvisepartiet Socialisterna oppositionen

2010-06-02 17:59:59
Rättvisepartiet Socialisterna (RS) ställer upp i Haninges kommunval. I förra valet, 2006, vann partiet två mandat. I fullmäktige har partiets ledamöter – Mattias Bernhardsson och Lina Thörnblom – varit den verkliga oppositionen mot högerstyret.
RS har gett kampen utanför fullmäktige en politisk röst. Som enda parti har vi kämpat för upprustning av skola och omsorg och för en upprustning av Haninges bostadsområden på de boendes villkor. I Haninge har RS en lång historia av kamp mot rasism och nazism.
RS ställer upp med arbetarkandidater på arbetarlön – mot pampväl­de och politikerprivilegier.

Rättvisepartiet Socialisterna (RS) är det enda parti i valet som står för en socialistisk arbetarpolitik. Se­dan RS valdes in i Haninge i samband med förra va­let har vi varit haninge­bornas spioner i kommunfullmäktige.

Rusta upp skolan

I media lyfter högern fram Haninges skolpolitik som ett föredöme, men i Lärarförbundets rankning hamnar Haninge på bottenplaceringen, 283 av 290 kommuner.
Orsaken är 20 års skolslakt. Haninge satsar en tredjedel mindre på läromedel och hälften så mycket på skolhälsovården som Stockholms kommun.
RS är emot att skolor sköts som företag genom överskottskrav. Nedskärningar på lärare, lokaler och ihopslagning av klasser sker med hänvis- ning till minskade elevkullar, vilket är ytterst kortsiktigt.
Vi anser att färre elever ska leda till mindre klasser.
 • 200 nya lärare och specialpedagoger till grund­skolan samt 100 nya till gymnasium och vuxenutbildning.
 • Max 20 elever per klass.
 • Rusta upp elevvården.
 • Allas rätt till gymnasieplats efter förstahandsval.
 • Rädda folkhögskolan – satsa på vuxenutbildningen.
 • Mer resurser till hemspråksundervisning och SFI.
 • Avskaffa skolpengssystemet och resultatenheterna.
 • Nej till vinstdrivande och religiösa friskolor.

Mindre barngrupper i förskolan

Behovet av en ordentlig upprustning av förskolorna är akut. 25 procent av Haninges småbarnsavdelning- ar består av 17 barn eller fler, jämfört med 7 procent i Stockholms stad. Varje anställd har i snitt hand om 6 barn.
Nedskärningarna slår hårt. Barn till arbetslösa och sjukskrivna får bara vistas 30 timmar per vecka i förskolan. RS säger nej till sådan diskriminering.
Barnomsorg är inte barnpassning, som borgarna verkar tro. Det behövs mindre barngrupper för en fungerade och trygg verksamhet, både för personal och barn.
 • 350 nya förskollärare & barnskötare till förskolan. Utbildad personal med möjlighet till vidareutbildning.
 • Max 15 barn per storbarnsgrupp och 10 barn per småbarnsgrupp (t o m 3 år).
 • Bort med konsulterna – de anställda har kompetensen.
 • 75 nya anställda för mindre grupper på fritids.
 • Riv upp begränsningen av vistelsetiden. Ingen diskriminering av barn till arbetslösa och sjukskrivna.
 • Bygg ut förskolan för barn åt nattarbetande föräldrar.
 • Återinför fria blöjor.
 • Nej till kunskapskontroller och betygsliknande omdömen.

Stoppa rasismen

En av de viktigaste frågorna i valet är att stoppa Sverigedemokraterna (SD) och samla till enad kamp mot rasism och högerpolitik. Vanliga människor kan stoppa rasism genom att gå samman.
SD låtsas vara annorlunda, men står för samma högerpolitik som övriga partier. SD påstår i sitt handlings­program för ekonomin att det inte finns några motsätt­ningar mellan arbetstagares och kapitalägares intressen. De vill avskaffa LAS, Lagen om anställningsskydd!
RS står i första ledet i kampen mot rasismen.
Nazistmarscher har stoppats genom stora fredliga protester, SD:s torgmöten har blivit utbuade och flyktingar har fått uppehållstillstånd efter kampanjer.
 • Stoppa diskrimineringen. Lika rätt till jobb, lön, bostad, vård & skola.
 • Återinför rätten till asyl. Amnesti åt gömda flyktingar.
 • Nolltolerans mot hatbrotten.
 • Inga nazister på våra gator.
 • Facket måste organisera alla, oavsett papper – gemensam kamp mot lönedumpning.
 • Inga svenska vapen eller soldater till krig.

Rädda vården

Vårdval Stockholm blev en katastrof. Områden med dålig folkhälsa lågprioriteras. Jordbro vårdcentral har förlorat 30 procent av ersättningen, var tredje anställd och lagt ner sin diabetesgrupp.
RS uppmanar till en landsomfattande kampanj för att rädda vården.
 • Riv upp privatiseringarna.
 • Skrota Vårdval Stockholm.
 • Vård efter behov.

Kamp mot kvinnoförtrycket

Deltidsarbete, tung arbetsbelastning, sjukskrivning och låg inkomst är vardag för arbetarkvinnor. Det finns ett strukturellt förtryck av kvinnor i hela världen.
161 000 fler kvinnor har blivit fattiga efter nära fyra år med Reinfeldts högerpolitik.
Regeringens vårdnadsbidrag är en kvinnofälla. Av de 201 som tagit ut bidraget i Haninge var 196 kvinnor och 5 män. Bidraget gör det svårare för kvinnor att få utbildning och eget jobb.
Kvinnojouren i Haninge är i akut behov av pengar, de flesta av de som jobbar där jobbar ideellt och skyddslägenheterna räcker inte till för alla kvinnor och barn som flyr mäns våld.
Förra året nekades 40 procent av de som behövde skyddat boende.
Hatbrotten mot hbt-personer ök­ar. Hälften av alla hbt-personer vågar inte vara öppna på sin arbetsplats. Med HBT-socialisterna vill vi bygga en kämpande hbt-rörelse.
Vårt mål är ett socialistiskt samhäl­le fritt från förtryck. Idag är behovet av att bygga en ny kvinnorörelse akut.
 • Lika lön för lika arbete.
 • Bort med otrygga anställningar – rätt till heltid.
 • Nej till pigjobb – slopa skatte­av­draget för hushållstjänster.
 • Avskaffa vårdnadsbidraget – inför förlängd och 100 procent föräldraförsäkring.
 • Fler anställda och skyddade lägenheter till kvinnojouren.
 • Förtur i kommunens bostadskö för kvinnor som flyr.
 • Bättre belysning och mer trygghets­åtgärder.
 • Utbildade fältassistenter för nattvandring.
 • Självförsvar för tjejer i skolan.
 • Hbt- och genusperspektiv i undervisningen.

Värna hyresrätten

Sedan 2006 har en tiondel av alla hyresrätter försvunnit i Haninge. Av 31 340 bostäder är 11 697 hyresrätter. Endast 2 011 hyresrätter ägs av kommunala Haninge Bostäder, samtidigt som bolaget har över 20 000 intresseanmälningar!
Rättvisepartiet Socialisterna gav sitt stöd till de boende på Nyängen i Vendelsö när de tog strid mot ombildning av deras hyresrätter. Borgar­na klubbade igenom beslutet, trots att ombildarna dömdes för omfattande röstfusk.
 • Stoppa ombildningar till bostadsrätter.
 • Bygg billiga hyresrätter och ungdomsbostäder. Förstatliga banker och byggbolag.
 • Ett levande centrum! Sänk lokalhyrorna.
 • Hyreskamp mot höjda hyror.
 • Upprustning på de boendes villkor. Kommunalisera hyresvärdar som inte sköter sig.

Satsa på ungas fritid och idrott

Haninge satsar minst pengar på ungas fritid i hela Stockholms län –  50 kronor per invån­are jämfört med 116 kronor i Tyresö.
Den förra kommunledningen (S och FP) asfalterade över Brandbergen IF:s fotbollsplan och Jordbro har inte ens en egen fotbollsförening.
Fattigdom och ohälsa ger många barn sämre förutsättningar. RS vill satsa på drogfria fritidsmiljöer och utbyggd barn- och ungdomsvård.
 • Fritidsgårdar ska ha kvälls- och ­helgöppet. Fler anställda.
 • Fler parklekar.
 • Satsa på kulturarbetare och bibliotekarier.
 • Satsa mer på de små föreningarna – inte bara elit.
 • Ny fotbollsplan i Brandbergen.
 • Satsa på tjejers fritid och idrott.
 • Återuppta den nedskurna fältverksamheten.
 • Öka resurserna till barn- och ungdomsvården.

500 nya klimatjobb

Transporterna står för 70 procent av utsläppen i Haninge.
Trots detta satsar borgarna miljarder på motorväg. RS vill istället satsa på gratis och utbyggd kollektivtrafik i hela Stockholm. Vi vill också planera transporter­na, t ex till och från köpcentrum och företagsparker.
Miljonprogrammets bostäder behöver renoveras och klimatanpassas. Istället låter borgarna rekordmånga ungdomar gå arbetslösa, vilket är ett stort slöseri när unga vill ha jobb och behoven av klimatåtgärder är oändli­ga.
 • 500 nya klimatjobb i Haninge.
 • Nej till nya motorvägar – ja till gratis och utbyggd kollektivtrafik.
 • Lånecyklar vid knytpunkter.
 • Renovera och klimatanpassa miljon­programmets bostäder.
 • Producera biogas av sopor istället för att bränna dem.
 • Satsa på förnybar energi som vind- och solkraft, utan privata vinstintressen – nej till kärnkraft.

För demokratisk socialism

Det är en skandal att kommunstyrelsens ordförande Gilbert De Wendel (M) är den nionde bäst avlönade kommunpolitikern i landet med sina 68 594 kronor i månaden, medan Haninges kommunanställda är bland de lägst avlönade.
När vi valdes in i Haninge kommun 2006 var vårt första förslag i kommunfullmäktige att sänka politikernas löner och arvoden med 55 procent. Alla de andra partierna röstade mot oss, även Vänsterpartiet.
Politiker ska leva på arbetarlön och kunna avsättas om de sviker sina löften.
Det behövs ett nytt stort demokratiskt och kämpande arbetarparti. RS står för ett socialistiskt alternativ, där samhällets stora rikedomar och naturtillgångar ägs gemensamt och demokratiskt, inte av ett fåtal rika som lever på majoritetens arbete.
Arbetsplatser ska styras demokratiskt av de anställda, de verkliga experterna, inte av aktieägare utan kom- petens eller av konsulter.

RS Haninge

Viktiga stridsfrågor i Haninge

Vi stoppade skollunchavgiften

2004-2005: S och FP införde en avgift på skolmaten i gymnasiet. Elevkampanjen och RS startade en kampanj för att bojkotta avgiften.  700 elever strejkade och 6 000 underskrifter lämnades över till kommunfullmäktige.
Bojkotten var massiv. Under vår­en 2005 backade politikerna och avskaffade avgiften.

Nya taklyftar till äldreomsorgen

2006-2007: Efter flera arbetsplatsbesök på Handens äldreboende – där personalen kämpat i flera år mot tunga lyft – tog RS upp frågan till debatt i kommunfullmäktige. Vi krävde att de 175 kg tunga mobila lyftarna skulle bytas ut mot arbetsmiljövänliga taklyftar i de rum som saknade sådana.
Kommunen tvingades köpa in taklyftar och förbättra arbetsmiljön efter press från personalen, skyddsombudet, arbetsmiljöverket och RS.

100 lärarjobb räddades

2007: RS och Elevkampanjen drog igång en proteströrelse med elever, lärare och föräldrar mot skolnedskärningarna. Protesterna fick effekt.
Den 20 februari beslutade kommunledningen att skjuta till 15 miljoner kronor.
Protesterna fortsatte med bland annat en skolstrejk och demonstration den 7 mars, med 400 deltagare. Samma dag beslutade kommunfullmäktige att skjuta till ytterligare 39 miljoner kronor. Stora skolnedskärningar följde ändå, men elev- och föräldrakampen räddade ca 100 jobb i grund- och förskola.

Seger mot betygsliknande omdömen & kunskapskontroller

2008-2009: Rättvisepartiet Socialisterna protesterade när alla de an­dra partierna införde kunskapskon- troller i förskolan från 4 års ålder och betygsliknande omdömen i förskoleklass på 6-åringar!
Efter vår anmälan till Skolinspek­tionen fick RS rätt! Små barn kan påverkas negativt! Omdömen får in­te längre vara betygsliknande och kunskapskontrollerna har ändrats.

Stöd till strejken på Lagena

2009: När 33 lagerarbetare på Systembolagets lager i Jordbo varslades om att de skulle bli av med sina jobb och bli utbytta mot bemanningsföretag, gick de anställda ut i en vild strejk.
RS deltog i Lagenaarbetarnas vänner, mobiliserade stöd av arbetargrupper från norr till söder och internationellt, samlade in pengar till strejkkassan, hjälpte till i strejkvaktskedjorna och tog upp frågan i kommunfullmäktige.

Det finns pengar  – men i fel fickor

 • Bankernas räddningspaket och utställda garantier    3 500 miljarder kr
 • De 10 rikaste förmögenheterna 2009    834 miljarder kr
 • 28 börsföretags vinstprognoser 2010 och 2011    510 miljarder kr
 • De 30 största börsföretagens aktieutdelning 2010    120 miljarder kr
 • Medlemsavgift till EU    30 miljarder kr
 • Hovet, kungen vill ha mer    112 miljoner kr
I Haninge kommun:
 • Haninges vinst från 2009 tillbaka till verksamheten    94 miljoner kr
 • Avskaffa det kommunala överskottsmålet    80 miljoner kr
 • Skär ner på konsultfirmor och marknadsföring    27 miljoner kr
 • Slopa partistöd, minska politikerlöner, representation, konferenser och resor    10 miljoner kr 
 • Avskaffa vårdnadsbidraget    3 miljoner kr

RS vill använda dessa pengar för att stoppa nedskärningarna. Samtidigt behövs det en kamprörelse för att återställa statsbidragen till kommunerna, för att ta tillbaka privatiserad verksamhet och för omfördelning av hela samhällets resurser. Om gemensam välfärd varit lika stor andel av BNP idag som år 2005 hade det funnits 50 miljarder mer till äldre, sjuka och arbetslösa (enligt tidningen ETC).

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!