Inte arbetarnas regering

2007-11-14 12:49:35

foto: Kristian Christensen
Krzysztof Kutra är medlem i Grupa na rzecz Partii Robotniczej (GPR, Gruppen för ett arbetarparti, CWI i Polen).

I oktober valdes en ny regering i Polen. Trots att valet stod mellan ett konservativt och ett liberalt parti, reflekterar valet den ökande polariseringen i ett land som under det senaste året präglats av kamp och protester. Krzysztof Kutra från polska sektionen av CWI berättar mer.

– Valresultatet kan kanske bidra till att göra saker tydligare, men Donald Tusk och hans Medborgarplattform (PO) kommer inte att betyda några förbättringar för arbetarklassen eftersom det är ett nyliberalt parti som kommer att styra tillsammans med ett slags bondeparti (Polska bönder, PSL), förklarar Krzysztof Kutra.
Sedan år 2005 har makten i Polen delats av ett tvillingpar: president och premiärminister Kazcynski, som vann popularitet med sin antikorruptionsretorik och populistiska profil.
Internationellt blev tvillingarna kända för sin häxjakt mot alla som hade minsta band med den stalinistiska regim som styrde fram till 1989. Att man samtidigt sa sig vara för ett ”socialt” Polen och emot privatiseringar, tilltalade många.
– Det finns en social medvetenhet kring privatiseringar i Polen, säger Krzysztof Kutra.
Att tvillingarna lyckades hålla sig kvar vid makten i två år, har de med stor sannolikhet den polska ekonomins starka tillväxt att tacka för.
Arbetslösheten har däremot inte minskat från 15 procent, 25 procent bland unga och hela 30 procent i några av de mer avlägsna områdena.
I Tusks och PO:s nyliberala program ingår löften om platt inkomstskatt, liksom privatiseringar av återstoden av den statliga sektorn.
– Men om de vågar sälja ut sjukvården, kommer de att möta massprotester, tror Krzysztof Kutra.

Sjuksköterskeprotesten

En av anledningarna till att Lag och rättvisa förlorade valet finns säkert i sjuksköterskornas protest i somras. De tältade utanför parlamentsbyggnaden i fyra veckor och krävde 30 procents löneökning.
Protesten fick brett stöd, 75 procent enligt vissa mätningar, och startade en mindre strejkvåg bland andra offentliganställda, till exempel bussförare.
I statistiken ser det ut att gå bra för polska arbetare: lönerna har stigit med 12,5 procent de senaste månaderna. Detta säger emellertid ingenting om läget för offentliganställda och industriarbetare, vars löner tvärtom har halkat efter.
Ett annat exempel är regeringens kampanj för att vinna tillbaka emigrerade polska rörmokare från Vitryssland. Den slutade i ett fiasko, då det visade sig att lönerna i Vitryssland var högre.

Missnöje med EU

En nyligen publicerad undersökning avslöjade ännu ett fattigdomsbevis; för vart tredje barn i Polen är skollunchen dagens enda mål mat.
Många ser den EU-vänlige Tusk och hans PO som ett modernt parti. Samtidigt finns också ett brett missnöje mot EU:s marknadsliberala reformer. Under hösten demonstrerade sjömän i Warszawa mot EU-regler.
GRP, Gruppen för ett nytt arbetarparti, som är CWI:s polska sektion, fanns med i demonstrationen.
– Vi försöker delta i alla arbetarprotester, säger Krzysztof Kutra.
Partipolitiskt arbetar GRP inom Polska arbetarpartiet (PPP), det radikala gruvarbetarfacket Augusti 80:s politiska organisation.
PPP är ett litet och av media ofta förbisett parti; i valet lyckades man bara vinna en procent av rösterna.
– Vi vill påverka PPP i en antikapitalistisk, revolutionär riktning, förklarar Krzysztof Kutra, men säger att det arbetet just nu inte går åt rätt håll. Dessutom kommer det i konflikt med GRP:s eget arbete.
– Vi behöver förbättra vår egen organisation, till exempel skulle vi behöva ett kontor. Som situationen är idag kan vi inte alltid jobba professionellt. Vi har inga heltidare, de flesta av våra medlemmar är studenter eller har ett annat arbete.

Liten grupp, stort arbete

Arbetet inom PPP kan dock fortfarande vara till hjälp när GRP-medlemmarna rekryterar arbetare:
– Vi försöker värva arbetare, men om vi värvar dem till PPP eller GRP eller kanske rent av till augusti 80, beror på situationen. Det är ofta så att vi börjar diskutera PPP och sedan går vidare till att prata om GRP om personen verkar mer medveten.
GRP är än så länge en både liten och nystartad grupp i Polen.
Med sina 17 medlemmar har man ändå lyckats göra imponerande mycket och ger ut en egen tidning med ett par månaders mellanrum. Man har en mångårig kontakt med gruvarbetarfacket Augusti 80 och har tillsammans med dem skyddat Prideparader och nu senast sjuksköterskornas protester.
För tillfället sätter GRP upp en kommitté för arbetares rättigheter tillsammans med andra vänsterorganisationer och fackförbund. Kommittén ger arbetare som utnyttjas av sin arbetsgivare juridisk hjälp och ordnar solidaritetsprotester.
Efter årets CWI-skola försöker GRP i större utsträckning att presentera sig som en del av CWI.
Krzysztof Kutra förklarar att oavsett hur GRP kommer att arbeta i framtiden, ligger målet fast:
– Vår viktigaste uppgift är att bygga ett brett arbetarparti och vårt mål är att någon gång få vara medlemmar i ett sådant.

Ulrika Waaranperä

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!