Indien: Hur många fler måste dö?

Från att den 1 mars ha haft ett snitt på strax över 15,000 fall per dag var siffran den 30 april på över 370,000 fall per dag! Dessa siffror kan också vara starkt i underkant (Foto: Ninian Reid / Flickr CC).

av Robert Bielecki // Artikel i Offensiv

Indien lamslås just nu av en enorm kris, orsakad av Modi-regeringens och kapitalismens horribla covid-19-politik. Hundratals miljoner är fångar i en mardrömsliknande situation.

Antalet insjuknade i covid-19 har i det närmaste exploderat i Indien. Från att den 1 mars ha haft ett snitt på strax över 15,000 fall per dag var siffran den 30 april på över 370,000 fall per dag! Som jämförelse var antalet fall per dag i snitt under Indiens första våg som högst på omkring 92,000-93,000. 
Kurvan går dessutom spikrakt uppåt, samt att dessa endast är officiella siffror – det verkliga antalet fall per dag kan vara ”många gånger fler”, enligt matematikern Murad Banaji, rapporterar NPR den 30 april.
Orsaken är det extremt underfinansierade och överansträngda sjukvårdssystemet. Enligt officiella siffror lägger Indien blott 1,35 procent av sin BNP på sjukvården, långt under jämförbara länder (Brasilien lägger i jämförelse omkring 9 procent av BNP). 
Men enorma privatiseringar av sjukvårdssystemet pekas också ut som en av orsakerna till den totala kollapsen vi just nu bevittnar. För en stor andel av Indiens massor är det för dyrt att få vård i de privatiserade vårdinrättningarna, och många dör nu som ett resultat.

Antal dödsfall är nu över 3,500 om dagen i snitt; under första vågen var det som mest strax över 1,000 dödsfall per dag. Dessa siffror kan också vara starkt i underkant. 
I brittiska The Guardian den 28 april beskriver fredsaktivisten Arundhati Roy läget:
”Det finns inga sjukhussängar. Läkare och sjukvårdspersonal är vid brytpunkten. Det finns flera berättelser om avdelningar utan personal med fler döda patienter än levande. Folk dör i sjukhuskorridorerna, på vägarna och i sina hem. Krematorier har slut på ved. Parker och parkeringshus görs om till kremeringsmark”.
Antalet officiellt döda är nu över 216,000, men det verkliga antalet tros vara mycket högre då inte alla dödsfall rapporteras in. Brittiska BBC rapporterar att syrebristen på landets sjukhus är extrem, där många tvingas vända sig till svarta marknaden för att få tag på syrgastuber – till ett kraftigt höjt pris. 
Dessutom är den indiska mutationen av viruset, B.1.617, mer smittsam än andra i landet.

I förra veckan gick Indien mot delstatsval i bland annat Västbengalen och Uttar Pradesh, och kritiken har haglat mot såväl de statliga myndigheterna som Modiregeringen; ilskan är påtaglig. Modi anklagas nu från flera håll för att ignorera varningar om covid-19, då han deltagit i stora offentliga valmöten och tillät en stor hinduisk festival att hållas i norra Indien.
Modis högernationalistiska hinduparti BJP var i stort behov av valframgångar, särskilt i Västbengalen. Nog är det därför som han har deltagit på och anordnat flera av de stora politiska valmötena. Samtidigt ringlade köerna långa till vallokalerna under torsdagen. Dock led de bakslag i Västbengalen, då Trinamool Congress Party vann två tredjedelars majoritet.
– Modi är en superspridare som har kastat ut alla normer angående covid-19. Nu, när andra vågen av covid-19 inte ens har nått sin kulmen, fallerar hela sjukvårdssystemet eftersom premiärministern inte vidtog några åtgärder för att stärka det under hela året, sa exempelvis Navjot Dahiya, vice ordförande för Indiens medicinska förening, i ett uttalande den 27 april.

Massvaccineringsprogram och upprustad, stärkt vård är centrala aspekter för att stävja smittan och pressa ner kurvan. Men världens läkemedelsbolag, med stor hjälp av de kapitalistiska representanterna i regeringar och parlament, håller världen som gisslan.
Patentregler och vinstjakten sätter stopp för en rättvis och allmän fördelning samt produktion och distribuering av alla de vaccin som finns tillgängliga. 
Samtidigt som Indiens massor lider kommer rapporter om att landets superrika och kändisar flyr landet i sina privata jetplan till London, Dubai och diverse tropiska paradisöar. Vi sitter inte alla i samma båt, långt därifrån. De rika har ju jetplan som sagt.

Det finns också stora profiter att göra på det stora lidandet, något som den inhumana och allt mer parasitära kapitalismen inte drar sig för att utnyttja. 
I delstaten Karnataka i sydvästra Indien höjde privata bussbolag sina priser med sju gånger det normala i de extremt trångfyllda bussarna, där de utnyttjar migrant­arbetares desperation i att komma tillbaka till sina hemorter innan nedstängningar och andra restriktioner kommer i effekt.
Bristen på syrgas har också gjort att bolagen kraftigt ökat sina priser, med upp till fem gånger det vanliga priset, rapporterade India Today den 22 april. 
Investerare har lagt mycket pengar i syrgasbolag för att få stor återkastning när människor kvävs ihjäl på gatorna. Aktiekurserna för Linde India, National Oxygen, Gagan Gases och Bhagwati Oxygen rusar. Business Today rapporterade att Bombay Oxygen hade gått upp med 256 procent under april – som inte ens producerar syrgas!

Alla de döda som bokstavligen läggs på hög i Indien är ännu ett fruktansvärt bevis på hur inhumant och trasigt det kapitalistiska systemet är för världens arbetare och förtryckta. Modiregeringen har, precis som all världens kapitalistiska regeringar, inga svar eller lösningar på pandemin. Kapitalet dikterar vinst före liv, systemet före behoven. Ingen kan med trovärdigheten i behåll påstå att kapitalismen värnar folks bästa: det har pandemin bevisat.
Vad som hade behövts är att alla patent släpps fria från läkemedelsbolagens stryptag och se till att all världens laboratorier och läkemedelscenter får tillgång till de medel som krävs för att massproducera och utveckla vaccinen, utan vinstintressen eller affärshinder.
En effektiv vaccinering måste ske samordnat och internationellt för att stoppa smittspridningen och förhindra att nya mutationer utvecklas. Det krävs en massiv omfördelning från kapitalets överflöd av resurser och rikedomar till de skriande behoven inom alla välfärdssektorer, särskilt vård och omsorg. För detta krävs det ett socialistiskt alternativ, där ekonomins och samhällets nyckelsektorer förstatligas under demokratisk kontroll och styre underifrån, för att möjliggöra denna omfördelning som så akut behövs.

Precis som ISA:s sympatisörer i Indien skriver:
”Landet har kastats ner i kaos. Arbetarklassens lidande i händerna på en inkompetent kapitalism och korrupta politiker kan inte längre tolereras av folket. Det finns ett omedelbart behov för arbetarklassen att organisera och mobilisera sig för att erövra de grundläggande mänskliga rättigheterna som de rika förnekar dem.
Det finns också ett akut behov av att kasta ut de privata rovgamarna ur sjukvårdssektorn och förstatliga sjukvården, göra den offentligt ägd och styrd så vi kan ge allmän sjukvård för hela folket. (…)Kapitalismen sviker Indiens massor. Pandemin stoppas inte av trångsynthet, splittrande hat och försvar av storföretagen. Massorna är i starkt behov av ett socialistiskt samhälle som ser till att alla tillgängliga medel finns tillgodo under demokratisk kontroll och planering för att bekämpa pandemin och de förhållanden som förvärrar pandemins konsekvenser.”

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!