Insänt: ”Vi behövs i Sverige”

2018-02-05 13:49:21
Den 12 december var det skolstrejk på flera ställen i hela Sverige för att stoppa utvisningar till krig och förtryck. Ungdomar som kom hit hösten 2015 från bland annat Afghanistan, Irak och Somalia hotas av utvisning efter att ha bott mer än två år i landet.
De flesta är ungdomar från Afghanistan eller av afghansk härkomst. De kom hit för att få skydd undan krig och förföljelse.
Den 27 november lade regeringen fram ett lagförslag som sade att de som kom innan den 24 november 2015 skulle få möjlighet att stanna för att gå klart gymnasiet. Trots det fortsätter utvisningarna. Men den 11 december utvisades några ungdomar till Afghanistan. Där har de inget nätverk, så de får svårt att klara sig, speciellt som de inte kommer från Kabul.
Om de får stanna kommer de inom några år att börja arbeta och betala skatt. Nu saknas arbetskraft inom exempelvis industrin och vården. Där kan de här ungdomarna göra en stor insats. Många av dem började arbeta som mycket unga och har erfarenhet av det.
De behövs i Sverige! ■
Hassan